اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 12 Dec 18 20:59:51 +0330fa افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران http://www.otaghnews.com/news/413856/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1.%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 28 Jul 18 09:13:13 +0430 افزایش ۱.۳ درجه‌ای دما در ایران
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: ایران در ۱۰ ماه گذشته نسبت به شاخص‌های بلندمدت، بیش از یک درجه افزایش دما داشته است. همچنین در این بازه اهواز با ثبت دمای ۵۳ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین شهر معرفی می‌شود.

]]>
در ۱۲ ماه گذشته همه استان‌ها گرمتر از شرایط طبیعی بودند http://www.otaghnews.com/news/400587/-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 12 Oct 17 09:55:02 +0330  در ۱۲ ماه گذشته همه استان‌ها گرمتر از شرایط طبیعی بودند
رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور شرایط دمایی کشور را طی ماه، فصل و سال زراعی گذشته اعلام کرد و از افزایش دمای همه استان‌ها در بازه ۱۲ ماهه اخیر خبر داد.

]]>
کاهش بارش و افزایش دما برآورد آخرین وضعیت جوی کشور http://www.otaghnews.com/news/398491/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 28 Aug 17 10:03:03 +0430 کاهش بارش و افزایش دما برآورد آخرین وضعیت جوی کشور
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به آخرین وضعیت بارش و دمای کشور از کاهش ۷ درصدی بارش کشور طی ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در میانگین بلند مدت خبر داد.

]]>
افزایش نیم درجه‌ای دما در تیر ماه 96 http://www.otaghnews.com/news/397006/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-96 Sat, 29 Jul 17 09:41:04 +0430 افزایش نیم درجه‌ای دما در تیر ماه 96
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از تجربه افزایش نیم درجه ای دما در ماه گذشته نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد و گفت: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان در تیرماه 96، بیش از سایر استان ها افزایش دما را تجربه کردند.

]]>
احتمال ثبت سال ۲۰۱۶ به عنوان گرم‌ترین سال http://www.otaghnews.com/news/381072/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Wed, 16 Nov 16 02:04:05 +0330 احتمال ثبت سال ۲۰۱۶ به عنوان گرم‌ترین سال
طبق گزارش سازمان ملل متحد احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ۲۰۱۶ رکورد گرم‌ترین سال‌های ثبت شده را به دست آورد و زنگ هشداری برای تغییرات آب و هوایی فاجعه‌آمیز خواهد بود.

]]>