طرح آزادسازی سهام عدالت به مدت یک ماه مسکوت گذاشته شد | اتاق خبر
کد خبر: 85871
تاریخ انتشار: 26 آبان 1393 - 12:46
  سخنگوی کمیسیون حمایت ازتولید ملی وسیاست های اصل 44مجلس از بررسی طرح آزادسازی سهام عدالت درکمیته اقتصادی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه خبرداد و گفت: مصوب شد بمدت یکماه این طرح مسکوت گذاشته شده وبه دولت فرصت داده شودتادراین مدت لایحه خودراارایه کند. جعفرقادری در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به جلسه عصر دیروز کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دراین جلسه که باحضوراعضای کمیته ومیهمانان این جلسه آقایی مدیرکل اصل 44وزارت اقتصاد،عالی پورقایم مقام سازمان خصوصی سازی ، معاونین حقوقی وامورمجلس سازمان بورس ونمایندگان دیوان محاسبات ومرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزارگردید موضوع طرح آزادسازی سهام عدالت مطرح ومورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت. نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی به محورهای موردبحث دراین جلسه اشاره کرد وافزود:یکی ازبحث ها این بودکه اعلام شددولت درحال تدوین لایحه ای است که درکمیسیون های ذیربط درحال بررسی است،‌درلایحه دولت بنا برشکل گیری صندوق‌های توسعه سرمایه گذاری است وساختارشرکت های توسعه سرمایه گذاری استانی وشرکت های تعاونی عدالت شهرستانی تغییر می کند. وی ازمحوردوم مطرح شده دراین جلسه سخن گفت وافزود: مجلس باتمرکز سهام عدالت دریک یاچند صندوق مخالف است وباید ساختاربه گونه‌ای تعریف کرد که سرمایه‌گذاری به سمت استانها سوق داده شودوشایدمنظورکردن صندوق های منطقه ای (حداقل ده منطقه درکشور)نظرمجلس راتامین کند. عضوکمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات  مجلس بابیان اینکه عرضه سهام باید تدریجی صورت گیرد،گفت بایدبگونه ای عمل شودکه این سهام یکباره دربورس عرضه نشودوشاخص های بورس رابهم نریزد. قادری افزود: بایدبگونه ای عمل شودکه سهامداران ازسهام خودنیز بیشترین انتفاع راببرند. سخنگوی کمیسیون حمایت ازتولید ملی وسیاست های اصل 44مجلس ازمصوبه کمیسیون دراین زمینه خبردادوگفت:درجلسه کمیسیون مصوب شد بمدت یکماه این طرح مسکوت گذاشته شده وبه دولت فرصت داده شودتادراین مدت لایحه خودراارایه کند.درصورتیکه دراین مدت لایحه دولت به مجلس ارایه نشود کمیته اقتصادی مجلس واردجزییات شود
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید