اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:09:27 +0330fa اسامی پیام‌رسان‌های داخلی برتر اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/426540/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 05 May 19 13:44:03 +0430 اسامی پیام‌رسان‌های داخلی برتر اعلام شد
شورای عالی فضای مجازی کشور پیام رسان‌های داخلی برتر برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام کرد.

]]>
۱۵ میلیون ثبت‌نام در پیام‌رسان‌های داخلی http://www.otaghnews.com/news/421104/%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C Fri, 04 Jan 19 18:35:03 +0330 ۱۵ میلیون ثبت‌نام در پیام‌رسان‌های داخلی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۱۵ میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: فضا این‌طور نیست که ۱۰ پیام‌رسان داشته باشیم، اما آنها می‌توانند از این قابلیت پیام‌رسانی در حوزه‌های دیگر استفاده کنند.

]]>
حمایت از پیام‌رسان‌ها؛ آری یا خیر؟ http://www.otaghnews.com/news/419855/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%9F Sat, 08 Dec 18 09:38:02 +0330 حمایت از پیام‌رسان‌ها؛ آری یا خیر؟
اگرچه ممکن است برخی عدم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را علت عدم رشد آن‌ها بدانند، درمقابل، ادامه‌ی حمایت از آن‌ها در شرایطی که هنوز نتوانستند به تعداد کاربران مورد نظر برسند هم مورد انتقاد گروهی دیگر قرار گرفته است.

]]>