اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 21 Apr 19 00:39:32 +0430fa افزایش قیمت طلای جهانی ادامه یافت http://www.otaghnews.com/news/410040/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Thu, 03 May 18 17:37:29 +0430 افزایش قیمت طلای جهانی ادامه یافت
قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی بدنبال تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره، برای دومین روز متوالی افزایش یافت.

]]>
افزایش قیمت طلای جهانی ادامه یافت http://www.otaghnews.com/news/385958/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Wed, 28 Dec 16 12:36:09 +0330 افزایش قیمت طلای جهانی ادامه یافت
طلای جهانی در معاملات سبک چهارشنبه، تحت تاثیر ضعف اندک دلار برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت.

]]>