اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:00:47 +0330fa عرضه مستقیم و توزیع ۱۵۰۰ تن خرما در ماه رمضان http://www.otaghnews.com/news/442264/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86 Sat, 09 May 20 16:23:02 +0430 عرضه مستقیم و توزیع ۱۵۰۰ تن خرما در ماه رمضان
معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید و توزیع ۱۵۰۰ تن خرما و ۲۰۰ تن خرمای مضافتی در ماه رمضان خبر داد.

]]>
توسعه چشمگیر شبکه تعاونی‌های روستایی طی ۲ سال اخیر http://www.otaghnews.com/news/442184/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1- Thu, 07 May 20 21:18:04 +0430 توسعه چشمگیر شبکه تعاونی‌های روستایی طی ۲ سال اخیر
معاون وزیر جهاد کشاورزی از توسعه چشمگیر شبکه تعاونی های روستایی کشور طی ۲ سال اخیر خبر داد.

]]>
۳۲ درصد مطالبات زعفرانکاران تسویه شد http://www.otaghnews.com/news/438676/%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF Wed, 19 Feb 20 12:28:01 +0330 ۳۲ درصد مطالبات زعفرانکاران تسویه شد
معاون وزیر جهاد گفت: در حال حاضر بیش از ۳۲ درصد از مطالبات زعفران کاران در استان ها پرداخت شده و با رایزنی هایی که با بانک‌ها داشتیم، تا ۱۰ روز آینده این میزان به ۴۰ درصد خواهد رسید.

]]>
شش میلیون تن محصول کشاورزی خریداری شد http://www.otaghnews.com/news/437755/%D8%B4%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 26 Jan 20 18:57:00 +0330 شش میلیون تن محصول کشاورزی خریداری شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید بیش از شش میلیون تن محصول کشاورزی در ۹ ماهه ابتدای امسال خبر داد.

]]>
اجرای ۱۸۳ پروژه زیرساخت شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/437730/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Sat, 25 Jan 20 22:58:49 +0330 اجرای ۱۸۳ پروژه زیرساخت شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از اجرای ۱۸۳ پروژه به مبلغ حدود ۳,۸۳۷ میلیارد ریال در حوزه زیرساخت شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور خبر داد.

]]>
عرضه ۱۲.۵ هزارتن رب گوجه در بورس کالا http://www.otaghnews.com/news/436975/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B1%DB%B2.%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 Wed, 08 Jan 20 14:35:11 +0330 عرضه ۱۲.۵ هزارتن رب گوجه در بورس کالا
معاون وزیر جهاد کشاورزی از فروش رب استحصالی از خرید حمایتی گوجه فرنگی در بورس کالا خبر داد.

]]>
۸۰ میلیارد تومان از مطالبات زعفران‌کاران تسویه شد http://www.otaghnews.com/news/436527/%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 29 Dec 19 22:32:52 +0330 ۸۰ میلیارد تومان از مطالبات زعفران‌کاران تسویه شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مرحله اول پرداخت مطالبات، ۸۰۰ میلیارد ریال به زعفران کاران پرداخت شده است، گفت: مابقی طلب کشاورزان نیز به زودی پرداخت می‌شود.

]]>
تشکیل اتحادیه ملی شرکت‌های تعاونی زعفران کاران ایران http://www.otaghnews.com/news/436357/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 25 Dec 19 21:05:10 +0330 تشکیل اتحادیه ملی شرکت‌های تعاونی زعفران کاران ایران
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: تشکل زعفران کاران ایران با حدود ۲۵ شرکت تعاونی در ۶ استان آغاز به کار کرده است.

]]>
۱۲۰ میلیارد ریال از مطالبات زعفران کاران پرداخت شد http://www.otaghnews.com/news/435658/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Wed, 27 Nov 19 21:56:08 +0330 ۱۲۰ میلیارد ریال از مطالبات زعفران کاران پرداخت شد
معاون وزیرجهاد از پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال از مطالبات زعفران کاران به حساب آنان در مرحله اول خبر داد.

]]>
نشست مشترک مدیران حوزه کشاورزی ایران و ترکیه http://www.otaghnews.com/news/435115/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 13 Nov 19 22:00:39 +0330 نشست مشترک مدیران حوزه کشاورزی ایران و ترکیه
سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه اتحادیه های مرکزی و تخصصی تحت پوشش آن می توانند در قالب تفاهم نامه های دو جانبه با ترکیه، مبادرت به ایجاد کریدور تجاری مبادلات کالایی کنند.

]]>
تشکیل فدراسیون بذر، ضرورتی فراملی و بین‌المللی است http://www.otaghnews.com/news/435080/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 12 Nov 19 22:01:05 +0330 تشکیل فدراسیون بذر، ضرورتی فراملی و بین‌المللی است
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، تشکیل فدراسیون بذر را ضرورتی فراملی و بین‌المللی دانست و گفت: فدراسیون بذر ‌باید مرجعی برای اخذ مجوزها و حافظ حقوقی و منافع صنفی اعضای خود باشد.

]]>
سونامی گوجه فرنگی با خرید حمایتی کنترل شد http://www.otaghnews.com/news/434957/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sat, 09 Nov 19 22:11:05 +0330 سونامی گوجه فرنگی با خرید حمایتی کنترل شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سونامی گوجه فرنگی با بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ تعاون روستایی کشور کنترل شد.

]]>
سازمان برنامه با خریدتضمینی زعفران موافقت کرد http://www.otaghnews.com/news/434314/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 26 Oct 19 13:28:04 +0330 سازمان برنامه با خریدتضمینی زعفران موافقت کرد
معاون وزیر جهاد با اشاره به تولید حدود ۵۰۰ تن زعفران در سالجاری، از موافقت سازمان برنامه بودجه برای خرید حمایتی این محصول خبر داد.

]]>
ورود مجدد دولت به بازار زعفران http://www.otaghnews.com/news/434079/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 20 Oct 19 22:08:07 +0330 ورود مجدد دولت به بازار زعفران
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از تجهیز منابع مالی لازم برای ورود گسترده تر در بازار زعفران به کمک شبکه تعاونی‌های روستایی کشور خبر داد.

]]>
همکاری ایران وآلمان درزمینه بذر http://www.otaghnews.com/news/433986/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1 Fri, 18 Oct 19 21:35:05 +0330 همکاری ایران وآلمان درزمینه بذر
معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات ارقام جدید کلزا و چغندر قند به کشور خبر داد و گفت: این اقدام با حمایت وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

]]>
طرح الگوی کشت، حلقه مفقوده تولیدات کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/433892/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Wed, 16 Oct 19 15:43:04 +0330 طرح الگوی کشت، حلقه مفقوده تولیدات کشاورزی
عدم تدوین الگوی کشت مناسب و سیاست های غلط دولت در تعیین قیمت و تولید، موجب شده که هر سال شاهد تولید بیش از اندازه برخی محصولات شویم و در سال بعد با کمبود آن محصول در بازار مواجه باشیم.

]]>
۲۴۰هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری شد http://www.otaghnews.com/news/433487/%DB%B2%DB%B4%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 06 Oct 19 22:22:04 +0330 ۲۴۰هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری شد
معاون وزیر جهادکشاورزی، از خرید ۲۴۰ هزار تن گوجه فرنگی به صورت توافقی و حمایتی در سال جاری خبر داد.

]]>
ساماندهی تولیدکنندگان حبوبات http://www.otaghnews.com/news/433448/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA Sat, 05 Oct 19 21:58:41 +0330 ساماندهی تولیدکنندگان حبوبات
معاون وزیر جهاد گفت: تولید کنندگان و بهره برداران حبوبات کشور در قالب ۱۰۰ شرکت تعاونی تخصصی ساماندهی شدند.

]]>
گرانفروشی کارخانجات رب در سایه سکوت دستگاه های نظارتی http://www.otaghnews.com/news/432769/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C Fri, 20 Sep 19 17:35:06 +0430 گرانفروشی کارخانجات رب در سایه سکوت دستگاه های نظارتی
قیمت گوجه فرنگی به شدت کاهش یافته و این محصول روی دست کشاورزان مانده، با این حال کارخانجات رب همچنان به گرانفروشی خود ادامه می دهند و قیمت هر قوطی ۸۰۰ گرمی رب حدود ١٨ هزارتومان است.

]]>
خرید حمایتی گوجه فرنگی ادامه دارد http://www.otaghnews.com/news/432632/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 17 Sep 19 22:10:11 +0430 خرید حمایتی گوجه فرنگی ادامه دارد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید حمایتی گوجه فرنگی از کشاورزان کشور همچنان ادامه دارد.

]]>
خرید حمایتی گوجه فرنگی با قیمت ۱۱۵۰ تومان آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/431406/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF- Wed, 21 Aug 19 17:37:05 +0430 خرید حمایتی گوجه فرنگی با قیمت ۱۱۵۰ تومان آغاز شد
معاون وزیر جهاد گفت:گفت:خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در سطح کشور کلید خورد و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصول را از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۱۵۰ تومان خریداری می کند.

]]>
اختصاص ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید محصولات کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/430028/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Mon, 22 Jul 19 15:30:04 +0430 اختصاص ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید محصولات کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۱۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی خبر داد.

]]>
واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی منتفی شد http://www.otaghnews.com/news/429229/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Thu, 04 Jul 19 18:45:04 +0430 واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی منتفی شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول شرکتهای تحت واگذاری سازمان خصوصی سازی رسماً خارج شد.

]]>
تهدید امنیت غذایی هدف اصلی تحریم‌های اخیر آمریکا است http://www.otaghnews.com/news/426567/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 May 19 22:06:02 +0430 تهدید امنیت غذایی هدف اصلی تحریم‌های اخیر آمریکا است
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه امنیت غذایی کشور و معیشت مردم هدف اصلی دولت آمریکا از تحریم های اخیر است، سیاست های وزارت جهاد را در خنثی کردن این تحریم ها هوشمندانه توصیف کرد.

]]>
شورای ملی تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی تشکیل می‌شود http://www.otaghnews.com/news/425856/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 20 Apr 19 18:17:02 +0430 شورای ملی تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی تشکیل می‌شود
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تشکیل شورای ملی تشکل‌ها به منظور تشریک مساعی و ایجاد صدای واحد از سوی ذینفعان بخش کشاورزی، از اولویت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است.

]]>
بیش از ۴۰ هزار تن میوه تنظیم بازار عید توزیع شد http://www.otaghnews.com/news/424577/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Sat, 23 Mar 19 23:30:02 +0430 بیش از ۴۰ هزار تن میوه تنظیم بازار عید توزیع شد
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: پس از حدود ۶ روز از آغاز توزیع میوه‌های طرح تنظیم بازار شب عید در استان‌های مختلف کشور، در مجموع میزان ۴۰۸۰۲ تن سیب و پرتقال توزیع شده است.

]]>
افزایش ۳۴ درصدی عرضه میوه برای تنظیم بازار شب عید http://www.otaghnews.com/news/424344/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Mon, 18 Mar 19 09:38:03 +0330 افزایش ۳۴ درصدی عرضه میوه برای تنظیم بازار شب عید
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: سهمیه امسال عرضه میوه شب عید در مقایسه با سال قبل برای هر استان ۳۳.۶ درصد افزایش یافته است.

]]>
توزیع ۷۰ هزار تن سیب و پرتقال در ایام عید http://www.otaghnews.com/news/423785/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Sun, 03 Mar 19 14:41:03 +0330 توزیع ۷۰ هزار تن سیب و پرتقال در ایام عید
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ذخیره‌سازی ۷۰ هزار تن میوه برای شب عید گفت: نیازی به واردات میوه برای تنظیم بازار عید نداریم.

]]>
پایان ذخیره سازی ۳۰هزارتن سیب درختی برای شب عید http://www.otaghnews.com/news/422992/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Wed, 13 Feb 19 16:09:02 +0330 پایان ذخیره سازی ۳۰هزارتن سیب درختی برای شب عید
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از پایان کار تدارک، حمل و ذخیره‌سازی ۲۳ هزار و ۷۶۰ تن سیب درختی همراه با ذخیره احتیاطی شش هزار تنی این محصول خبر داد.

]]>
سیب و پرتقال با کیفیت شب عید به استان‌ها توزیع شد http://www.otaghnews.com/news/422885/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Sun, 10 Feb 19 22:52:02 +0330 سیب و پرتقال با کیفیت شب عید به استان‌ها توزیع شد
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از تدارک برای توزیع مناسب و باکیفیت میوه شب عید مورد نیاز استان‌های سراسر کشور خبر داد.

]]>
توزیع محموله‌های پرتقال در سراسر کشور با نرخ مصوب آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/421675/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Thu, 17 Jan 19 11:15:03 +0330 توزیع محموله‌های پرتقال در سراسر کشور با نرخ مصوب آغاز شد
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز بارگیری و حمل پرتقال استان مازندران به مقصد استان‌های سراسر کشور، در چارچوب طرح تنظیم بازار میوه روزهای پایانی سال و شب عید خبرداد.

]]>
قیمت پرتقال شب عید ۳۱۰۰ تومان اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/421065/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Thu, 03 Jan 19 19:40:02 +0330 قیمت پرتقال شب عید ۳۱۰۰ تومان اعلام شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت پرتقال تامسون شمال برای شب عید ۳۱۰۰ تومان تعیین شد؛ اما هنوز قیمت سیب درختی مشخص نیست.

]]>
جزئیات تنظیم بازار میوه شب عید http://www.otaghnews.com/news/420208/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Sat, 15 Dec 18 19:29:05 +0330 جزئیات تنظیم بازار میوه شب عید
معاون وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای ذخیره سازی ٣٠ هزار تن سیب درختی و ٤٠ هزارتن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید ٩٨ خبر داد.

]]>
مذاکره با کشورهای اروپایی برای برندسازی محصولات ارگانیک http://www.otaghnews.com/news/420130/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9 Thu, 13 Dec 18 23:25:04 +0330 مذاکره با کشورهای اروپایی برای برندسازی محصولات ارگانیک
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر برندهای ارگانیک بسیار محدودی سهم قابل توجهی در بازار کشاورزی دارند و ما تلاش می کنیم برندسازی این محصولات را تقویت کنیم.

]]>
اجازه افت قیمت مرکبات به کمتر از ۲۰۰۰ تومان را در باغات نمی دهیم http://www.otaghnews.com/news/419740/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Wed, 05 Dec 18 14:36:02 +0330 اجازه افت قیمت مرکبات به کمتر از ۲۰۰۰ تومان را در باغات نمی دهیم
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم قیمت مرکبات در باغات، از کیلویی ۲ هزار تومان پایین‌تر آید، گفت: در صورت همکاری میادین، گوجه فرنگی حداکثر ۳۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

]]>
سهم ایران از بازار جهانی زعفران پایین است http://www.otaghnews.com/news/417167/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 08 Oct 18 13:37:05 +0330 سهم ایران از بازار جهانی زعفران پایین است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم کنونی ایران از بازار جهانی زعفران پایین است، از آغاز همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با فائو در زمینه زنجیره ارزش زعفران خبر داد.

]]>
کمبودی درتأمین شیرخشک نداریم http://www.otaghnews.com/news/415608/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 04 Sep 18 19:33:09 +0430 کمبودی درتأمین شیرخشک نداریم
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: حدود هشت هزار تن شیر خشک در انبارهای این سازمان ذخیره سازی شده است که هفته آینده عرضه می شود.

]]>
ابطال پروانه ۳۰۰ واحد تعاونی فاقد اعتبار http://www.otaghnews.com/news/414336/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1 Tue, 07 Aug 18 19:51:06 +0430 ابطال پروانه ۳۰۰ واحد تعاونی فاقد اعتبار
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: پس از گذشت کمتر از ۳ ماه پروانه بیش از ۳۰۰ واحد تعاونی اعتبار که فاقد شرایط فنی و مالی لازم برای فعالیت بودند، ابطال شد.

]]>
پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان http://www.otaghnews.com/news/413560/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86- Sat, 21 Jul 18 14:13:05 +0430 پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان
معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم مربوط به مدیریت های قبلی بوده و پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه است.

]]>
رسیدگی به وضعیت آب‌های مرزی از اولویت‌های نظام بهره‌برداری است http://www.otaghnews.com/news/413443/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 18 Jul 18 17:27:05 +0430 رسیدگی به وضعیت آب‌های مرزی از اولویت‌های نظام بهره‌برداری است
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های نظام بهره‌برداری، رسیدگی به وضعیت آب های مرزی کشور است.

]]>
تعاون روستایی از لیست شرکت‌های قابل واگذاری خارج می‌شود http://www.otaghnews.com/news/412414/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 24 Jun 18 22:11:07 +0430 تعاون روستایی از لیست شرکت‌های قابل واگذاری خارج می‌شود
وزیر جهاد گفت:طی مذاکراتی که با سازمان خصوصی سازی انجام گرفت، مقدمات خروج سازمان تعاون روستایی از لیست شرکت های قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام این سازمان از فهرست مذکور خارج خواهد شد.

]]>
پوشش۳.۲ میلیون هکتار اراضی توسط تعاونی‌های تولیدی http://www.otaghnews.com/news/411632/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%B3.%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C Wed, 06 Jun 18 16:53:13 +0430 پوشش۳.۲ میلیون هکتار اراضی توسط تعاونی‌های تولیدی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه شرکتهای تعاونی تولید فراگیرترین الگوی نظام بهره برداری در ایران هستند،گفت:این شرکتها حدود۳میلیون و۲۰۰هزار هکتار اراضی را تحت پوشش دارند.

]]>
خرید تضمینی سیب زمینی بهاره آغاز شد http://www.otaghnews.com/news/411266/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Mon, 28 May 18 20:37:06 +0430 خرید تضمینی سیب زمینی بهاره آغاز شد
بر اساس اعلام خرید تضمینی سیب‌زمینی بهاره در استان گلستان آغاز شد.

]]>
۸۳ طرح اشتغالزایی روستایی به بانکها معرفی شدند http://www.otaghnews.com/news/411256/%DB%B8%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 28 May 18 16:10:04 +0430 ۸۳ طرح اشتغالزایی روستایی به بانکها معرفی شدند
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تاکنون ۸۳ طرح پیشنهادی تعاونی روستایی در استان‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور استفاده از تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

]]>
تثبیت قیمت شیرخام با نرخ ۱۳۰۰ تومان http://www.otaghnews.com/news/410978/-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 Wed, 23 May 18 09:57:06 +0430  تثبیت قیمت شیرخام با نرخ ۱۳۰۰ تومان
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد:وزارت جهاد کشاورزی با خرید حمایتی شیر خام دامداران موجب ثبات در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت شیر خام شده است.

]]>