در آخرین نشست کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها مطرح شد/ ویژگی هایی اتاق مطلوب چیست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 91815
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1393 - 18:54
درنشست پایانی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران، مدیران برخی تشکل ها به طرح دیدگاه های خود در مورد اتاق مطلوب و کارا در دوره آتی پرداختند و از ویژگی های اعضا
درنشست پایانی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران، مدیران برخی تشکل ها به طرح دیدگاه های خود در مورد اتاق مطلوب و کارا در دوره آتی پرداختند و از ویژگی های اعضای هیات نمایندگان دلخواه خود سخن گفتند.
اتاق نیوز- محمد مهدی راسخ رییس این کمیسیون درابتدای نشست سی و پنجم که در طبقه هشتم اتاق تهران برگزار می شد، این توضیح را داد که به دلیل درپیش بودن انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان، این نشست، آخرین نشست کمیسیون امور اجتماعی وتشکل ها دراین دوره خواهد بود. او گفت:«این کمیسیون برای نخستین بار در هفتمین دوره هیات نمایندگان تشکیل شد و به رغم آنکه کمیسیون جدیدی بود، با همکاری اعضا موفق شد، برنامه های موثری را درپیش بگیرد.» اوادامه داد:«یکی از مواردی که قراراست دراین نشست مورد بررسی قرارگیرد، بررسی اتاق مطلوب ازدیدگاه مدیران تشکل هاست.موضوع مورد بررسی دیگر، ویژگی های هیات نمایندگان است. در واقع می خواهیم این موضوع را به بحث بگذاریم که اعضای هیات نمایندگان برای تامین انتظارات موکلان خود باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشند.» اوسپس با طرح این موضوعات از نمایندگان تشکل ها که دراین نشست حضوریافته بودند، درخواست کرد که دیدگاه های خود را مطرح کنند. اتاق ها چابک تر شوند علیرضا حائری، عضو هیات مدیره صنایع نساجی ایران نخستین کسی بود که پشت تریبون قرار گرفت و انتظارات خود را از عملکرد اتاق ها در دوره هشتم اعلام کرد. اوگفت:«انتظار این است که اتاق ها در دوره آتی چابک تر باشند. ما فعالان بخش خصوصی، احساس می کنیم، دراتاق ایران، بروکراسی دست و پاگیری وجود دارد.» اوافزود:«انتظار دیگر این است که اتاق در دوره هشتم از ظرفیت رسانه ها بهره بگیرد و با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند.» حائری همچنین گفت:«شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت دهم مهجور واقع شد و برگزاری جلسات آن پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدودی نظم گرفت. انتظار این است که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دوره آتی فعال تر شود و محتوای جلسات آن از طریق رسانه ها انتشار پیدا کند.» او در ادامه این درخواست را نیز مطرح کرد که ماده 76 قانون برنامه پنجم در برنامه ششم نیز تمدید شود.حائری گفت:«چنانچه نماینده ای ازاتاق در هیات دولت انتخاب شود، می توان امیدوار بود که منافع بخش خصوصی بیش از گذشته در تصمیم سازی ها رعایت شود. همچنین پیشنهاد می شود که انتخاب رایزنان بازرگانی سفارتخانه ها باز نظر اتاق ها انجام گیرد.»انتخاب صادرکنندگان نمونه توسط تشکل ها و نیز واگذاری بخش از امور سازمان توسعه تجارت به تشکل ها از دیگر پیشنهاداتی بود که حائری مطرح کرد. برقراری ارتباط ارگانیک با اعضا درادامه این نشست، مسعود دانشمند پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت:«درچنین شرایطی این الزام وجود دارد که اتاق ها نقش فعال تری ایفا کنند. به بیان دیگر، درشرایطی که قرار است سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کند بخش خصوصی باید تمام توان خویش را برای رونق بخشیدن به اقتصاد به کار گیرد.» او افزود«باید به اتاقی بیندیشیم که آموزش دهنده و آموزش پذیر باشد. در واقع مجموعه اتاق باید این دگرگونی را ایجاد کند و این داد و ستد آموزشی منجر به تعالی اتاق می شود. ضمن آنکه اتاق باید بتواند با اعضای خود ارتباط ارگانیک برقرار کند.» دانشمند ادامه داد:«اتاق ها باید ازفرد محوری و رییس محوری به سوی تشکل محوری حرکت کنند و از تخصص تشکل ها بهره بگیرند.» این عضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها در ادامه با اشاره به ثبت نام کاندیداها در انتخابات اتاق های بازرگانی گفت:«این گروه ها پس ازانتخابات برای خدمت به اتاق به گروه واحدی تبدیل می شوند؛ بناراین ضرورت دارد، توان آنها برای خدمت به اقتصاد ملی ساماندهی شود.» او همچنین بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، نظیر تعامل با اتحادیه ها و گروه های اقتصادی بین المللی را نیز ضروری دانست. در ادامه آرش فراز دبیرکل سندیکای لوله و پروفیل ازضرورت حمایت تشکل ها از سوی اتاق ها سخن گفت و افزود:« به رغم وجود انگیزه های حمایتی ازتشکل ها، این حمایت در اتاق آنچنان که باید رخ نداد و البته به نظر می رسد؛ تشکل ها نیز چندان به نقش خود واقف نیستند. درحالی که لازم است برای تشکل ها امکان اختیارو اقتدار فراهم شود و آنها به تشکل هایی خودتکافو و خودگردان تبدیل شوند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت:« این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که چه تعداد از صنایع دارای تشکل هستند و اتاق تهران تا چه حد در تاسیس تشکل های استانی موفق عمل کرده است؟» فراز با اشاره به برگزاری انتخابات دراسفندماه گفت:« دراین مقطع که حدود یک ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده است، باید دید کاندیداها چه برنامه ای برای میدان دادن به تشکل ها و حمایت از آنها دارند؛ البته تحقق این امر در وهله نخست در گرو آن است که اتاق ها زمینه را فراهم کنند و درمرحل بعد باید دید تشکل ها چگونه می توانند نقش خود را ایفا کنند.» اتاق مطلوب؛ اتاق نامطلوب در ادامه این نشست مجیدرضا حریری نیز به بیان دیدگاه های خود پرداخت و گفت:«به نظر می رسد پرسشی که اکنون باید در پی پاسخ آن بود این است اتاق مطلوب دارای چه ویژگی هایی است؟»او ادامه داد:«شاید اکنون تنها پاسخی که می توان برای این پرسش ارائه کرد این باشد که اتاق مطلوب، اتاقی نیست که در حال حاضر مشاهده می کنیم.» او ادامه داد:« چنانچه میزان اثر گذاری اتاق را مورد بررسی قرار دهیم درمی یابیم که 85 درصد این تاثیر گذاری مربوط به رییس اتاق،7 تا 10 درصد مربوط به هیات رییسه و 2 تا 3 درصد مربوط به اعضای هیات نمایندگان است. در این میان اعضای اتاق کمتر از یک درصد در تصمیم سازی ها نقش دارند. به بیان دیگر حقی برای آنان متصور نیست.» او ادامه داد:« سخن گفتن ازاتاق کارا یا چابک ازآن دست بازی هایی است که در موسم انتخابات رایج می شود. » او افزود:« هیات نماندگان در طول 4 سال گذشته حتی یک بیانیه صادرنکرده است؛ آن هم درشریطی که اقتصاد ایران غرق در سو مدیریت و فساد بود.» این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها ادامه داد:«درچنین شرایطی کسانی نیزکه به موضع گیری پرداختند از سوی رییس اتاق بایکوت شدند و روابط عمومی اتاق نیز در اختیار هیات حاکم بوده است.» تعامل کنیم پس از حریری، احمد امیراحمدی، عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و گفت:« اگر نماینده ای قصد داشته باشد کار کند در هر شرایطی می تواند مدافع بخش خصوصی باشد و خواسته موکلان خود را از دوایر دولتی توقع کند.» او ادامه داد:«اگر به قانون اتاق مراجعه کنید، درمی یابید که اتاق به عنوان مشاور سه قوه تعیین شده است و اگر تا کنون جایگاه اتاق ارتقا نیافته به دلیل دوگانگی در بدنه اتاق هاست.» او سپس همکاران خود را به تعامل دعوت کرد و گفت:« باید یک بار برای همیشه با یکدیگر وفاق کنیم و با عمل خود نشان دهیم که می خواهیم کار انجام دهیم و مدافع 80 میلیون ایرانی هستیم.» درادامه این نشست، اکبر افشار نیز به طرح دیدگاه های خود پرداخت و گفت:«اتاق مطلوب اتاقی است که مشکلات را برطرف کند؛ مشکلاتی نظیروجود قوانین متضاد اجرای سلیقه ای قوانین و آیین نامه ها، وجود مجوزهای دست و پاگیر، کمبود سرمایه برای اجرای پروژه ها.» در ادامه علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران نیز گفت:«بخش خصوصی در شرایط دشواری قرار دارد و به رغم افکار مترقی که در این بخش وجود دارد، شاهد به ثمر نشستن این افکار نیستیم.» او افزود:« در شرایطی که 80 درصد اقتصاد در دست دولت است باید با امید تلاش ها را ادامه داد.» آزاد در مورد ویژگی های اعضای هیات نمایندگان نیز گفت:«نمایندگان باید تجربه وتخصص را توامان دارا باشند.» او سپس این پرسش را مطرح کرد که انجمن راهسازی تحت پوشش اتاق قرار دارد؟ و اگر این انجمن تحت پوشش اتاق نیست، این انتظار وجود دارد که تحت پوشش اتاق قرار گیرد. رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها پاسخ داد که انجمن ها در تمام بخش ها در حیطه حمایت های اتاق می گنجند و بارها این را در کمیسیون مطرح کرده ایم که بودجه یک در هزار باید صرف حمایت از تشکل ها شود.» اعمال مدیریت نوین حسین ساسانی، مشاور این کمیسیون نیز گفت:«در ادبیات مدیریت نوین این اصل وجود دارد که در سازمان تنوع ایجاد شود و این تنوع گرایی به خلاقیت و نوآوری بینجامد. به همین سبب در سایر کشورها از هر نوع ملیتی در سازمان ها به کار گمارده می شود. اتاق نیز از این سازمان ها مستثنی نیست.» او ادامه داد:«اتاق های برتر به دنبال آن هستند که این ترم را در سازمان خود ایجاد کنند. اگر قرار است اتاق به اتاق مطلوبی تبدیل شود،باید ظرفیتی ایجاد شود که به موجب آن همه حرف ها شنیده شود.» او ادامه داد:«این پرسش وجود دارد که برخلاف ایده هایی که مطرح می شود، بخش اندکی از آن اجرایی می شود. ضرورت دارد که این موضوعات آسیب شناسی شود واتاق بر اساس نتایجی که به دست می آید مدیریت شود. » بهرامی ازانجمن قارچ خوراکی نیز پرسید که آیای حدود اختیارات اتاق قابل افزایش است و اینکه اهرم اجرایی اتاق برای کمک به تشکل ها چیست؟ راسخ در این باره پاسخ داد:«بر اساس ماموریتی که برای این کمیسیون تعریف شده بود، این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم که توسعه و تقویت تشکل ها چگونه باید باشد. به همین منظور، جلساتی برگزار کردیم و این موضوع را به نظرخواهی گذاشتیم تا دیدگاه های تشکل ها را جویا شویم. همچنین در طول 4 سال گذشته 12دوره آموزشی برای توانمندسازی تشکل ها برگزار شد.» راسخ ادامه داد:« در بودجه اتاق بحث حمایت از تشکل ها مطرح شده بود؛ در ابتدا درخواست تشکل ها به صورت موردی بررسی می شد و سپس مقرر شد مطابق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون رسید، صورت پذیرد.» راسخ ادامه داد:«درنهایت تقویت تشکل ها به منظور ارتقا جایگاه این نهادهای صنفی و مدنی و ایجاد امکان تحقق خواسته های اعضای این نهادها، از دیگر اهداف کمیسیون امور اجتماعی و اتاق بوده است.» او افزود:« امیدواریم جایگاه تشکل ها در دوره جدید بهبود یافته و وضعیت اسفناک بخش خصوصی تغییر کند.»مقیمی رییس اتحادیه پلاستیک نیز از ضرورت حمایت از اتحادیه ها سخن گفت و خواستار دعوت از اعضای اتحادیه ها برای عضویت در اتاق های بازرگانی شد. اتاق فریادرس بخش خصوصی طاهرخانی عضو انجمن سیمان سخنان خود را این گونه آغاز کرد که بخش خصوصی فریادرسی جز اتاق ها ندارد:«اتاق مطلوب، اتاق تسهیل کننده است و اتاق بخش خصوصی را در سه قوه نمایندگی می کند. در چنین شرایطی، باید پرسیدف اتاق به نحو مطلوب اثرگذاری دارد؟» او ادامه داد:«بخش خصوصی در حوزه قانونی مهجور است؛ از طرفی مشکلات بخش خصوصی تا حدی زیاد است که پیگیری رفع این مشکلات از سوی ارگان های مستقل به صرف نیست. اگر جایگاه اتاق درحمایت از بخش خصوصی تثبیت نشود در آینده نمی تواند انتظار حمایت از بخش خصوصی را داشته باشد. راسخ در ادامه به جمع بندی سخنان مطرح شده دراین نشست پرداخت و گفت:«اتاق اثر بخش اتاقی است که به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کمک کند،پرچم دار مبارزه با فساد باشد. به توسعه تشکل ها کمک کند. درکنار بهبود فضای کسب و کار، بازارهای هدف را برای صادرکنندگان مشخص کند. همچنین اتاق باید همصدایی ایجاد کند، نظرات را بشنود و آنها را عملیاتی کند.»او در مورد ویژگی اعضای هیات نمایندگان نیز گفت:« تجربه ، تخصص علاقه مندی به توسعه تشکل ها از ویژگی های مورد اشاره برای اعضای هیات نمایندگان است و لازم این این نمایندگان برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی وقت بگذارد.»    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید