اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 05:49:29 +0330fa تاثیر ۸۰ درصدی سدها در مدیریت سیلاب http://www.otaghnews.com/news/439083/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8 Fri, 28 Feb 20 21:51:01 +0330 تاثیر ۸۰ درصدی سدها در مدیریت سیلاب
یک کارشناس حوزه آب گفت: تاثیر مثبت سدسازی بر مدیریت سیلاب ها مورد تردید نیست و پیش بینی می شود سدها بتوانند حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سیلاب در استان ها را مدیریت کنند.

]]>
وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد http://www.otaghnews.com/news/438647/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 18 Feb 20 19:17:32 +0330 وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد
وزیر نفت با بیان اینکه همه بدانند که وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارد، گفت: همه دارایی وزارت نفت ۱۴.۵ درصد درآمد صادراتی نفت است که تقریبا به عدد بسیار کمی رسیده است.

]]>
آخرین تدابیر برای مدیریت سیل احتمالی خوزستان http://www.otaghnews.com/news/437481/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 20 Jan 20 15:25:04 +0330 آخرین تدابیر برای مدیریت سیل احتمالی خوزستان
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب خوزستان با اشاره به آخرین تدابیر برای مدیریت سیل احتمالی خوزستان گفت: با توجه به ۸.۸ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی مخازن سدهای استان،نیازی به آزادسازی آب نیست.

]]>
قطعا سیلاب تکرار می‌شود http://www.otaghnews.com/news/435074/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 12 Nov 19 20:28:05 +0330 قطعا سیلاب تکرار می‌شود
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: راهی به جزء همزیستی در سیل در کشور و خوزستان نداریم و باید از آموزه‌های جهانی در زمینه سیل عبرت بگیریم.

]]>
ارائه ۸۴ هزار تن سیمان رایگان به سیل‌زدگان http://www.otaghnews.com/news/431915/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B8%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Sun, 01 Sep 19 16:13:05 +0430 ارائه ۸۴ هزار تن سیمان رایگان به سیل‌زدگان
رئیس بنیاد مستضعفان از اهدای بیش از ۸۴ هزار تن سیمان به مناطق آسیب دیده از سیل فروردین امسال تا ابتدای شهریور ۹۸ خبر داد.

]]>
ایران از توسعه سدهای برقآبی جا ماند http://www.otaghnews.com/news/428544/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 19 Jun 19 18:43:04 +0430 ایران از توسعه سدهای برقآبی جا ماند
یک پژوهشگر حوزه آب گفت:بسیاری کشورهاعمده برق مورد نیاز خودرا از سدهای برقابی به عنوان انرژی پاک تامین می کنند، اما ظرفیت تولید برق ایران از این حوزه تنها ۱۱ گیگاوات و بسیار اندک است.

]]>
خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی سیل امسال به ۱۵۱ هزار واحد مسکونی http://www.otaghnews.com/news/427246/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C Tue, 21 May 19 15:02:02 +0430 خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی سیل امسال به ۱۵۱ هزار واحد مسکونی
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد سیلاب امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۱۵۱ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد کرده است.

]]>
واردات ۱.۴ میلیون تن شکر http://www.otaghnews.com/news/426559/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1.%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1 Sun, 05 May 19 18:27:03 +0430 واردات ۱.۴ میلیون تن شکر
دبیر انجمن صنفی قند و شکر با اشاره به برنامه‌ریزی برای واردات ۱.۴ میلیون تن شکر و ورود بخشی از آن، گفت: برداشت چغندر پاییزه نیز از دو روز قبل آغاز شده و طی یک‌ماه آینده قیمت کاهش می‌یابد.

]]>
وزارت راه هیچ قصور و کوتاهی در سیل‌های اخیر نداشته است http://www.otaghnews.com/news/426228/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 28 Apr 19 14:04:02 +0430 وزارت راه هیچ قصور و کوتاهی در سیل‌های اخیر نداشته است
وزیر راه و شهرسازی هر گونه قصور یا کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در بروز سیل‌های اخیر را رد کرد.

]]>
آسیب های سیل و اقدامات جبرانی دولت به روایت وزیر راه و شهرسازی http://www.otaghnews.com/news/426208/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 28 Apr 19 10:26:03 +0430 آسیب های سیل و اقدامات جبرانی دولت به روایت وزیر راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی گفت:​ هفت هزار نقطه از جاده های کشور در سیل اخیر با رانش و ریزش زمین روبرو شد که برخی از این نقاط دیگر قابل استفاده نیست.

]]>
کمک بلاعوض ۳۰۰ هزار دلاری بانک توسعه اسلامی به سیل زدگان http://www.otaghnews.com/news/426087/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 25 Apr 19 16:35:03 +0430 کمک بلاعوض ۳۰۰ هزار دلاری بانک توسعه اسلامی به سیل زدگان
با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، بسته اضطراری کمک بلاعوض ۳۰۰ هزار دلاری بانک توسعه اسلامی به سازمان هلال احمر ایران اهداء شد.

]]>
انسداد چاه‌های نفتی موقتی است http://www.otaghnews.com/news/425803/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 19 Apr 19 15:10:02 +0430 انسداد چاه‌های نفتی موقتی است
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: حدود ۴ تا ۵ هزار نیروی فعال در منطقه هورالعظیم حضور دارد و از این تعداد حدود ۸۰ درصد بومی هستند.

]]>
سیل چقدر به نفتی‌ها خسارت زد؟ http://www.otaghnews.com/news/425703/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%9F Wed, 17 Apr 19 11:25:02 +0430 سیل چقدر به نفتی‌ها خسارت زد؟
پس از جان و مال مردم، یکی از آسیب‌پذیرترین مواردی که می‌توان گفت بعد از سیل‌های اخیر در استان‌های غربی در معرض آسیب بود و توجه به آن‌هم در اولویت قرار دارد، تأسیسات نفتی است؛ برآوردهای اولیه حاکی از خسارت چشم‌گیر سیل به تأسیسات نفتی است.

]]>
هیچ‌گونه نشتی در هورالعظیم وجود ندارد http://www.otaghnews.com/news/425665/%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 16 Apr 19 12:32:02 +0430 هیچ‌گونه نشتی در هورالعظیم وجود ندارد
شرکت مهندسی و توسعه نفت اعلام کرد: در منطقه هورالعظیم هیچگونه نشت نفتی وجود ندارد.

]]>
میدان آب تیمور و یونیت۳ اهواز بسته شد http://www.otaghnews.com/news/425632/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Mon, 15 Apr 19 14:35:04 +0430 میدان آب تیمور و یونیت۳ اهواز بسته شد
نماینده وزیر نفت در خوزستان گفت: تاکنون میدانی از میادین غرب کارون را بدلیل مشکلات ناشی از سیل نبسته‌ایم، اما میدان آب تیمور و یونیت ٣ اهواز بسته شد.

]]>
شکنندگی بازار نفت نتیجه تحریم ایران http://www.otaghnews.com/news/425603/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 14 Apr 19 22:17:49 +0430 شکنندگی بازار نفت نتیجه تحریم ایران
وزیر نفت وضع بازار نفت را شکننده عنوان کرد و گفت: اگر آمریکا بخواهد فشار را بر ایران اضافه کند، بازار نفت به‌طور غیرقابل پیش‌بینی شکننده‌تر خواهد شد.

]]>
سطح آب در هورالعظیم کاهش یافت http://www.otaghnews.com/news/425590/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 14 Apr 19 17:19:02 +0430 سطح آب در هورالعظیم کاهش یافت
مدیر برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: شرایط هورالعظیم از نظر کلی تغییر چندانی نسبت به ۲۲ و ۲۳ فروردین سال جاری نکرده است، اما در برخی نقاط شاهد کاهش سطح آب بوده ایم.

]]>
سال آبی جاری پربارش‌ترین سال نیم قرن اخیر http://www.otaghnews.com/news/425556/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Sat, 13 Apr 19 21:04:02 +0430 سال آبی جاری پربارش‌ترین سال نیم قرن اخیر
بارندگی‌های ۲۹۰ میلیمتری سال آبی جاری (ابتدای‌ مهرماه تا ۲۰ فروردین‌) موجب شده است تا میزان نزولات جوی امسال در کنار سال آبی ۷۱-۷۲ به عنوان پربارش‌ترین سال‌های آبی نیم قرن اخیر کشور ثبت شود.

]]>
حرکت قطارها در محور جنوب بزودی از سرگرفته می‌شود http://www.otaghnews.com/news/425554/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 13 Apr 19 20:44:23 +0430 حرکت قطارها در محور جنوب بزودی از سرگرفته می‌شود
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: در حال حاضر صرفا خط آهن گرگان محدوده آق قلا و دو محور «بامدژ-آهودشت» و «نظامیه» در خوزستان مسدود و سایر محورهای ریلی باز و تردد در آنها جاری است.

]]>
به مقامات کشور درباره تجاوز به حریم خطوط لوله نامه خواهم نوشت http://www.otaghnews.com/news/425496/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA Fri, 12 Apr 19 20:13:49 +0430 به مقامات کشور درباره تجاوز به حریم خطوط لوله نامه خواهم نوشت
وزیر نفت از ارسال نامه‌ای به مقامات کشور در خصوص تجاوز به حریم خطوط لوله نفت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با اختصاص بخشی از درآمد نفت به سیل خوزستان موافقم، اما مجلس باید موافقت کند.

]]>
رد شایعات مربوط به ترک خوردن سد کرخه http://www.otaghnews.com/news/425371/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87 Tue, 09 Apr 19 17:48:03 +0430 رد شایعات مربوط به ترک خوردن سد کرخه
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل گفت: در حال حاضر سد کرخه در پایداری کامل قرار دارد و شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر ترک خوردن این سد و یا اوضاع نابه‌سامان در این سد یا سدهای دیگر همچون گتوند و سیمره منتشر می‌شود، صحت ندارد.

]]>
قطار امداد راهی لرستان شد http://www.otaghnews.com/news/425163/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Fri, 05 Apr 19 13:45:02 +0430 قطار امداد راهی لرستان شد
پس از دستور مدیرعامل راه آهن برای تشکیل قطار امداد و انتقال مواد غذایی و مایحتاج استان‌های لرستان و خوزستان، این قطار بارگیری و راهی لرستان شد.

]]>
افزایش ارتفاع سد دز جزو اولویت‌ها است http://www.otaghnews.com/news/425114/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 04 Apr 19 15:57:02 +0430 افزایش ارتفاع سد دز جزو اولویت‌ها است
رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ارتفاع سد دز گفت: این موضوع یک مساله مهم است که مدت ها روی آن فکر شده و جزو اولویت هایی است که باید آن را پیگیری و منابع کافی برای اجرای آن در نظر بگیریم.

]]>
دوسوم رواناب‌های کشور به سدهای خوزستان ریخته شد http://www.otaghnews.com/news/424904/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 31 Mar 19 11:03:02 +0430 دوسوم رواناب‌های کشور به سدهای خوزستان ریخته شد
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: به تبع بارندگی‌ها، رواناب‌های خوبی در سطح کشور داشتیم و در این مدت به تنهایی چیزی حدود ۷.۵ میلیارد مترمکعب رواناب سطحی در کشور ایجاد شد.

]]>
احیای بسیاری از تالاب‌های خشک‌شده کشور http://www.otaghnews.com/news/424903/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 31 Mar 19 10:47:03 +0430 احیای بسیاری از تالاب‌های خشک‌شده کشور
وزیر نیرو با اشاره به اینکه حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای کشور به ۳۵ میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: وقوع سیلاب‌های اخیر در کشور موجب شده است تا ۷۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شود.

]]>
تخلیه ۱۸۰۰ متر مکعب بر ثانیه از سد دز برای پذیرش سیلاب‌های جدید http://www.otaghnews.com/news/424898/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sat, 30 Mar 19 22:58:57 +0430 تخلیه ۱۸۰۰ متر مکعب بر ثانیه از سد دز برای پذیرش سیلاب‌های جدید
وزیر نیرو گفت: در هر ثانیه ۱۸۰۰ متر مکعب آب از سد دز تخلیه می‌شود تا بتوانیم آماده پذیرش سیلاب‌های جدیدی باشیم که ظرف پنج روز آینده به مخازن سدهای خوزستان سرازیر می‌شود.

]]>
سد دز پنج سیلاب مهیب را مهار کرد http://www.otaghnews.com/news/424886/%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 30 Mar 19 18:38:03 +0430 سد دز پنج سیلاب مهیب را مهار کرد
مدیرعامل سد و نیروگاه دز با اشاره به بارندگی‌های سیل‌آسای ماه‌های اخیر گفت: پنج سیل مهیب در چهار ماه گذشته توسط سد دز مهار شد.

]]>
تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استان گلستان http://www.otaghnews.com/news/424883/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Mar 19 17:52:02 +0430 تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استان گلستان
وزیر نفت با هدف کمک به هموطنان در مناطق سیل زده استان گلستان و مطابق درخواست ستاد بحران وزارت کشور، دستور تحویل ۷۰۰ متر خط لوله گاز به استانداری گلستان را صادر کرد.

]]>
ورود ۳ میلیارد مترمکعب آب به سدهای خوزستان تا پنج روز آینده http://www.otaghnews.com/news/424859/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sat, 30 Mar 19 10:34:02 +0430 ورود ۳ میلیارد مترمکعب آب به سدهای خوزستان تا پنج روز آینده
وزیر نیرو با بیان اینکه طی پنج روز آینده ٣ میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای خوزستان می شود، گفت: حدود١.٢ میلیارد مترمکعب ظرفیت سدها را پر می کند و حدود١.٨ میلیارد مترمکعب از سدها خارج می شوند.

]]>
ظرفیت مخازن سدهای استان خوزستان تقریبا تکمیل شده است http://www.otaghnews.com/news/424838/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 29 Mar 19 17:57:03 +0430 ظرفیت مخازن سدهای استان خوزستان تقریبا تکمیل شده است
یک مقام مسئول گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته بیش از سه میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای خوزستان شده است که با ورود سیلاب‌های اخیر ظرفیت مخازن سدهای استان تقریباً پر شده است.

]]>
آمادگی وزارت نیرو برای وقوع سیلاب‌های شدید در خوزستان http://www.otaghnews.com/news/423306/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 20 Feb 19 15:50:04 +0330 آمادگی وزارت نیرو برای وقوع سیلاب‌های شدید در خوزستان
وزیر نیرو با اشاره به جلسه فوق‌العاده شورای عالی آب اظهار کرد: در این جلسه گزارش بارش‌ها و سیلاب‌های استان خوزستان بررسی شد.

]]>
واعظی: سخنان مردم را با چهره گشاده بشنویم http://www.otaghnews.com/news/422372/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C%3A-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%85 Thu, 31 Jan 19 10:54:02 +0330 واعظی: سخنان مردم را با چهره گشاده بشنویم
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: باید برنامه ریزی های لازم باتوجه به افزایش بارندگی ها و احتمال سیل در بهار سال آینده و همچنین اتخاذ تصمیمات درازمدت برای لایروبی رودخانه، آبخیزداری و وضعیت سیل بندها انجام شود.

]]>
خسارت سیل سال قبل خوزستان ۳۰ میلیارد تومان است http://www.otaghnews.com/news/391766/-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 14 Apr 17 10:05:04 +0430  خسارت سیل سال قبل خوزستان ۳۰ میلیارد تومان است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: میزان خسارت سیل سال قبل استان خوزستان ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده ولی هنوز پرداخت نشده است.

]]>