اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jun 18 12:07:59 +0430fa در ۱۲ ماه گذشته همه استان‌ها گرمتر از شرایط طبیعی بودند http://www.otaghnews.com/news/400587/-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 12 Oct 17 09:55:02 +0330  در ۱۲ ماه گذشته همه استان‌ها گرمتر از شرایط طبیعی بودند
رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور شرایط دمایی کشور را طی ماه، فصل و سال زراعی گذشته اعلام کرد و از افزایش دمای همه استان‌ها در بازه ۱۲ ماهه اخیر خبر داد.

]]>
کاهش بارش و افزایش دما برآورد آخرین وضعیت جوی کشور http://www.otaghnews.com/news/398491/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 28 Aug 17 10:03:03 +0430 کاهش بارش و افزایش دما برآورد آخرین وضعیت جوی کشور
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به آخرین وضعیت بارش و دمای کشور از کاهش ۷ درصدی بارش کشور طی ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در میانگین بلند مدت خبر داد.

]]>
افزایش نیم درجه‌ای دما در تیر ماه 96 http://www.otaghnews.com/news/397006/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-96 Sat, 29 Jul 17 09:41:04 +0430 افزایش نیم درجه‌ای دما در تیر ماه 96
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از تجربه افزایش نیم درجه ای دما در ماه گذشته نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد و گفت: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان در تیرماه 96، بیش از سایر استان ها افزایش دما را تجربه کردند.

]]>
احتمال ثبت سال ۲۰۱۶ به عنوان گرم‌ترین سال http://www.otaghnews.com/news/381072/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Wed, 16 Nov 16 02:04:05 +0330 احتمال ثبت سال ۲۰۱۶ به عنوان گرم‌ترین سال
طبق گزارش سازمان ملل متحد احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ۲۰۱۶ رکورد گرم‌ترین سال‌های ثبت شده را به دست آورد و زنگ هشداری برای تغییرات آب و هوایی فاجعه‌آمیز خواهد بود.

]]>