اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 12 Dec 18 06:20:53 +0330fa دشمن‌تراشی از موانع پیشرفت کشور است http://www.otaghnews.com/news/381049/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 15 Nov 16 23:02:08 +0330 دشمن‌تراشی از موانع پیشرفت کشور است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دشمن‌تراشی را یکی از موانع پیشرفت کشور دانست و گفت: در شرایط فعلی، تعامل جهانی یکی از ضرورت‌های رونق اقتصادی است.

]]>