اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 05 Oct 22 09:34:56 +0330fa کاهش ۴ درصدی ترددهای جاده‌ای http://www.otaghnews.com/news/443968/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 13 Jun 20 12:16:11 +0430 کاهش ۴ درصدی ترددهای جاده‌ای
مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در همه محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

]]>
افزایش ۳۰ درصدی ترددهای جاده‌ای http://www.otaghnews.com/news/443566/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 06 Jun 20 11:55:05 +0430 افزایش ۳۰ درصدی ترددهای جاده‌ای
مرکز مدیریت راههای کشور، از افزایش ۲۹.۴ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
ثبت ۵۰۰ هزار تردد در آزادراه تهران-قزوین http://www.otaghnews.com/news/443513/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86 Fri, 05 Jun 20 13:29:03 +0430 ثبت ۵۰۰ هزار تردد در آزادراه تهران-قزوین
مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۷.۵ درصدی تردد در محورهای کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
کاهش ترددهای جاده‌ای http://www.otaghnews.com/news/443351/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Mon, 01 Jun 20 13:07:03 +0430 کاهش ترددهای جاده‌ای
مرکز مدیریت راه های کشور با اشاره به کاهش ترددهای جاده ای، از تردد روان در کلیه محورها به جز محدوده پل فردیس در آزادراه قزوین-کرج خبر داد.

]]>
کرج-چالوس امروز یکطرفه است http://www.otaghnews.com/news/443008/%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 24 May 20 13:04:03 +0430 کرج-چالوس امروز یکطرفه است
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محور کرج به چالوس از ۶ صبح امروز تا ۲ بامداد فردا از سمت جنوب به شمال یک طرفه است.

]]>
محدودیتهای ترافیکی راهها درتعطیلات عیدفطر http://www.otaghnews.com/news/442960/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%B7%D8%B1 Sat, 23 May 20 14:06:02 +0430 محدودیتهای ترافیکی راهها درتعطیلات عیدفطر
مرکز مدیریت راه‌های کشور، محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها در ایام تعطیلات عید فطر(از چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت تا شنبه هفته آینده) را اعلام کرد.

]]>
ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران http://www.otaghnews.com/news/442705/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 18 May 20 15:11:03 +0430 ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران
مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در آزادراه های قزوین-کرج و ساوه-تهران خبر داد.

]]>
ترافیک عجیب آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا گرمدره http://www.otaghnews.com/news/442641/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%87 Sun, 17 May 20 13:37:05 +0430 ترافیک عجیب آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا گرمدره
مرکز مدیریت راهها، از افزایش ۱۴.۱ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی کشور طی ۲۴ ساعت آینده و همچنین ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران در ساعات ابتدایی امروز ۲۸ اردیبهشت خبر داد.

]]>
کاهش ۱۰ درصدی ترددهای جاده‌ای http://www.otaghnews.com/news/442582/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 16 May 20 14:49:02 +0430 کاهش ۱۰ درصدی ترددهای جاده‌ای
مرکز مدیریت راه‌ها از کاهش ۱۰.۶ درصدی تردد در محورهای کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین محور شهریار-تهران http://www.otaghnews.com/news/442292/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 May 20 12:14:02 +0430 ترافیک سنگین محور شهریار-تهران
مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران و افزایش ۴ درصدی تردد در راه های مواصلاتی خبر داد.

]]>
تعمیرات آزادراه تهران-شمال برای تعطیلات عید فطر متوقف شد http://www.otaghnews.com/news/442249/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF Sat, 09 May 20 12:59:03 +0430 تعمیرات آزادراه تهران-شمال برای تعطیلات عید فطر متوقف شد
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: تعمیرات قطعه یک آزادراه تهران-شمال، تا قبل از تعطیلات عید فطر به اتمام می رسد.

]]>
ترافیک سنگین آزادراه قزوین-کرج http://www.otaghnews.com/news/442048/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC Tue, 05 May 20 11:04:40 +0430 ترافیک سنگین آزادراه قزوین-کرج
مرکز مدیریت راه های کشور، از افزایش اندک تردد در محورهای مواصلاتی طی ۲۴ ساعت گذشته و همچنین ترافیک سنگین آزادراه قزوین-کرج از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس خبر داد.

]]>
آزادراه کرج-تهران قفل شد http://www.otaghnews.com/news/441964/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 03 May 20 10:35:06 +0430 آزادراه کرج-تهران قفل شد
مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه کرج تهران حد فاصل پل فردیس تا پارک چیتگر خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین ۲ آزادراه کرج و ساوه-تهران http://www.otaghnews.com/news/441920/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 02 May 20 11:36:03 +0430 ترافیک سنگین ۲ آزادراه کرج و ساوه-تهران
مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران محدوده نسیم شهر خبر داد.

]]>
آزادراه تهران-شمال مسدود شد http://www.otaghnews.com/news/441832/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Thu, 30 Apr 20 12:50:06 +0430 آزادراه تهران-شمال مسدود شد
مرکز مدیریت راه های کشور از انسداد محور شمال به جنوب قطعه یک آزادراه تهران-شمال به دلیل ترانشه برداری مسیر خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران http://www.otaghnews.com/news/441792/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 29 Apr 20 11:11:05 +0430 ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران
مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران محدوده نسیم شهر خبر داده است.

]]>
کاهش ۶ درصد ترددهای جاده‌ای در پی بارندگی http://www.otaghnews.com/news/441703/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C Mon, 27 Apr 20 16:04:03 +0430 کاهش ۶ درصد ترددهای جاده‌ای در پی بارندگی
بارش‌های شبانه‌روز گذشته در بیشتر محورهای مواصلاتی کشور، سبب شد تا ترددهای بین شهری طی ۲۴ ساعت اخیر، کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه کنند.

]]>
ترافیک سنگین آزادراه کرج-تهران http://www.otaghnews.com/news/441638/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 26 Apr 20 10:18:02 +0430 ترافیک سنگین آزادراه کرج-تهران
مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش اندک تردد در محورهای مواصلاتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته و همچنین بارندگی در محورهای منتهی به تهران طی روز جاری خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین جاده فیروزکوه-تهران http://www.otaghnews.com/news/441553/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 24 Apr 20 12:39:03 +0430 ترافیک سنگین جاده فیروزکوه-تهران
مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین محور فیروکوه از شمال به جنوب و همچنین یکطرفه شدن جاده چالوس-کرج از ساعت ۱۵:۰۰ امروز خبر داد.

]]>
افزایش ۱۲ درصدی تردد در جاده‌ها http://www.otaghnews.com/news/441430/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 21 Apr 20 13:00:03 +0430 افزایش ۱۲ درصدی تردد در جاده‌ها
مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش ۱۲ درصدی ترددهای جاده ای در محورهای مواصلاتی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
افزایش ۱۴.۳ درصدی ترددهای جاده‌ای http://www.otaghnews.com/news/441350/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B4.%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sun, 19 Apr 20 15:35:02 +0430 افزایش ۱۴.۳ درصدی ترددهای جاده‌ای
مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۴.۳ تردد در محورهای مواصلاتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و جاده مخصوص http://www.otaghnews.com/news/441303/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5 Sat, 18 Apr 20 13:55:03 +0430 ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و جاده مخصوص
مرکز مدیریت راه های کشور از کاهش ۴.۲ درصدی تردد در جاده های کشور و همچنین ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان البرز به استان تهران خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و جاده مخصوص کرج-تهران http://www.otaghnews.com/news/441088/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 13 Apr 20 14:20:03 +0430 ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و جاده مخصوص کرج-تهران
مرکز مدیریت راه‌های کشور با تأکید بر افزایش ۸.۵ درصدی ترددهای جاده‌ای، از ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران و محور شهریار-تهران خبر داد.

]]>
افزایش ۳۰ درصدی ترددها http://www.otaghnews.com/news/441050/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 12 Apr 20 17:07:01 +0430 افزایش ۳۰ درصدی ترددها
مرکز مدیریت راه‌های کشور از افزایش ۳۰ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی طی شبانه روز گذشته خبر داد.

]]>
محور هراز بازگشایی شد http://www.otaghnews.com/news/440950/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Fri, 10 Apr 20 14:47:02 +0430 محور هراز بازگشایی شد
مرکز مدیریت راه‌های کشور از بازگشایی محور هراز و ممنوعیت تردد شبانه در قطعه یک آزادراه تهران-شمال تا ۱۵ خرداد خبر داد.

]]>
کاهش ۴.۱ درصدی تردد جاده ای http://www.otaghnews.com/news/440872/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4.%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 08 Apr 20 13:46:02 +0430 کاهش ۴.۱ درصدی تردد جاده ای
مرکز مدیریت راه های کشور از کاهش ۴.۱ درصدی تردد در جاده های کشور در شبانه روز گذشته خبر داد.

]]>
تداوم افزایش تردد در جاده‌ها http://www.otaghnews.com/news/440830/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 07 Apr 20 15:21:03 +0430 تداوم افزایش تردد در جاده‌ها
مرکز مدیریت راه ها از افزایش ۱.۶ درصدی ترددهای جاده ای در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
تردد در جاده‌ها ۱۴.۷ درصد دیگر افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/440736/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B4.%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 05 Apr 20 16:51:03 +0430 تردد در جاده‌ها ۱۴.۷ درصد دیگر افزایش یافت
مرکز مدیریت راههای کشور در حالی از افزایش ۱۴.۷ درصد ترددها نسبت ۲۴ ساعت گذشته خبر داد که در شانزدهم فروردین نیز، ترددها نسبت به روز قبل افزایش یافته بود.

]]>
افزایش ۱۷.۷ درصدی ترددها http://www.otaghnews.com/news/440684/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B7.%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 04 Apr 20 12:26:56 +0430 افزایش ۱۷.۷ درصدی ترددها
مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۷.۷ درصدی تردد در جاده ها طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
افزایش ۱۱۵ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی http://www.otaghnews.com/news/440630/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C Fri, 03 Apr 20 13:05:03 +0430 افزایش ۱۱۵ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری طی شبانه روز گذشته از افزایش 115 درصدی ترددها نسبت به روز قبل حکایت دارد.

]]>
جاده چالوس و تهران-شمال باز شد http://www.otaghnews.com/news/440576/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Thu, 02 Apr 20 11:55:03 +0430 جاده چالوس و تهران-شمال باز شد
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های کشور، جاده کرج-چالوس و قطعه یک آزادراه تهران-شمال از صبح امروز پنج شنبه ۱۴ فروردین بازگشایی شد.

]]>
جاده چالوس و تهران-شمال مسدود شد http://www.otaghnews.com/news/440543/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Wed, 01 Apr 20 20:41:26 +0430 جاده چالوس و تهران-شمال مسدود شد
رئیس مرکز مدیریت راه های کشور گفت: جاده چالوس در دو محور رفت و برگشت و قطعه یک آزادراه تهران-شمال تا ۷ صبح فردا مسدود است.

]]>
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-رشت http://www.otaghnews.com/news/440283/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA Fri, 27 Mar 20 14:02:03 +0430 ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-رشت
طی ۲۴ ساعت گذشته، محور بابل-قائم شهر با ثبت ۱۰۵ هزار تردد، دو برابر آزادراه کرج-تهران تردد خودرو داشت.

]]>
افزایش تردد خودرو در جاده‌های منتهی به تهران http://www.otaghnews.com/news/440223/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 26 Mar 20 13:13:05 +0430 افزایش تردد خودرو در جاده‌های منتهی به تهران
مرکز مدیریت راه های کشور از افزایش ۱۱.۵ درصدی تردد خودرو در جاده‌ها در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

]]>
ترافیک سنگین در آزادراه تهران-قم http://www.otaghnews.com/news/439859/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85 Wed, 18 Mar 20 14:18:02 +0330 ترافیک سنگین در آزادراه تهران-قم
مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه تهران-قم محدوده عوارضی خبر داده است.

]]>
ممنوعیت‌های ترافیکی نوروز ۹۹ اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/439789/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Mon, 16 Mar 20 16:43:05 +0330 ممنوعیت‌های ترافیکی نوروز ۹۹ اعلام شد
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: فعلاً تا اطلاع ثانوی هیچ محدودیت و ممنوعیت ترافیکی در ایام نوروز ۹۹ به استثنا محمولات ترافیکی اجرا نمی‌شود.

]]>
ورود به استان گیلان هم ممنوع شد http://www.otaghnews.com/news/439365/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Fri, 06 Mar 20 16:21:02 +0330 ورود به استان گیلان هم ممنوع شد
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: به دلیل احتمال شیوع کرونا، محورهای استان های شمالی مسدود هستند و فقط مسافران با خودروهای پلاک بومی امکان تردد به گیلان را دارند.

]]>
آزادراه تهران - شمال مسدود شد http://www.otaghnews.com/news/439351/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Fri, 06 Mar 20 12:09:02 +0330 آزادراه تهران - شمال مسدود شد
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال از سمت تهران و کرج به چالوس و همچنین تردد در محورهای استان مازندران ممنوع است.

]]>
تمام راه‌ها به غیر از جاده قزوین - رشت باز است http://www.otaghnews.com/news/438374/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86---%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 11 Feb 20 22:47:18 +0330 تمام راه‌ها به غیر از جاده قزوین - رشت باز است
بر اساس اعلام قرارگاه مرکزی حمل و نقل و راهداری زمستانی کشور، در حال حاضر تمام راه‌های شریانی کشور به جز محور قزوین - رشت باز است.

]]>
آخرین وضعیت راه‌های کشور http://www.otaghnews.com/news/437897/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Wed, 29 Jan 20 19:47:02 +0330 آخرین وضعیت راه‌های کشور
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های کشور، محور کرج به چالوس با ترافیک سنگین و آزادراه قزوین-رشت با ترافیک نیمه سنگین روبه رو هستند.

]]>
ترافیک سنگین و تردد پرحجم زائران اربعین در مسیرهای منتهی به عراق http://www.otaghnews.com/news/433644/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Thu, 10 Oct 19 14:40:13 +0330 ترافیک سنگین و تردد پرحجم زائران اربعین در مسیرهای منتهی به عراق
مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت ترافیکی و تردد زائران در مسیرهای منتهی به ۴ پایانه مرزی با عراق را سنگین و پرحجم گزارش کرد.

]]>
ممنوعیت تردد تاکسی‌ها در جاده‌های بین شهری از چهارشنبه ۱۷ مهر http://www.otaghnews.com/news/433449/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D9%87%D8%B1 Sat, 05 Oct 19 21:58:36 +0330 ممنوعیت تردد تاکسی‌ها در جاده‌های بین شهری از چهارشنبه ۱۷ مهر
مرکز مدیریت راه ها از ممنوعیت تردد تاکسی های درون شهری در محورهای خارج از محدوده شهرها در ایام طرح اربعین ۹۸ (چهارشنبه ۱۷ مهر تا شنبه ۴ آبان) خبر داد.

]]>
۱۰ محور دارای بیشترین تردد در ۲۴ ساعت گذشته http://www.otaghnews.com/news/427870/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Tue, 04 Jun 19 17:10:02 +0430 ۱۰ محور دارای بیشترین تردد در ۲۴ ساعت گذشته
مرکز مدیریت راهها، با اعلام ده محور دارای بیشترین تردد در ۲۴ ساعت گذشته، از افزایش ۲۶ درصدی رفت و آمدها در این مدت خبر داد.

]]>
ممنوعیت‌های تردد مراسم سالگرد امام http://www.otaghnews.com/news/427826/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85 Mon, 03 Jun 19 16:34:02 +0430 ممنوعیت‌های تردد مراسم سالگرد امام
تعطیلات عید سعید فطر و ایام ارتحال امام خمینی (ره)، از امروز تا روز شنبه ۱۸ خردادماه ۹۸ با برخی محدودیت‌های ترافیکی در برخی جاده‌های پرتردد همراه خواهد بود.

]]>
کاهش ترافیک راه‌ها http://www.otaghnews.com/news/426230/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 28 Apr 19 14:35:02 +0430 کاهش ترافیک راه‌ها
کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته نسبت به روز قبل ۸.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، در همین مدت سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۵.۵ درصد و بیشترین تردد بین ساعات ۱۸ تا ۱۹ بوده است.

]]>
ادامه ممنوعیت تردد در محورهای سیل‌زده http://www.otaghnews.com/news/425507/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87 Fri, 12 Apr 19 22:28:02 +0430 ادامه ممنوعیت تردد در محورهای سیل‌زده
طی شبانه ‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، کل تردد ثبت ‌شده نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

]]>
آخرین وضعیت تردد در مسیرهای برون‌شهری http://www.otaghnews.com/news/425065/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C Wed, 03 Apr 19 14:21:01 +0430 آخرین وضعیت تردد در مسیرهای برون‌شهری
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۵۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، کل تردد ثبت شده نسبت به روز قبل، ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

]]>
افزایش ۳۹۰ درصدی تماس کاربران با سامانه های ۱۴۱ درایام تعطیلات نو http://www.otaghnews.com/news/424605/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88 Sun, 24 Mar 19 20:22:04 +0430 افزایش ۳۹۰ درصدی تماس کاربران با سامانه های ۱۴۱ درایام تعطیلات نو
یک مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای طرح سفرهای نوروزی بالغ بر ۲ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ تماس با سامانه ۱۴۱ ثبت شده است، گفت: این رقم 390 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

]]>
ممنوعیت تردد در ۱۷ محور از راههای کشور بدلیل شرایط نامساعد جوی http://www.otaghnews.com/news/424485/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C Thu, 21 Mar 19 16:22:35 +0330 ممنوعیت تردد در ۱۷ محور از راههای کشور بدلیل شرایط نامساعد جوی
مرکز مدیریت راه‌های کشور تردد در ۱۷ محور از راههای کشور را به دلیل مداخلات جوی ممنوع اعلام کرد.

]]>
جزئیات وضعیت ترافیکی تا پایان تعطیلات http://www.otaghnews.com/news/422836/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA Sat, 09 Feb 19 20:12:03 +0330 جزئیات وضعیت ترافیکی تا پایان تعطیلات
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۱۹۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری کشور، ترددهای جاده‌ای طی شبانه ‌روز گذشته ۱۴.۵ درصد کاهش داشته است.

]]>