اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 14 Dec 18 09:23:46 +0330fa ۵ خوردنی مفید برای کبد http://www.otaghnews.com/news/382287/-%DB%B5-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF Sat, 26 Nov 16 09:35:35 +0330  ۵ خوردنی مفید برای کبد
بیشتر افراد به خصوص در مواقع تعطیلات و مهمانی‌ها از مصرف خوراکی‌های سالم و مورد نیاز برای حفظ سلامت کبد خود غفلت می‌کنند.

]]>