وظايف فعالان تجاري كشور سنگين‌تر مي‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 87908
تاریخ انتشار: 13 دی 1393 - 16:06
   
همزمان با نزديك شدن انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني، فعالان اقتصادي كه اين روزها به رقبايي جدي براي هم تبديل شده‌اند سخت مشغول القاي تفكرات و انديشه‌هاي پررنگ و لعاب گروه و ائتلاف خود براي رسيدن به كرسي‌هاي اتاق بازرگاني هستند.
بر پايي نشست‌هاي خبري، ضيافت‌هاي دورهمي و دادن وليمه‌هاي انتخاباتي براي سنگين كردن كفه ترازو به نفع يك گروه خاص از روزهاي گذشته آغاز شده و تا ۱۰ روز مانده به انتخابات نيز ادامه دارد. به هرحال آنچه كه در اين ميان حائز اهميت مي‌نمايد اين است كه فعالان بخش خصوصي و نمايندگان ديپلماسي تجاري كشور بايد فارغ از هر نوع بدخواهي و ايجاد جوي متشنج از رقابت‌هاي ناسالم، براي پيشبرد واقعي اهداف و عملكردهاي اتاق‌هاي بازرگاني و گسترش تجارت كشور گام بردارند. تكاپو براي رسيدن به جايگاه و مقام آنجا اهميت دارد كه به موجب آن شاهد تحول و تغيير‌هاي رو به رشد در استراتژي تجاري كشور باشيم و نه صرفا تكرار مكررات و بيان گلايه‌ها... آنچه كه در اين برهه از زمان بر فعالان بخش خصوصي به‌عنوان امري ضروري لازم‌الاجرا مي‌نمايد، وحدت و وفاق بيش از پيش است. چراكه درحال حاضر بخش خصوصي كشور به لحاظ وضعيت عمومي و بين‌المللي در شرايط حساسي است و نيازمند راهكارهايي متفاوت از آنچه كه تاكنون براي برون‌رفت از مشكلاتش در پيش مي‌گرفته است و اين امر رخ نمي‌دهد مگر اينكه فعالان تجاري كشور زنجير وار و با تكيه بر تجربيات گران‌بهاي فعالاني كه هم‌اكنون با نام سنتي لقب گرفته‌اند، پشتيبان هم باشند و پيش بروند. درعين حال بخش خصوصي هم‌اكنون بايد با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي، وارث واقعي بخش دولتي در فضاي توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري و امر خصوصي‌سازي باشد نه اينكه با فرو رفتن در حاشيه‌ها و رقابت‌هاي ناسالم و بريز و بپاش‌هاي غيرضروري، همچنان از دستيابي به جايگاه مناسب خود بازماند. از اين‌رو با چند تن از فعالان و پيشكسوتان اتاق بازرگاني گفت‌وگو كرديم كه مي‌خوانيد: روان‌سازي صادرات؛ هدف اصلي اتاق‌هاي بازرگاني مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و دبيركل خانه اقتصاد ايران با اشاره به برخي وظايف ضروري اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور گفت: روان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، روان‌سازي فعاليت واحدهاي توليدي- صنعتي، روان‌سازي صادرات كشور و روان‌سازي روابط با كشورهاي طرف اتاق بازرگاني از جمله وظايف است. عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با توجه به مديريت بر عملكرد فعالان اقتصادي خاطرنشان كرد: اتاق بايد با مديريت بر چالش‌هاي موجود در جهت منافع بخش خصوصي كه الزاما منافع كشور است، مشكلات را برطرف كند. به اعتقاد اين عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، زماني قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را نداشتيم، لذا روابط اتاق بازرگاني با دولت و برطرف كردن چالش‌ها خيلي تعريف نشده بود و محور قانوني نداشت؛ امروز براي روابط دولت با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني بستري به نام قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار وجود دارد. دبيركل خانه اقتصاد ايران گفت: از دولت آقاي روحاني تقاضا داريم كه در اين بستر با اتاق همكاري كند و اتاق نيز بايد مطالبات خود را در حد مقدورات دولت و به‌هنگام مطرح كند؛ اگر گاه به درستي مطالبات را مطرح نمي‌كنيم و دولت نيز به صورت مطلوب پاسخ نمي‌دهد، به اين معنا نيست كه دولت نيت پاسخ‌گويي ندارد و اتاق هم نيت طرح مطالبات را، شايد ادبيات طرح و زمان مطرح كردن مناسب نبوده است. نگاه جدي به مشاوره اتاق بازرگاني به سه قوه در ادامه مجيدرضا حريري نيز با اشاره به برخي از وظايف اتاق بازرگاني و با تاكيد بر جدي عمل كردن به آن گفت: مشاوره به سه قوه، توسعه روابط بازرگاني با كشورهاي هدف و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق از جمله اين وظايف است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه از نظر تاريخي اتاق‌هاي بازرگاني محلي براي لابي با قدرت حاكم و تجار، ثروتمندان و صاحبان سرمايه و صاحبان صنعت و تجارت بوده است ، افزود: در ايران مطابق قانون تعريف ديگري از اتاق بازرگاني است و بايد مشاور سه قوه باشد، اينكه اتاق بايد به عنوان يك تشكل از منافع تجار دفاع كند، تعريف سنديكاليستي است و اين تعريف در جاي خود صحيح است اما مربوط به تشكل‌هاست. به عقيده حريري، طبق قانون مصوب اتاق بازرگاني وظايف و مسئوليت‌هاي اتاق مشخص است، همه دوست دارند اتاق بازرگاني موثرتر از امروز باشد اما در عالم واقع بر اساس قوانيني در هيات نمايندگان به عنوان نمايندگان اعضاي اتاق وارد شده‌ايم و بر اساس آن قوانين بايد از اتاق خواسته و كاركرد بخواهيم. فعالان تجاري، اصول صحيح دموكراسي در انتخابات را رعايت كنند همچنين پرويز حسابي؛ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز با اشاره به رقابت‌هاي انتخاباتي كه براي ورود در اتاق‌هاي بازرگاني صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: بايد منشور و خط قرمزي وجود داشته باشد و گروه‌ها و افراد با اصول صحيح و دموكراسي در انتخابات شركت كنند؛ متاسفانه گاه مشاهده مي‌شود كارت بازرگاني با مبالغ زياد صادر يا جعل مي‌شود و صدور اين كارت‌ها اهداف درستي ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران عنوان كرد: كساني بايد كانديدا شوند كه بتوانند مسائل اقتصادي را به خوبي تحليل كنند، نبايد كسي كه كارت عضويت بازرگاني يك ساله دارد كانديدا شود؛ تحصيلات افراد بايد حداقل كارشناسي باشد. به گفته نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي و تشكل‌ها، اعضاي اتاق به مسائل بيمه، مالياتي، سرمايه‌گذاري و بانكداري اشراف داشته باشند؛ فردي كه عضو اتاق است و از ماليات هيچ نمي‌داند چگونه مي‌تواند درباره اين مساله مهم اظهارنظر كند. عضو انجمن اقتصاددانان ايران گفت: كساني كه با دلالي ثروت هنگفت به دست آورده‌اند و شركتي را تاسيس كرده و خود را به اشتباه كارآفرين مي‌نامند، نبايد در اتاق‌هاي بازرگاني وارد شده و مديريت را به دست بگيرند زيرا هدف آنها كمك به اتاق نيست. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با ذكر اينكه كانديداهاي اتاق بايد واقعيات را بگويند، افزود:افراد و جريان‌ها به صورت شفاف خود را معرفي كنند؛ به‌طور مثال فردي خود را پدر صنعت معرفي مي‌كند اما مشخص مي‌شود كه ۳۰ سال فقط كارمند دولت بوده است. نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي و تشكل‌ها در اين رابطه گفت: نامزدهاي اتاق بايد شرايطي چون بازرگان بودن و توليد‌كننده بودن را داشته باشند و به صورت شفاف اهداف خود را بيان كنند. وی با اشاره به مشكلاتي كه امروز گريبان‌گير اتاق‌هاي بازرگاني است، گفت:در اتاق‌ها برنامه‌ريزي و شفافيت وجود ندارد و به خواسته‌هاي هيات نمايندگان بي‌توجهي مي‌شود و طبق روش خود حركت مي‌كنند كه معتقدم روش آنها صحيح نيست. به اعتقاد وي، مديريت اتاق‌ها ضعيف عمل مي‌كنند و شفاف‌سازي مالي يك ضرورت است، اگر در زمينه مسائل مالي و ديگر مسائل، نمايندگان و اعضاي اتاق اطلاعات كافي نداشته باشند و غريبه به حساب آيند، مشكلات به قوت خود باقيست و اتاق‌ها نمي‌توانند نقش خود را براي شكوفايي اقتصادي ايفا كنند. نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي و تشكل‌ها با ذكر اينكه برنامه ۵ ساله توسعه، پنجره‌اي براي تنفس بخش خصوصي گشوده است، گفت: بايد از اين فرصت استفاده كرد و با توجه به تصويب قانون حمايت از كسب و كار از سوي مجلس، با شفافيت و رفتارها و اقدامات درست از سوي اتاق‌هاي بازرگاني، مي‌توانيم توليد را تقويت كنيم. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه سياسي شدن اتاق‌ها در تضاد با مسئوليت‌هاي اتاق است، عنوان كرد: وقتي اتاق سياسي شود، اختلاف ايجاد خواهد شد و برخي مي‌خواهند به هر قيمتي تا لحظه آخر سنگر خود را حفظ كنند، درحالي‌كه از ويژگي‌هاي يك اتاق پويا اين است كه افراد جديد اما با علم كافي به ميدان مي‌آيند و از افراد قديمي نيز به صورت مشاور استفاده مي‌شود و اين افراد تازه‌واردها را راهنمايي مي‌كنند. نبايد به صرف داشتن سابقه زياد برخي تصور كنند بايد هميشه در اتاق باشند. منبع : کسب و کار
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید