سند ملي نوسازي بافت‌هاي فرسوده ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 81293
تاریخ انتشار: 9 مهر 1393 - 13:37
   
سند ملي راهبردي احيای بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري براي راهبري و مديريت يكپارچه ، ايجاد وحدت رويه و مشاركت عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.
خبرگزاری مهر- هيأت وزيران در جلسه 16/6/1393 به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وشوراي عالي استان‌‌ها و به استناد ماده 16 قانون حمايت از احياء، بهسازي ونوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري سند ملي راهبردي نوسازي بافت‌هاي فرسوده را تعيين كرد.بنابر اين گزارش به منظور انجام تمهيدات لازم براي تحقق مفاد سند مذكور از طريق هماهنگي بين بخشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط ستاد ملي بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احياء بهسازي و نوسازي كه در تصويب نامه هيأت‌وزيران به اختصار "ستاد ملي" ناميده مي‌شود به رياست رئيس جمهور و در غياب وي وزير راه و شهرسازي تشكيل مي‌شود. همچنين در اين ستاد علاوه بر وزير راه و شهرسازي وزراي صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رؤساي سازمان هاي ميراث فرهنگي، محيط زيست، صدا و سيما، ثبت اسناد و املاك، رئيس كل بانك مركزي، رئيس شوراي عالي استان‌‌ها، فرمانده نيروي انتظامي، و شهردار تهران به نمايندگي از شهرداري‌هاي كلانشهرها عضويت دارند. بنابر اين گزارش دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي در شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وزارت راه و شهرسازي مستقر خواهد بود. در اين تصويب نامه آمده ‌است كه ستاد‌هاي متناظر ستاد ملي در استانهاي كشور براي تدوين، اولويت بندي، و تأييد طرح و برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت بر اجراي مصوبات و وظايف بخش‌هاي مرتبط به رياست استاندار و با عضويت شهردار مركز استان به نمايندگي از شهرداري‌هاي شهرهاي استان و به دبيري مدير كل راه وشهرسازي استان تشكيل مي‌شود. بنابر بند سوم مصوبه هيأت وزيران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئيس جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پس از ابلاغ طرح‌هاي مصوب، برنامه‌ها و اقدامات اجرايي خود را در مناطق و بافت‌هاي اعلام شده به گونه‌اي ساماندهي كنند تا سطح متوسط خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پايان سال 1404 برابري نمايد. همچنين در تبصره بند سوم مصوبه هيأت وزيران قيد شده است: اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي برنامه‌هاي و طرح‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي محدوده‌ها و محله‌هاي هدف در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مربوط منظور و يا از محل ارائه خدمات به متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط تامين مي شود. آيين نامه نحوه فعاليت ستاد ملي و ستاد استاني ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد دبيرخانه ستاد ملي به تصويب ستاد ملي خواهد رسيد و ستادهاي استاني موظفند هر شش ماه گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه ارائه نمايد و ستاد ملي نيز سالانه عملكرد خود را به هيأت  وزيران ارائه نمايد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید