رئیس سندیکای صنعت برق:گرفتار چرخه معیوبی شده ایم | اتاق خبر
کد خبر: 8280
تاریخ انتشار: 26 مهر 1390 - 10:30
طلب بیش از 6 میلیارد هزار تومانی پیمانکاران برق از مهم ترین چالش های صنعت برق است. این چالش ها به حدی است که روز سه شنبه گذشته وزیر نیرو به کمیسیون انرژی دعوت شد تا به سوال نمایند گان در این مورد پاسخ دهد. نشستی که وزیر نیامد وبه جای او نماینده اش حضوریافت .اما با وعده ای که داده شد ؛به نظر می آید باز چالش های پیمانکاران با صنعت را حل نمی کند واین گره به زودی باز نمی شود .در این خصوص با محمد پارسا رییس سندیکای برق به گفتگو نشستیم . مهم ترین مشکلی که صنعت برق در سال جاری با آن مواجه بوده چه بوده است ؟به هر حال همه دیگر می دانند که مطالبات مشکل اساسی فعالان این صنعت است اما می خواهیم شما چگونگی این مشکل رابرایمان توضیح دهید ؟ برای صنعت برق طولانی شدن وصول مطالباتش مهم ترین مشکلی است که نه تنها در سال جاری که در دو سال اخیر با آن مواجه بوده است .به همین دلیل است که این صنعت در حال حاضر با حدود 30 در صد ظرفیتش کار می کند .در این یک ساله کل صنعت در حدود 30تا35در صد کاهش نیرو داشته است وبرخی از اعضای سندیکای صنعت برق وسازندگان وپیمانکاران در حال بستن کارخانه هایشان هستند. این شرایطی است که صنعت برق دارد .از طرف دیگر چون هنوز کار فرمای ما یعنی وزات نیرو منابع مالی ندارد پروژه های جدیدی هم نمی آید که فعالان صنعت را سر گرم کند . آمار دقیقی از میزان تعطیلی یا کاهش کار وتعدیل نیرو در شرکت برق وجود دارد ؟به نظر می آید خود شما برای ارائه ندادن این آمار ملاحظاتی دارید ؟ بله ما هم برای جلوگیری از هیاهو این آمار راارایه نمی دهیم وهم اینکه به هر حال تعدادی از این سازنده ها وپیمانکاران به بانک ها وشرکت های ثالث بدهی دارند واگر بخواهنداین موضوع را عنوان کنیم اعتبارشان از بین می رود وفشار طلبکاران اینها را زود تر از بین می برد وبنا براین  مجبوریم اگر مشکلمان 100واحد است آن را 20واحد اعلام کنیم که طلبکاران هجوم نیاورند . شما جلسات متعددی با مجلس برای حل مشکل مطالبات داشتید ؟این همکاری منجر به راهکاری شده است ؟ در ارتباط با مجلس بله .ما ارتباطی که برقرارکردیم منجر به تصویب وافزودن چند تبصره در لایحه بودجه شد که از آن جمله این تبصره که به دولت اجازه می دهد برای رد مطالبات به ما اموال ودارایی بدهد .در باره شرکت های کوچک ومتوسط موضوع فرق می کند چون میزان بدهکاری شان نسبت به حجم شرکت خیلی زیاد است (هر چند در مقایسه با مطالبات شرکت های بزرگ اندک است ) آنها تاب تحمل بدهکاری راندارند واین شرکت ها نمی توانندبه جای پول دارایی بر دارند وبه نقدینگی احتیاج دارند .بنابراین با همکاری مجلس راهکار دیگری اندیشیده شده است وآن پرداخت 500میلیارد  تومان به این شرکت هاست .به همین دلیل ما از مجلس، اتاق بازرگانی واز تیریبون های مختلف به دولت اعلام می کنیم که 500میلیارد تومان از بانک وام بگیرند یا ازهر محلی که می دانند این پول راتامین کنند تامشکل شرکت های کوچک حل شود . شرکت های بزرگ مانند مپنا به جای طلبشان توانسته اند دارایی بردارند چون طلبشان بزرگ بوده است. اما درباره شرکت های کوچک ومتوسط موضوع فرق می کند وتعداد زیادی از این شرکت ها مثلا حدود 20تااز این شرکت ها باید جمع شوند تا بتوانند یک نیروگاه بردارند.در چنین حالتی اولا ترکیب 20 تا شرکت برای مدیریت یک دارایی کار مشکلی است یعنی اداره آن به مشکل برخواهد خورد؛ثانیا اگر امکان آن هم وجود داشته باشد وچنین ترکیبی شکل گیرد وبتواند از عهده مدیریت هم بر آید باز مشکل آنها را حل نمی کند .این شرکت ها معتقدند که در حال از بین رفتن هستند واگر دارایی برداشتند آن راچه کنند ؟بدهی های بانکی راچه کنند ؟واین حرفی منطقی است .زیرا این شرکت ها در وهله اول به نقدینگی احتیاج دارند. تلاش ما این است که به جای بخشی از دارایی ،دولت وام بگیرد وبا دادن وام یا دادن آن دارایی ها به بانک ها پول شرکت های کوچکتر رابدهد .ما در شواری گفتگو پیشنهادی رادادیم وداریم آن رادنبال    می کنیم امیدواریم مجلس محترم آن را تایید کند .پیشنهاد ما این است که اوراق بهادار مدت دار انتشار بدهند واین اوراق رادر ازای طلب به شرکتها بدهند .اوراق بهادار این امکان را فراهم می کند که شرکت ها بتوانند این اوراق رامانند اوراق مشارکت در بانک ها نقد کنند .در شورای گفتگو این پیشنهاد مصوب شده است ومنتظر تصویب آن د رمجلس هستیم . غیر از مپنا شرکت برقی دیگری وجود دارد که درازای بدهی هایش دارایی برداشته باشد ؟ این شرکت دولتی است یا خصوصی ؟ وابسته به شر کت تعاون ونیمه خصوصی است .دولت بدهی برخی از بانک ها راهم بادادن نیروگاه در مواردی تسویه کرده است . چرادولت پول صنعت برق رانمی دهد ؟ در واقع اگر معاونت راهبردی ریاست جمهوری به اندازه کافی به برنامه ومدیریت بها بدهد وتعادل بودجه ایجاد کند ؛نباید کسری داشته باشد بدون اینکه فکر تورم راکنند در ابتدای مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها تصویب کردند وقیمت های آب وبرق وبنزین راثابت نگه داشتند .دولت تکلیف کرد که برای برق وآب وسط سال لایحه بیاورد .ما با وزیر سابق نیرو که صحبت می کردیم ایشان می گفتند هر وقت که ما در هیات دولت خواستیم صحبت کنیم ؛بقیه وزرا مخالفت کردندبنابراین افزایش قیمت هم داده نشد و به دلیل عدم افزایش در قیمت برق،آب وبنزین و ازآن سو تورم کسری ایجاد شد.نهایتا وقتی طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد ؛دولت از بیشتر پولی که نصیبش شده است یارانه داده وباز پولی به بودجه اش اضافه نشد که کسری هایش راجبران کند. از طرف دیگر در 13سال اخیر بر خلاف مصوبه های مجلس یا برنامه هایی که تصویب شده است نرخ ارز به اندازه نرخ تورم تغییر نکرد. باز هم در این جا کسری در آمدی  ایجاد شد.عدم تغیرنرخ ارز باعث شد که تولیدات داخلی واشتغال لطمه بخورد به این دلیل بسیاری از تولیدات با نرخ ارز که در حال حاضر داریم مقرون به صرفه نیست بسیاری از تولیدکنند گان داخلی به جای اینکه تولید را افزایش دهند تولید راثابت نگه  می دارند یا کاهش می دهند .تولید کننده با نرخ ارز فعلی قادر به تولید نیست. بنابر این ما در چرخه معیوبی گرفتار شده ایم ودولت هم که خودش بنگاه بزرگی است به جای کسب در آمد، ثروت ودارایی هایش رامی فروشد وهزینه می کند .حال آنکه نفت سرمایه است ودر آمد نیست وباید صرف زیرساخت ها شود.اما ما چون نرخ ارز را تعدیل نکردیم تعدیل های به موقع قیمتی در باره قیمت های آب وبرق وبنزین انجام ندادیم دولت باید نفت بیشتری بفرشد طرح هدفمندی یارانه ها طرحی لازم وضروری برای اقتصاد بود ونیز برای این که سکون چند ساله قیمتی را بشکند آنچنان تنظیم نشده است که بتواند جوابگوی این مشکلات باشد .اگر دولت بتواند مسائل راهمه جانبه ببیند وراه هایی پیداکند که بتواند این مشکلات راحل کند یعنی هم نرخ ارز وهم نرخ فروش آب راتعدیل کند وبرق گاز وبنزین را به قیمت واقعی اش برساند حتما از این چرخه معیوب کسری بودجه در می آییم . وزارت نیرو ونفت از نظر بودجه مشکلی نخواهد داشت .اما متاسفانه تا اینجای قضیه این مشکل راپیدا کردیم ومجلس ودولت باید این مشکل رابا تعامل مثبت جدا از دعواهای سیاسی در چارچوب منافع ملی ببیندوراهی برایش پیداکند ما کشور ثروتمندی هستیم نباید این مشکل راداشته باشیم . درباره نرخ ارز برخی از کارشناسان معتقدند که موضع تولید کننده یا اهالی صنعت درباره آزاد سازی نرخ ارز غیر واقع بینانه است زیرا آزاد سازی می تواند تاثیر شدید تورمی روی جامعه داشته باشد و به همین دلیل مخالف آزاد سازی نرخ ارز هستند ؟ نظر ما تولید کنند گان هم این است که آن دسته از کارشناسانی که چنین نگاهی دارند      نمایندگان تولید کنند گان خارجی هستند .درواقع باید اقتصاد دانان وکارشناسان حرف هایی راکه تولید کنند گان می زنند ؛بزنند. آنها هستند که باید  راهکارهای تعادل بودجه ایی ودر آمد ارایه بدهند .روشن است وقتی که ما تورم داریم ومصوب می شود که نرخ ارز معادل تورم خارجی منهای تورم داخلی باید افزایش یابد ونگاهی واقع بینانه به این موضوع وجود داشته باشد اما این مصوبه اجرانشده است چراکسی درباره ی عدم اجرا وتبعات منفی اجرانکردنش نمی گوید .خود این موضوع سالانه حداقل 10درصد به در آمد دولت اضافه می کند واگر تعدیل در این چند ساله انجام می شد در این چند ساله هم اقتصاد سالم تری داشتیم وهم درآمد ما بیشتر بود وهم به تولید کننده داخلی ظلم نمی شد . افرادی که مخالف افزایش نرخ هستند مدافع واردات هستند .من هم مخالف واردات نیستم اما معتقدم در رقابت ایرانی وخارجی باید تعادل وجود داشته باشد ودر واقع رقابت منصفانه باشد نه اینکه با پایین نگه داشتن نرخ ارز به تولید کننده خارجی یارانه بدهیم .پایین نگه داشتن نرخ ارز نوعی یارانه دادن به تولید کننده خارجی است .به این ترتیب تولیدات ما حداقل30در صد ازتولیدکنند گان خارجی گرانتر است وطبیعی است که مشتری به سمت کالاهایی می رود که ارزانتر برایش تمام می شود . حرف کارشناسان هم این نیست که نباید نرخ ارز پایین نگه داشته شود بلکه می گویند آزادسازی به یکباره آن تبعات به مراتب خطرناک تری تاپایین نگه داشتن آن دارد ؟ ماهم نگفتیم ونمی گوییم نرخ ارزرایک شبه بالا ببرند .می گوییم برای آزاد سازی تدریجی آن برنامه ای تدوین کنند وازجایی آن راشروع کنند .البته نه اینکه آزاد سازی سالی 3در صد باشد این سیاست اشتباهی است که 15سال ادامه پیداکرده است .افزایش نرخ ارز باید با تورم نسبتی داشته باشد .مثلا از همان اول به جای اینکه نرخ ارز راسالانه 3در صد افزایش دهند 10در صد افزایش می دادند امروزه ما دچار این گرفتاری نبودیم . در حالی که در آمد نفت ما ده ها برابر شده ومنابع ارزی داریم ومنابع ریالی نداریم .منابع ریالی راما ناچاریم صرف واردات کنیم وبه تولید داخل لطمه بزنیم .این را اقتصاددانان باید به دولت گوشزد کنند وقتی آنها این مورد رابه دولت گوشزد نمی کنند این فاصله نجومی بین نرخ واقعی ارزوآنچه ما تعیین کرده ایم اتفاق می افتد .چراامسال نرخ بازار ارز ودولت این همه اختلاف دارد برای اینکه اقتصاد حرف خودش رامی زند ونرخ ارزی که در بازار خرید وفروش می شود واقعی تر از قیمتی است که دولت   می فروشد .تصمیم گیری های اقتصادی باید طوری باشد که این اختلاف پیش نیاید وتازه اگر اختلافی پیش می آید این اندازه بزرگ نباشد . به نظر می آید سندیکای صنعت برق ایران رابطه متعادلی با ارکان حکومتی مثلا مجلس برقرار کرده این رابطه توانسته مشکلی از مشکلاتتان راحل کند ؟ درواقع ما توانستیم به مدد این رابطه تفاهم آمیز مجلس محترم  را در جریان دقیق مشکلاتمان قرار دهیم .سندیکای ما تا حد مذاکره در شورای گفتگو هم پیش رفته است ودر جلسات این شورا که هر دو هفته تشکیل می شود مشکلاتش ونیز راه حل های پیش نهادی رامطرح کرده است .جلسات متعددی با آقایان نمایندگان در کمیسیون انرژی داشتیم وهمه مشکلاتمان رامطرح کردیم در مجلس نسبت به صنعت برق ومشکلاتی که داریم نگاه واقع بینانه وهمدلانه ای وجود دارد .به مدد این رابطه توانستیم مصوباتی که راههایی رابرای پرداخت مطالبات پیش بینی کرده از مجلس بگیریم .اما این مصوبات راباید دولت پیش اجرا کند که به دلیل مشکلی که قبلا عرض کردم یعنی کسری بودجه اجرانکرده است . **برخلاف مصوبه ی مجلس یا برنامه هایی که تصویب شده بود نرخ ارز به اندازه نرخ تورم تغییر نکرده است باز هم در این جا کسری در آمدی ایجاد شده است عدم تغییر نرخ ارز باعث می شود که تولیدات داخلی واشتغال لطمه بخورد به این دلیل که بسیاری ازتوایدات با نرخ ارزی که فعلا ما داریم مقرون به صرفه نیست وبسیاری ازتولید کنند گان داخلی به جای اینکه تولید راافزایش دهند تولید راثابت نگه داشته اند یا کاهش داده اند .تولید کننده بانرخ ارز فعلی قادر به افزایش تولید نیست . منبع:اعتماد
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید