اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 06 Mar 21 14:59:42 +0330fa وام‌ها در چاه ويل مسكن نابود مي‌شود http://www.otaghnews.com/news/447047/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 29 Sep 20 18:54:26 +0330 وام‌ها در چاه ويل مسكن نابود مي‌شود
با رشد قيمت‌ها در بازار مسکن بسياري از مردم توان تهيه مسکن خود را از دست داده يا به شدت در اين باره ضربه خورده‌اند.

]]>
تزریق پول پرقدرت به بازار مسکن در یک قدمی اجرا http://www.otaghnews.com/news/445873/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7 Tue, 21 Jul 20 21:10:04 +0430 تزریق پول پرقدرت به بازار مسکن در یک قدمی اجرا
با وجود هشدارهای کارشناسان درباره تبعات تزریق پول پرقدرت بر تورم عمومی، به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس برای تصویب وام کلان و ارزان قیمت به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی به جمع بندی رسیده اند.

]]>
فئودال‌های مدرن، مخالف مالیات خانه‌های خالی http://www.otaghnews.com/news/445677/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C Fri, 17 Jul 20 17:52:08 +0430 فئودال‌های مدرن، مخالف مالیات خانه‌های خالی
یک کارشناس با بیان اینکه بسیاری افراد با تصاحب زمین های موات و ارزشمند شدن زمین و خانه های خود به ثروت هنگفت رسیدند، گفت: این مالکان که در واقع فئودال های مدرن و صاحبان مجتمع‌های مسکونی هستند با مالیات خانه‌های خالی مخالفت می‌کنند.

]]>
ساخت یک میلیون مسکن از آرزو تا واقعیت http://www.otaghnews.com/news/445557/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Tue, 14 Jul 20 19:53:02 +0430 ساخت یک میلیون مسکن از آرزو تا واقعیت
به نظر می رسد هدف‌گذاری مجلس و دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تنها به پشتوانه تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی ارائه شده که آن هم با توجه به اثرات مخرب اقتصادی و همچنین نبود منابع لازم قابل تحقق نیست.

]]>
اما و اگر انتشار اوراق رهن مسکن در فرابورس http://www.otaghnews.com/news/445511/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Mon, 13 Jul 20 20:37:05 +0430 اما و اگر انتشار اوراق رهن مسکن در فرابورس
انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه با نرخ سود ۱۶ درصد در حالی قرار است فردا در فرابورس از سوی بانک مسکن انجام شود که با توجه به نرخ تورم و سود بانکی که هر دو بالای ۲۰ درصد هستند، سوددهی این اوراق با اما و اگر مواجه شده است.

]]>
طرح اقدام ملی مسکن تورم‌زاست http://www.otaghnews.com/news/445414/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 11 Jul 20 21:24:04 +0430 طرح اقدام ملی مسکن تورم‌زاست
کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار نسبت به آثار تورمی طرح اقدام ملی مسکن، می‌گویند که در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید اولویت‌ها مشخص شود و سپس منابع به سمت آن بخش حرکت کند.

]]>
هشدار نسبت به تورم ناشی از طرح اقدام ملی مسکن http://www.otaghnews.com/news/445376/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sat, 11 Jul 20 14:54:03 +0430 هشدار نسبت به تورم ناشی از طرح اقدام ملی مسکن
یک کارشناس اقتصادی درباره طرح اقدام ملی مسکن توضیح داد که اگر منابع این طرح از طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، برای حل مشکل مسکن باید سعی کرد تورم مهار شود.

]]>
اعتراف دیرهنگام دولت به عقب‌ماندگی بخش مسکن http://www.otaghnews.com/news/445319/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Fri, 10 Jul 20 14:36:03 +0430 اعتراف دیرهنگام دولت به عقب‌ماندگی بخش مسکن
رئیس‌جمهور به تازگی به عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن اذعان کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح ها دانست. سوال کارشناسان این است که چرا دستگاه های دولتی طی سالهای گذشته اهتمام لازم را برای ساخت و ساز نداشتند؟

]]>
طرح «اقدام ملی مسکن» به مردم و اقتصاد ضرر می‌رساند http://www.otaghnews.com/news/445313/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 09 Jul 20 22:19:04 +0430 طرح «اقدام ملی مسکن» به مردم و اقتصاد ضرر می‌رساند

]]>
طرح اقدام ملی مسکن و نحوه تامین مالی آن تا یکشنبه نهایی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/445311/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 09 Jul 20 21:47:09 +0430 طرح اقدام ملی مسکن و نحوه تامین مالی آن تا یکشنبه نهایی می‌شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که طرح اقدام ملی مسکن برای کمک به اقشار کم توان جامعه تهیه شده و در صدد هستیم که تامین مالی آن ترکیبی از محل ردیف اعتباری و بهره مندی از بازار سرمایه صورت پذیرد.

]]>
کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟ http://www.otaghnews.com/news/445296/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 09 Jul 20 17:06:30 +0430 کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط اضطراری چاره‌ای جز پیش‌بینی راهکارهای موقت برای خانه‌دار شدن نداریم، گفت: کارگران دستکم باید ۱۰ سال پس انداز کنند و هیچگونه هزینه‌ای نداشته باشند تا شاید بتوانند خانه‌های ۲۵ متری خریداری کنند.

]]>
سرمایه‌گذاران کدام بازار بیشترین سود را بردند؟ http://www.otaghnews.com/news/445216/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Jul 20 19:07:58 +0430 سرمایه‌گذاران کدام بازار بیشترین سود را بردند؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به مقایسه وضعیت بازارهای اصلی اقتصادی در ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری و مدت مشابه سال قبل پرداخته است.

]]>
انتقاد از درج قیمت در آگهی‌های اجاره مسکن http://www.otaghnews.com/news/445091/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sun, 05 Jul 20 11:59:03 +0430 انتقاد از درج قیمت در آگهی‌های اجاره مسکن
با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

]]>
مالک زیاده‌خواه نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند http://www.otaghnews.com/news/445082/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 04 Jul 20 20:30:12 +0430 مالک زیاده‌خواه نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، اگر مالک بخواهد بیش از سقف تعیین شده، اجاره بها را افزایش دهد مستاجر می‌تواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد.

]]>
ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای دهک‌های پایین http://www.otaghnews.com/news/444980/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86 Thu, 02 Jul 20 18:06:06 +0430 ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای دهک‌های پایین
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته کارشناسی به منظور احداث مسکن برای دهک‌های یک تا سه تشکیل شده و به زودی عملیات اجرایی ساخت ۲۰۰ هزار واحد آغاز می‌شود.

]]>
پشت‌بام خوابی را هیچ مرجع رسمی تایید نکرده است http://www.otaghnews.com/news/444856/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 30 Jun 20 14:22:02 +0430 پشت‌بام خوابی را هیچ مرجع رسمی تایید نکرده است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع پشت بام خوابی را فقط در رسانه‌ها دیده است گفت: مرجع رسمی که باید چنین مسائلی را بررسی کند وجود آن را تایید نکرده است.

]]>
مسکن ۲۵ متری از اصرار تا انکار... http://www.otaghnews.com/news/444836/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1... Mon, 29 Jun 20 21:12:03 +0430 مسکن ۲۵ متری از اصرار تا انکار...
طرح تولید خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری که مدتی است در دستور کار دولت و شهرداری قرار گرفته و برخی نمایندگان مجلس هم آن را تایید کردند، حالا با مخالفت گروهی دیگر از جمله وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است.

]]>
چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری http://www.otaghnews.com/news/444708/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sat, 27 Jun 20 16:45:05 +0430 چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری
ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری که اواخر سال گذشته مطرح و اخیراً شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کرده‌اند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزدیک شده است.

]]>
حق مسکن باید ۵۰ درصد هزینه اجاره‌بها را پوشش دهد http://www.otaghnews.com/news/444690/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sat, 27 Jun 20 12:01:06 +0430 حق مسکن باید ۵۰ درصد هزینه اجاره‌بها را پوشش دهد
یک فعال حوزه کار معتقد است حق مسکن دستکم باید ۵۰ درصد متوسط هزینه اجاره‌بهای مسکن را پوشش دهد و حقوق و دریافتی یک کارگر به گونه‌ای باشد که از عهده پرداخت هزینه مسکن و اجاره‌بها برآید.

]]>
قیمت خانه در بالاشهر، یک ماهه ۹ میلیون بالا رفت! http://www.otaghnews.com/news/444617/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%21 Thu, 25 Jun 20 18:14:14 +0430 قیمت خانه در بالاشهر، یک ماهه ۹ میلیون بالا رفت!
در شرایطی که متوسط قیمت مسکن شهر تهران طی یک ماه گذشته ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، در منطقه یک افزایش ۹ میلیون تومانی داشته است.

]]>
کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند http://www.otaghnews.com/news/444583/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Thu, 25 Jun 20 11:35:13 +0430 کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره بها نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده‌اند.

]]>
حجم بازار مسکن نصف شد http://www.otaghnews.com/news/444517/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF Tue, 23 Jun 20 19:20:13 +0430 حجم بازار مسکن نصف شد
خرداد ماه به دنبال رشد بیش از حد قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن، معاملات در تهران ۳۶ درصد و در کل کشور ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت افت کرد. همچنین تعداد مبایعه نامه‌ها در پایتخت به کمتر از نصف زمان مشابه سال قبل رسید.

]]>
بیشترین آمار آسیب دیدگان شغلی متعلق به کدام بخش است؟ http://www.otaghnews.com/news/444505/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 23 Jun 20 14:25:09 +0430 بیشترین آمار آسیب دیدگان شغلی متعلق به کدام بخش است؟
برابر آمارها حوادث ساختمانی و معدن بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و بیشترین سهم آسیب دیدگان شغلی متعلق به فعالیت ساختمان است.

]]>
ایران و ایرانی از تلاش برای رسیدن به تعالی باز نمی‌ایستد http://www.otaghnews.com/news/444245/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF Thu, 18 Jun 20 15:12:53 +0430 ایران و ایرانی از تلاش برای رسیدن به تعالی باز نمی‌ایستد
طرح‌های ملی وزارت راه در سه استان ایلام، البرز و مازندران از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهور افتتاح شد.

]]>
گرم شدن بازار اجاره مسکن + نرخ‌ها http://www.otaghnews.com/news/444178/%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%2B-%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 16 Jun 20 18:16:10 +0430 گرم شدن بازار اجاره مسکن + نرخ‌ها
با نزدیک شدن به فصل جابجایی، قراردادهای اجاره در کل کشور ۲۷ درصد و در تهران ۱۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش پیدا کرده است. البته نرخ‌های پیشنهادی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

]]>
سرنوشت پرونده شکایت دستمزد کارگران چه خواهد شد؟ http://www.otaghnews.com/news/444108/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Mon, 15 Jun 20 17:00:03 +0430 سرنوشت پرونده شکایت دستمزد کارگران چه خواهد شد؟
با تصویب افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۹ و بسته شدن پرونده دستمزد کارگران این سوال مطرح می‌شود که پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

]]>
دریافتی یک کارگر در سال ۹۹ چقدر شد؟ http://www.otaghnews.com/news/443779/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 10 Jun 20 15:03:03 +0430 دریافتی یک کارگر در سال ۹۹ چقدر شد؟
یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.

]]>
مسکن ملی برای کارکنان شهرداری ساخته می‌شود http://www.otaghnews.com/news/443619/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Jun 20 12:45:38 +0430 مسکن ملی برای کارکنان شهرداری ساخته می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به زودی دو تفاهم نامه ساخت مسکن برای کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همچنین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح اقدام ملی مسکن امضا می‌شود.

]]>
افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد http://www.otaghnews.com/news/443611/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Jun 20 10:49:52 +0430 افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد
نشست شب گذشته شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد.

]]>
خانه با نخریدن ارزان می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/443605/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 06 Jun 20 19:14:06 +0430 خانه با نخریدن ارزان می‌شود؟
توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی به مردم برای نخریدن مسکن، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا با خرید نکردن، خانه ارزان می شود؟

]]>
بیشتر کارگران پس‌اندازی برای خرید مسکن ندارند http://www.otaghnews.com/news/443389/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Tue, 02 Jun 20 11:06:02 +0430 بیشتر کارگران پس‌اندازی برای خرید مسکن ندارند
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است: ساخت شهرک‌های مسکونی برای کارگران باید به گونه‌ای باشد که هم دغدغه زندگی و خانواده را نداشته باشند و هم در تامین مایحتاج و نیازهای ضروری، بهداشتی و ارتقای سطح علمی و آموزشی فرزندان دچار مشکل نشوند.

]]>
تصویر خردادی بازار مسکن بعد از حذف قیمت آگهی‌ها http://www.otaghnews.com/news/443372/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 01 Jun 20 18:23:03 +0430 تصویر خردادی بازار مسکن بعد از حذف قیمت آگهی‌ها
اولین برداشت از بازار مسکن شهر تهران بعد از۲۰ روز که از حذف قیمت آگهی‌های فروش ملک می‌گذرد حاکی از آن است که سرعت رشد ماهیانه قیمت های پیشنهادی در خرداد ماه حدود ۲ درصد نسبت به اردیبهشت کاهش یافته اما تعداد فایل های طرف عرضه افت کرده است.

]]>
مجلس یازدهم راه رونق مسکن را هموار می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/443308/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 31 May 20 11:58:02 +0430 مجلس یازدهم راه رونق مسکن را هموار می‌کند؟
شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس یازدهم، وضع قوانین مناسب برای رونق دهی به بخش مسکن باشد؛ علاوه بر رئیس و نایب رئیس دوم مجلس که چهره های عمرانی محسوب می شوند، عمده نمایندگان فعلی دیدگاه هایی در حوزه مسکن دارند.

]]>
رشد بازار مسکن ادامه نمی‌یابد http://www.otaghnews.com/news/443035/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sun, 24 May 20 22:49:58 +0430 رشد بازار مسکن ادامه نمی‌یابد
یک کارشناس بازار مسکن گفت: مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی​؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود.

]]>
پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی چه شد؟ http://www.otaghnews.com/news/443024/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sun, 24 May 20 17:14:03 +0430 پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی چه شد؟
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف در خصوص پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی تاکید کرد.

]]>
از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست! http://www.otaghnews.com/news/442988/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 23 May 20 20:09:02 +0430 از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست!
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با گذشت دو ماه از سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار تنها به نشست تعیین دستمزد بسنده کرده و از زمان جلسه بررسی حق مسکن کارگران خبری نیست.

]]>
زمان برگزاری نشست تعیین حق مسکن کارگران http://www.otaghnews.com/news/442905/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 22 May 20 10:55:27 +0430 زمان برگزاری نشست تعیین حق مسکن کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدم حضور وزرا در جلسه شورای عالی کار مانع برگزاری جلسه نیست، گفت: زمان نشست بعدی شورای عالی کار به احتمال زیاد پس از تعطیلات عید فطر اعلام خواهد شد.

]]>
خرید متری مسکن در بورس http://www.otaghnews.com/news/442902/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 Thu, 21 May 20 20:13:02 +0430 خرید متری مسکن در بورس
به دنبال عرضه سهام پروژه‌های مسکونی در بورس، امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان فراهم شده است.

]]>
آرامش در بازار مسکن با چاشنی سردرگمی http://www.otaghnews.com/news/442600/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C Sat, 16 May 20 20:19:05 +0430 آرامش در بازار مسکن با چاشنی سردرگمی
به دنبال افت معاملات، بازار مسکن به آرامش نسبی رسیده و به نظر می‌رسد مشروط به عدم ایجاد شوک از سوی متغیرهای بیرونی همچون نرخ ارز، ثبات به بازار ملک برگردد یا دست کم روند رشد نرخ‌های کذایی متوقف شود.

]]>
چرا جلسه امروز شورای عالی کار لغو شد؟ http://www.otaghnews.com/news/442443/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 13 May 20 14:48:09 +0430 چرا جلسه امروز شورای عالی کار لغو شد؟
جلسه امروز شورای عالی کار که قرار بود به موضوع بررسی و تعیین حق مسکن کارگران بپردازد، لغو شد.

]]>
مالیات خانه‌های خالی معطل سازمان ثبت اسناد http://www.otaghnews.com/news/442419/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF Tue, 12 May 20 20:32:12 +0430 مالیات خانه‌های خالی معطل سازمان ثبت اسناد
سامانه املاک و اسکان که پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی است با گذشت‌ حدود دو ماه از رونمایی آن بنا به گفته یک نماینده مجلس معطل ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک است.

]]>
بورس مسکن حتماً سودده می‌شود http://www.otaghnews.com/news/442176/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 07 May 20 19:12:03 +0430 بورس مسکن حتماً سودده می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه پروژه‌های مسکونی در بازار سرمایه، هم به تولید مسکن کمک می‌کند و هم سوددهی مناسبی را برای سهامداران خواهد داشت.

]]>
کاهش معاملات مسکن به دلیل افت قدرت خرید مردم http://www.otaghnews.com/news/442086/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Tue, 05 May 20 21:40:03 +0430 کاهش معاملات مسکن به دلیل افت قدرت خرید مردم
بر اساس گزارش بانک مرکزی در حالی که میزان معاملات آپارتمانهای مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده قیمت مسکن در تهران تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

]]>
تکمیل مسکن مهر کارگران را صاحبخانه می‌کرد http://www.otaghnews.com/news/441834/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF Thu, 30 Apr 20 13:21:05 +0430 تکمیل مسکن مهر کارگران را صاحبخانه می‌کرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر سهیم کردن کارگران در واگذاری سهام کارخانه‌ها گفت: افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری نشان می‌دهد که بنگاه‌ها به تسهیلات حمایتی بی اعتمادند.

]]>
احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستأجران http://www.otaghnews.com/news/441617/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 Apr 20 16:18:05 +0430 احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستأجران
به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است.

]]>
واریز وجوه نقدی به حساب یارانه کارگران فصلی و روزمزد http://www.otaghnews.com/news/441595/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B2%D8%AF Sat, 25 Apr 20 10:44:04 +0430 واریز وجوه نقدی به حساب یارانه کارگران فصلی و روزمزد
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران فصلی و روزمزد درآمد پایدار و شغل ثابتی ندارند، گفت: با توجه به اینکه شناسایی این دسته از کارگران با همکاری شهرداریها امکانپذیر است، دولت می‌تواند از طریق اختصاص بسته‌های معیشتی آنها را در دوران کرونا حمایت کند.

]]>
پرند مقصد اول مهاجرت به شهرهای جدید http://www.otaghnews.com/news/441580/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Fri, 24 Apr 20 20:03:03 +0430 پرند مقصد اول مهاجرت به شهرهای جدید
سال گذشته شهر جدید پرند بالاترین میزان افزایش جمعیت را در بین شهرهای جدید داشته و پس از آن شهرهای بهارستان، صدرا و پردیس قرار گرفتند. هم اکنون جمعیت شهرهای جدید یک میلیون و ۳۴ هزار نفر است.

]]>
بررسی اوج گرفتن بازار مسکن ۹۸ در دو مقطع http://www.otaghnews.com/news/441424/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9 Tue, 21 Apr 20 11:25:04 +0430 بررسی اوج گرفتن بازار مسکن ۹۸ در دو مقطع
آمار بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در ماه‌های اردیبهشت و اسفند، قیمت‌ها اوج گرفته و مرداد و شهریور سقوط کرده است؛ میانگین رشد ماهیانه قیمت‌ها نیز ۳.۱ درصد بود.

]]>
سقوط ۷۰ درصدی معاملات مسکن در فروردین http://www.otaghnews.com/news/441399/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Mon, 20 Apr 20 18:14:04 +0430 سقوط ۷۰ درصدی معاملات مسکن در فروردین
بازار مسکن در اولین ماه از سال ۱۳۹۹ و در شرایط کرونایی با سقوط ۷۰ درصد و ۵۲ درصد سالیانه معاملات به ترتیب در تهران و کل کشور مواجه شد.

]]>
بازگشایی بازار مسکن با چاشنی سردرگمی http://www.otaghnews.com/news/441356/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C Sun, 19 Apr 20 17:09:02 +0430 بازگشایی بازار مسکن با چاشنی سردرگمی
خریداران و فروشندگان واحدهای مسکونی از روز گذشته که بازار مسکن بازگشایی شده به دنبال بروز رسانی اطلاعات خود هستند اما تغییر چشمگیری در بازار مشاهده نشده است.

]]>