بهزادیان اعتراض کرد | اتاق خبر
کد خبر: 92424
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1393 - 12:34
بهزادیان در این نامه خطاب به خسرو تاج می گوید:«پیشاپیش از جنابعالی به خاطر رویکرد منطقی و بیطرفانه ای که نسبت برای انتخابات اتاق ها داشته اید سپاسگزارم»....
بهزادیان در این نامه خطاب به خسرو تاج می گوید:«پیشاپیش از جنابعالی به خاطر رویکرد منطقی و بیطرفانه ای که نسبت برای انتخابات اتاق ها داشته اید سپاسگزارم».
محمدرضا بهزادیان طی نامه ای به آقایان مجتبی خسروتاج، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، به اقدام تازه رتبه بندی اعضاء اتاق انتقاد کرد و گفت: متأسفانه، اینگونه برند سازی های عجولانه و طراحی شده که اصالت آن در موارد بسیاری محل تردید است و می تواند به سؤاستفاده و تبعیض آمیخته شود، نه تنها به اعتماد کارآفرینان بلکه به اقتصاد کشور نیز نهایتاً لطمه می زند و اعضاء اتاق و رأی دهندگان و جامعه را ممکن است گمراه کند. متن این نامه شرح ذیل است؛ بسمه تعالی جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با سلام، همانگونه که استحضار دارید مطابق تبصره2 بند3 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق ایران و اتاق تعاون مرکزی موظف شده اند بر اساس دستورالعملی که به تأئید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسد، اشخاص حقیقی و حقوقی عضو خود را رتبه بندی کنند تا کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یکسال تا پنج سال قابل تمدید باشد. در این ارتباط، شخصی که خود را مسئول رتبه بندی اعضاء اتاق معرفی کرده، روی سربرگ اتاق ایران نامه هایی را برای برخی از کاندیداهای عضویت در هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاقها ارسال نموده و اظهار کرده که با توجه به درخواست متقاضیان حضور در انتخابات هیأت نمایندگان، طی چند روز آینده اقدام به رتبه بندی آنان می گردد و در دوره مجاز بودن تبلیغات انتخاباتی نتایج رتبه بندی اعلام خواهد شد. ملاحظه می فرمائید این اقدام غیر عادی و ناگهانی که در مسیر یک پروژه عادی انجام می شود، به حد کافی باعث شک و تردید است و بیم آن می رود که قصد تبلیغ ناروا برای داوطلبانی در کار باشدکه روشن نیست با چه معیاری رتبه بالا را بدست می آورند و ستاره انتخابات می شوند!. متأسفانه، اینگونه برند سازی های عجولانه و طراحی شده که اصالت آن در موارد بسیاری محل تردید است و می تواند به سؤاستفاده و تبعیض آمیخته شود، نه تنها به اعتماد کارآفرینان بلکه به اقتصاد کشور نیز نهایتاًلطمه می زند و اعضاء اتاق و رأی دهندگان و جامعه را ممکن است گمراه کند. لذا خواهشمنداست دستور فرمائید ضمن تحقیق در این مورد که کدامیک از داوطلبان و با چه مجوزی خواستار رتبه بندی و اعلام آن در دوره تبلیغات انتخاباتی شده اند، اقدامات انضباطی در صورت حقیقت نداشتن مطلب در مورد عاملین این صحنه سازی اتخاذ گردد و به قید فوریت طرح هدف دار رتبه بندی داوطلبان در ایام انتخابات متوقف گردد تا سلامت انتخابات با این اقدامات نابجا زیر سؤال نرود. بدیهی است طرح رتبه بندی می تواند بعد از خاتمه یافتن انتخابات کما فی السابق ادامه یابد. البته در خصوص اشخاصی که خود را مجری طرح رتبه بندی اتاق معرفی می کنند و معلوم نیست که آیا جایگاه قانونی ثبت شده دارند یا خیر، و اینکه صلاحیت و میزان دقت و بی طرفی خود آنان در رتبه بندی از چه طریق اثبات شده، سخنان بسیاری هست که در زمان مناسب به آگاهی خواهد رسید. پیشاپیش از جنابعالی به خاطر رویکرد منطقی و بیطرفانه ای که نسبت برای انتخابات اتاق ها داشته اید سپاسگزارم. محمدرضا بهزادیان رئیس هیأت اجرایی انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران و داوطلب حضور در هیأت نمایندگان دورۀ هشتم انتخابات اتاق رونوشت: جناب آقای مجتبی خسرو تاج رئیس محترم انجمن نظارت بر هشتمین دورۀ انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی جهت بذل توجه و اقدام عاجل در مورد جلوگیری از دخالت غیرقانونی و تبلیغاتی در انتخابات تحت عناوین رتبه بندی و نظایر آن. منبع:ایلنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید