اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 13 Dec 18 11:53:47 +0330fa چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران، قطب سوم پتروشیمی کشور http://www.otaghnews.com/news/382087/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 24 Nov 16 18:17:06 +0330 بندر راهبردی چابهار در جنوب سیستان وبلوچستان به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران با همت و تلاش مسئولان دولت تدبیروامید و از همه مهمتر نگاه توسعه محور وبلند رهبر معظم انقلاب بزودی قطب سوم پتروشیمی کشور می شود و تحول عظیمی در بخش اقتصادی و اشتغال منطقه ایجاد

]]>