اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 19 Jul 18 23:19:25 +0430fa خوش‌بینی به افزایش قیمت‌ پس از ریزش ۳۰ دلاری طلا http://www.otaghnews.com/news/412046/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7 Sat, 16 Jun 18 17:57:03 +0430 خوش‌بینی به افزایش قیمت‌ پس از ریزش ۳۰ دلاری طلا
بر مبنای نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران انتظار دارند طلا در هفته جاری به قیمت بالاتری صعود کند.

]]>
پیش‌بینی زمان صعود طلا http://www.otaghnews.com/news/411995/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7 Fri, 15 Jun 18 14:10:03 +0430 پیش‌بینی زمان صعود طلا
قیمت طلا پس از اینکه روز گذشته به بالاترین حد در یک ماه اخیر صعود کرد، در معاملات روز جمعه ثابت بود و در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار گرفت.

]]>
قیمت طلا به رغم افزایش نرخ‌ بهره آمریکا بالا ماند http://www.otaghnews.com/news/411961/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 14 Jun 18 16:38:04 +0430 قیمت طلا به رغم افزایش نرخ‌ بهره آمریکا بالا ماند
قیمت طلا به دنبال پیش بینی سرعت گرفتن روند افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، در معاملات روز پنج شنبه کاهش پیدا کرد. با این حال تنش‌های تجاری فزاینده مانع از ریزش سنگین بهای این فلز ارزشمند شد.

]]>
طلا تکان نخورد http://www.otaghnews.com/news/411552/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Mon, 04 Jun 18 15:28:04 +0430 طلا تکان نخورد
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا تحت تاثیر انتظارات برای افزایش نرخهای بهره آمریکا در ماه جاری که نگرانی‌ها نسبت به وقوع جنگ تجاری جهانی را تا حدودی تحت الشعاع خود قرار دارد، ثابت ماند.

]]>
طوفان به بازار طلا رسید http://www.otaghnews.com/news/411530/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 03 Jun 18 21:29:08 +0430 طوفان به بازار طلا رسید
در هفته‌ای که از آمار اقتصادی قابل توجه خبری نیست، بازار طلا به رویکرد بانک مرکزی آمریکا در خصوص افزایش نرخ‌های بهره معطوف خواهد شد.

]]>
پیش‌بینی ارزانی برای طلا http://www.otaghnews.com/news/411480/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7 Sat, 02 Jun 18 17:19:03 +0430 پیش‌بینی ارزانی برای طلا
نظرسنجی طلای هفتگی کیتکو نیوز نشان داد کارشناسان وال استریت نسبت به روند قیمت طلا در کوتاه مدت بدبین هستند در حالی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت طلا هفته جاری اندکی افزایش پیدا کند.

]]>
پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار جهانی طلا http://www.otaghnews.com/news/410147/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7 Sat, 05 May 18 15:27:05 +0430 پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار جهانی طلا
در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز، اکثریت کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران نسبت به ادامه روند رشد قیمت طلا در هفته جاری ابراز خوش بینی کردند.

]]>
طلا به کدام جهت می‌رود؟ http://www.otaghnews.com/news/407817/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 17 Mar 18 15:27:02 +0330 طلا به کدام جهت می‌رود؟
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز درباره روند قیمت طلا در هفته جاری نتوانستند به اکثریت برسند.

]]>
طلا از افزایش بیشتر قیمت باز می‌ماند http://www.otaghnews.com/news/395597/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 01 Jul 17 19:52:02 +0430 طلا از افزایش بیشتر قیمت باز می‌ماند
نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز نشان داد سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازار طلا نسبت به دورنمای کوتاه‌مدت قیمت این فلز ارزشمند نظر منفی پیدا کرده‌اند.

]]>
طلای جهانی اندکی افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/395042/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Tue, 20 Jun 17 12:50:05 +0430 طلای جهانی اندکی افزایش یافت
طلا در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی یک روز پس از این که به پایین ترین قیمت در پنج هفته گذشته صعود کرد تحت تاثیر ابهامات سیاسی مورد حمایت قرار گرفت و اندکی افزایش یافت.

]]>
طلای جهانی بالای ۱۲۵۰ دلار ایستاد http://www.otaghnews.com/news/393794/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF Wed, 24 May 17 12:31:02 +0430 طلای جهانی بالای ۱۲۵۰ دلار ایستاد
طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی با انتظار سرمایه‌گذاران برای دریافت نشانه‌هایی از موضع سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا ثابت ماند.

]]>
طلای جهانی پایین ۱۲۳۰ دلار ایستاد http://www.otaghnews.com/news/389607/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF Tue, 07 Mar 17 12:18:01 +0330 طلای جهانی پایین ۱۲۳۰ دلار ایستاد
طلای جهانی در بحبوحه انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در ماه میلادی جاری و انتشار یک گزارش اقتصادی مهم در روز جمعه، تغییر چندانی نداشت و نزدیک به پایین‌ترین قیمت دو هفته اخیر ایستاد.

]]>
طلای جهانی در معرض کاهش بیشتر قیمت http://www.otaghnews.com/news/389427/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA Sat, 04 Mar 17 14:14:02 +0330 طلای جهانی در معرض کاهش بیشتر قیمت
دورنمای افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در ماه جاری باعث شد کارشناسان وال استریت در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته جاری بدبین باشند در حالیکه سرمایه گذاران همچنان خوش بین مانده اند.

]]>
عقب‌نشینی بورس‌های آسیایی از رکورد بالا http://www.otaghnews.com/news/389016/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Fri, 24 Feb 17 17:03:01 +0330 عقب‌نشینی بورس‌های آسیایی از رکورد بالا
بازارهای سهام آسیایی روز جمعه تحت تاثیر کاهش ناگهانی قیمت مس و سایر کالاها، از صعود بازماندند و از بالاترین رکورد یک سال و نیم اخیر عقب نشینی کردند.

]]>
طلای جهانی به ۱۲۵۰ دلار صعود کرد http://www.otaghnews.com/news/389009/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 24 Feb 17 14:43:01 +0330 طلای جهانی به ۱۲۵۰ دلار صعود کرد
طلای جهانی پس از این‌که روز پنج‌شنبه تحت تاثیر ضعف ارزش دلار، به بالاترین قیمت در سه ماه و نیم گذشته صعود کرد، در اوایل معاملات روز جمعه ثابت ماند.

]]>
۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال 2017 http://www.otaghnews.com/news/386261/%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017 Wed, 04 Jan 17 10:37:05 +0330 ۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال 2017
سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که خالی از لحظات پر استرس و التهاب در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان نبود و رویدادهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران به همراه داشت.

]]>