اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 17 Jul 18 16:06:46 +0430fa ۱۱ استان کشور درگیر بیماری طیور است http://www.otaghnews.com/news/386334/-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 05 Jan 17 20:37:06 +0330  ۱۱ استان کشور درگیر بیماری طیور است
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه یازده استان کشور درگیر بیماری طیور شده‌اند، گفت: نگرانی در مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ وجود ندارد.

]]>