اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 14 Nov 18 23:33:27 +0330fa کاهش قیمت نفت جهانی در پی پیشنهاد غیرمنتظره کاخ سفید http://www.otaghnews.com/news/393760/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF Tue, 23 May 17 15:27:06 +0430 کاهش قیمت نفت جهانی در پی پیشنهاد غیرمنتظره کاخ سفید
نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی پس از این‌که رییس جمهور آمریکا فروش نیمی از ذخائر نفت استراتژیک این کشور را پیشنهاد کرد، کاهش یافت.

]]>
افزایش قیمت نفت جهانی ازسرگرفته شد http://www.otaghnews.com/news/387364/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Thu, 26 Jan 17 14:13:03 +0330 افزایش قیمت نفت جهانی ازسرگرفته شد
نفت جهانی روز پنج شنبه تحت تاثیر ضعیف شدن دلار رشد کرد اما دورنمای عرضه و ذخایر بالای نفت خام آمریکا، روند رشد قیمتها را محدود کرد.

]]>