اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:18:06 +0330fa فقط نفت عقب نرفت http://www.otaghnews.com/news/444200/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA Wed, 17 Jun 20 13:03:38 +0430 فقط نفت عقب نرفت
اعلام حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در حالی اتفاق می‌افتد که در زمان تصویب بودجه ۱۳۹۹ مسئولان مربوطه تأکید داشتند ارقام تضمین شده بوده و محقق خواهد شد.

]]>
راهکار تامین کسری بودجه ۹۹ مشخص شد http://www.otaghnews.com/news/443048/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF Mon, 25 May 20 13:17:04 +0430 راهکار تامین کسری بودجه ۹۹ مشخص شد
انتشار اوراق بدهی گزینه ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و فروش اموال خود برای تامین کسری بودجه امسال معرفی کرده است.

]]>
تامین کسری بودجه با دو پیشنهاد کارشناسی http://www.otaghnews.com/news/442901/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Thu, 21 May 20 19:57:03 +0430 تامین کسری بودجه با دو پیشنهاد کارشناسی
یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: برای تامین کسری بودجه می‌توان از دو راه چون تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منوط به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های انرژی و دادن اوراق یکساله به واریزی افراد جامعه استفاده کرد.

]]>
چه منابعی توانایی تامین کسری بودجه را دارند؟ http://www.otaghnews.com/news/442492/%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 14 May 20 14:45:04 +0430 چه منابعی توانایی تامین کسری بودجه را دارند؟
یک کارشناس اقتصادی برای تامین کسری بودجه به دولت پیشنهاداتی همچون صرفه‌جویی در مصارف، استفاده از منابع مختلف و اخذ مالیات یا وام از بنگاه‌های بزرگ فرادولتی را مطرح کرد و گفت: باید از تمام منابع داخلی برای تامین مخارج استفاده شود که این منابع در کشور موجود

]]>
شرایط خرید خودرو و ساختمان در دستگاه‌های اجرایی http://www.otaghnews.com/news/441585/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 24 Apr 20 21:21:03 +0430 شرایط خرید خودرو و ساختمان در دستگاه‌های اجرایی
خرید خودرو خارجی و ساختمان در دستگاه های اجرایی برای امسال ممنوع است مگر در شرایط استثنا.

]]>
جزئیات فیش ‌حقوقی کارکنان در سال ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/441492/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%E2%80%8C%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Wed, 22 Apr 20 18:17:02 +0430 جزئیات فیش ‌حقوقی کارکنان در سال ۹۹
در ضوابط جدید حقوقی ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

]]>
جور کشی بودجه از نفت به سهام http://www.otaghnews.com/news/441446/%D8%AC%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 Tue, 21 Apr 20 17:10:03 +0430 جور کشی بودجه از نفت به سهام
کاهش درآمدهای نفتی و لزوم تامین منابع از محل‌های دیگر موجب شده تا سهم واگذاری دارایی‌های مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری برسد، این رقم یک سوم منابع بودجه‌ای دولت برای خرج سالانه‌اش را تشکیل می‌دهد.

]]>
اگر پول‌ها بیاید دولت چقدر می‌تواند خرج کند؟ http://www.otaghnews.com/news/441390/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 20 Apr 20 15:53:02 +0430 اگر پول‌ها بیاید دولت چقدر می‌تواند خرج کند؟
دولت برای سال جاری حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده دارد که اگر محقق شود، می‌تواند آن را برای اداره کشور خرج کند، البته در کنار این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را نیز داراست.

]]>
دولت برای خرج سال آینده چقدر پول دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/439924/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Mar 20 20:51:12 +0330 دولت برای خرج سال آینده چقدر پول دارد؟
با تایید نهایی بودجه سال آینده، حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع اصلی خرج دولت برای اداره کشور تعیین شده است؛ این مبلغ می‌تواند بسته به شرایط کمتر یا حتی بیشتر باشد.

]]>
سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران http://www.otaghnews.com/news/439809/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 17 Mar 20 12:05:03 +0330 سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان گفت: این روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و امیدوارم با تدبیر مسئولان ذی‌ربط و همت و همراهی مردم، از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.

]]>
یارانه ۷۲ هزار تومانی را فراموش کنید! http://www.otaghnews.com/news/439513/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 09 Mar 20 22:03:02 +0330 یارانه ۷۲ هزار تومانی را فراموش کنید!
با وجود اینکه طرح نمایندگان برای یکی شدن یارانه نقدی و معیشتی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و قرار شد در مجموع یک یارانه ۷۲ هزار تومانی به هر نفرپرداخت شود، در نهایت با مخالفت‌های صورت گرفته، پرداخت یارانه نقدی با همان ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان ادامه دارد.

]]>
منابع دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شد http://www.otaghnews.com/news/439299/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 Mar 20 22:00:02 +0330 منابع دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شد
با وجود نقدهایی که نسبت به منابع پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه سال آینده وجود داشت، آنچه از نتیجه بررسی نماینده‌ها در گزارش نهایی گنجانده شده، نشان از افزایش منابع تا بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان دارد.

]]>
سرنوشت بودجه ٩٩ چه خواهد شد http://www.otaghnews.com/news/439209/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%A9%D9%A9-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Mon, 02 Mar 20 19:40:03 +0330 سرنوشت بودجه ٩٩ چه خواهد شد
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال قانونی اصل ٨۵ شدن طرح‌ها و لوایح گفت که رای گیری برای اصل ٨۵ شدن بودجه نیازمند تشکیل حداقل سه جلسه علنی است و ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری در این باره اتخاذ شود.

]]>
احتمال اصلاح افزایش حقوق کارکنان http://www.otaghnews.com/news/439080/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86 Fri, 28 Feb 20 21:04:04 +0330 احتمال اصلاح افزایش حقوق کارکنان
با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد.

]]>
بودجه دست خالی برگشت http://www.otaghnews.com/news/438950/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA Tue, 25 Feb 20 19:41:12 +0330 بودجه دست خالی برگشت
لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی با تائید از کمیسیون تلفیق خارج شد که در نهایت نمایندگان آن را نپذیرفتند و برگشت خورد؛ اتفاقی که گفته می‌شود در کنار ایرادات اقتصادی و اجتماعی وارده به بودجه، مواضع سیاسی در رابطه با این تصمیم بی‌تاثیر نیست.

]]>
از درآمدهای عجیب و غریب شرکت‌های خصولتی، مالیات بگیرید http://www.otaghnews.com/news/438182/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF Fri, 07 Feb 20 12:36:03 +0330 از درآمدهای عجیب و غریب شرکت‌های خصولتی، مالیات بگیرید
یک کارشناس اقتصادی اخذ مالیات از تولیدکنندگان خرد را تورم‌زا دانست و تصریح کرد: اخذ مالیات از بنگاه‌های خصولتی باید در دستور کار قرار بگیرد، زیرا در سال گذشته، معادل ۲۰ شرکت خصولتی به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند.

]]>
یارانه ۷۲ هزار تومانی؛ به کام ۱۸میلیون نفر، به ضرر ۶۰ میلیون! http://www.otaghnews.com/news/437944/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B8%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%21 Fri, 31 Jan 20 10:57:23 +0330 یارانه ۷۲ هزار تومانی؛ به کام ۱۸میلیون نفر، به ضرر ۶۰ میلیون!
در صورت یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی، ۶۰ میلیون نفری که اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می‌شوند.

]]>
بازگشت ۱۸ میلیون پردرآمد به یارانه! http://www.otaghnews.com/news/437864/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 29 Jan 20 10:49:31 +0330 بازگشت ۱۸ میلیون پردرآمد به یارانه!
با مصوبه اخیر مجلس برای پرداخت یک یارانه مشترک به حدود ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر، این ۱۸ میلیون حذف شده دوباره مشمول یارانه شدند؛ این‌بار نه ۴۵ هزار و ۵۰۰ بلکه ۷۲ هزار تومان.

]]>
تاج‌گردون: حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده ۸۰ درصد افزایش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/437820/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%3A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Mon, 27 Jan 20 22:15:02 +0330 تاج‌گردون: حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده ۸۰ درصد افزایش می‌یابد
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

]]>
طلسم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شکست http://www.otaghnews.com/news/437803/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA Mon, 27 Jan 20 20:48:37 +0330 طلسم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شکست
با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بعد از پرداخت ۹ سال تغییر کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی، مشمولان یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

]]>
برای پرداخت‌های آخر سال مشکلی نداریم http://www.otaghnews.com/news/437797/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Mon, 27 Jan 20 17:17:02 +0330 برای پرداخت‌های آخر سال مشکلی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق خزانه طی امروز یا فردا برای پرداخت بازنشستگی‌های عقب افتاده در وزارت بهداشت خبر داد.

]]>
سال آینده چقدر به پول می‌رسیم؟ http://www.otaghnews.com/news/437746/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%9F Sun, 26 Jan 20 15:24:02 +0330 سال آینده چقدر به پول می‌رسیم؟
معاون وزیر اسبق اقتصاد ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، اینکه چقدر درآمدهای در نظر گرفته شده در این بودجه و راه‌های پول‌ساز در آن محقق می‌شود را تحلیل و پیش‌بینی کرد که چندان نمی‌توان به تامین درآمدهای سال آینده خوش‌بین بود.

]]>
حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تعیین شد http://www.otaghnews.com/news/437548/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 21 Jan 20 21:08:01 +0330 حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تعیین شد
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق‌ کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.

]]>
الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران http://www.otaghnews.com/news/437506/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 20 Jan 20 23:10:52 +0330 الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه کارمند ایران خبر داد.

]]>
وام ازدواج در سال آینده ۵۰ میلیون تومان شد http://www.otaghnews.com/news/437225/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 14 Jan 20 19:56:30 +0330 وام ازدواج در سال آینده ۵۰ میلیون تومان شد
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به هر یک از زوج‌ها در سال آینده خبر داد.

]]>
سناریوی جدید افزایش حقوق http://www.otaghnews.com/news/437104/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 Sat, 11 Jan 20 18:45:06 +0330 سناریوی جدید افزایش حقوق
در سناریویی که دولت برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده است، حقوق تمامی کارکنان کمتر از ۲.۷ تا سه میلیون تومان نخواهد بود.

]]>
چرا بودجه شرکت‌های دولتی زیاد است؟ http://www.otaghnews.com/news/437066/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 10 Jan 20 23:46:07 +0330 چرا بودجه شرکت‌های دولتی زیاد است؟
در حالی حجم بالای بودجه سنواتی به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که بخش قابل توجهی از آن فقط برای عملیات حسابداری بوده و هزینه و خرجی به همراه ندارد. از سوی دیگر دولت پرداختی خاصی برای شرکت‌های دولتی انجام نمی‌دهد و محدود به کمکی برای شرکت‌های زیان‌ده است.

]]>
برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/436793/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Sat, 04 Jan 20 17:03:06 +0330 برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹
با تائید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه‌التفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار می‌شود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد.

]]>
چرا انتقاد به بودجه ۹۹ بالاست؟ http://www.otaghnews.com/news/436659/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 01 Jan 20 15:47:57 +0330 چرا انتقاد به بودجه ۹۹ بالاست؟
حجم انتقادات نسبت به لایحه بودجه‌ای که دولت آن را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است، از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به طور قابل توجهی بالاست.

]]>
حتما پای تضمین ۵۰ هزار میلیاردی در میان است! http://www.otaghnews.com/news/436591/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Tue, 31 Dec 19 11:58:05 +0330 حتما پای تضمین ۵۰ هزار میلیاردی در میان است!
۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تامین کند، در حالی در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده است.

]]>
بودجه ۹۹ باید براساس واقعیت‌های اعتباری تصویب شود http://www.otaghnews.com/news/436548/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 30 Dec 19 13:28:05 +0330 بودجه ۹۹ باید براساس واقعیت‌های اعتباری تصویب شود
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است و نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.

]]>
طراحی موضوع استعفا و مسدودسازی تصویب FATF در اتاق فکر ضد دولت http://www.otaghnews.com/news/436512/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-FATF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sun, 29 Dec 19 20:45:30 +0330 طراحی موضوع استعفا و مسدودسازی تصویب FATF در اتاق فکر ضد دولت
رئیس دفتر رئیس جمهور تلاش برای تخریب دولت به عنوان بخش بزرگی از نظام را موجب صدمه و آسیب به کلیت نظام برشمرد و تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وحدت، همدلی و همکاری در مسیر توسعه کشور نیاز داریم.

]]>
ارائه پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی در سال آینده به کمیسیون تلفیق بودجه http://www.otaghnews.com/news/436511/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87 Sun, 29 Dec 19 19:19:09 +0330 ارائه پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی در سال آینده به کمیسیون تلفیق بودجه
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهادی را برای تک نرخی کردن بنزین و تعیین قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین به کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٩ ارائه داده است.

]]>
۷۰ هزار میلیارد پنهان در ارز ۴۲۰۰ تومانی! http://www.otaghnews.com/news/436503/%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Sun, 29 Dec 19 16:57:06 +0330 ۷۰ هزار میلیارد پنهان در ارز ۴۲۰۰ تومانی!
۲۲ ماه از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره‌ای جز ادامه این مسیر ندارد.

]]>
کانال امن مالی زیر سوال رفت! http://www.otaghnews.com/news/436501/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%21 Sun, 29 Dec 19 16:31:31 +0330 کانال امن مالی زیر سوال رفت!
انتشار اوراق مالی طی سال‌های اخیر به محلی امن برای تامین منابع در بودجه دولت تبدیل شده و در حالی برای سال آینده به طور خاص روی آن حساب باز شده است که دیوان محاسبات این محل درآمدی را زیر ذربین برده و مورد انتقاد قرار داد است.

]]>
بودجه باید شفاف شود http://www.otaghnews.com/news/436323/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 25 Dec 19 08:49:07 +0330 بودجه باید شفاف شود
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت که تلاش می‌کنیم تا درآمدهای حاصل از صادرات بنزین و میزان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در سقف بودجه لحاظ شود چون باید بودجه شفاف باشد.

]]>
شرکت‌های دولتی ۳ درصد مالیات می‌دهند ۷۵ درصد بودجه می‌گیرند! http://www.otaghnews.com/news/436308/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%21 Tue, 24 Dec 19 17:43:11 +0330 شرکت‌های دولتی ۳ درصد مالیات می‌دهند ۷۵ درصد بودجه می‌گیرند!
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سهم شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته افزایش یافته و در بودجه سال ۹۹ هم این بیشتر شده است.

]]>
وضعیت پروژه‌های آبرسانی، ریلی، جاده‌ای و مسکن در سال ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/436148/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Fri, 20 Dec 19 21:14:04 +0330 وضعیت پروژه‌های آبرسانی، ریلی، جاده‌ای و مسکن در سال ۹۹
با تامین اعتبار حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، طبق اولویت‌بندی انجام شده بخش دیگری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف از جمله آبرسانی، جاده‌ای، ریلی و مسکن به اتمام رسیده یا در اولویت تکمیل قرار دارند.

]]>
با آدرس‌های غلط می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند! http://www.otaghnews.com/news/436040/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Wed, 18 Dec 19 13:58:05 +0330 با آدرس‌های غلط می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند!
یک کارشناس اقتصادی، منابع درآمدی جایگزین برای درآمدزایی دولت را اخذ مالیات از گروهای ثروتمند جامعه، ماشین‌ها و خانه‌های لوکس عنوان کرد و گفت: هیچ اصلاحی در حوزه مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ دیده نمی‌شود.

]]>
ایجاد صندوق توسعه مهارت برای حمایت از کارآموزان http://www.otaghnews.com/news/436024/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86 Tue, 17 Dec 19 22:17:10 +0330 ایجاد صندوق توسعه مهارت برای حمایت از کارآموزان
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: با توجه به آنکه آموزشهای مهارتی مثل آموزشهای عمومی رایگان است، در بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، معافیت مالیاتی مشابه آموزش و پرورش دیده شود.

]]>
صدا و سیما شرکتی زیان‌ده است http://www.otaghnews.com/news/436001/%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Dec 19 14:42:09 +0330 صدا و سیما شرکتی زیان‌ده است
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان این که «امسال حقوق شرکت‌های دولتی همچون کارکنان دولت ۱۵ درصد رشد خواهد داشت»، گفت که برخی شرکت‌ها همچون صدا و سیما و آب و فاضلاب زیان‌ده هستند اما نباید در نمایش این وضعیت اغراق شود چون دچار مشکل می‌شوند.

]]>
یک تیر و دو نشان برای اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/435959/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Mon, 16 Dec 19 15:00:05 +0330 یک تیر و دو نشان برای اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی، منابع قابل قبول و جایگزین برای کاهش درامدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ را اخذ مالیات از بخش‌های سوداگری، انحصارگری، امضاهای طلایی، خانه‌های خالی از سکنه و جریمه کردن افراد خطاکار و... در اقتصاد عنوان کرد.

]]>
بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک چقدر است؟ http://www.otaghnews.com/news/435940/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Dec 19 21:38:07 +0330 بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک چقدر است؟
مرکز بررسی‌های استراتژیک بودجه این مرکز را اعلام و علت افزایش آن را ادغام مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در مرکز بررسی‌های استراتژیک عنوان کرد.

]]>
گردش مالی ۱۶۳ هزار میلیاردی نظام سلامت http://www.otaghnews.com/news/435931/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA Sun, 15 Dec 19 19:32:18 +0330 گردش مالی ۱۶۳ هزار میلیاردی نظام سلامت
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: گردش مالی نظام خدمات بهداشتی و درمانی در ایران حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم مردم و خانواده‌ها از آن حدود ۴۰ درصد است.

]]>
تکرار برداشت از ذخایر ارزی http://www.otaghnews.com/news/435902/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Sun, 15 Dec 19 09:34:53 +0330 تکرار برداشت از ذخایر ارزی
طی مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه‌کرد در چند بخش از سال گذشته در بودجه وجود داشت، در سال آینده نیز برداشت ۳.۴ میلیارد تومانی از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت پیش‌بینی شده است.

]]>
پیشنهاد کارشناسی برای افزایش درآمد دولت http://www.otaghnews.com/news/435876/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 14 Dec 19 13:11:12 +0330 پیشنهاد کارشناسی برای افزایش درآمد دولت
باتوجه به اینکه لایحه بودجه ۹۹، با کسری معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است که دولت برای تامین منابع درآمدی این کسری باید برنامه‌هایی داشته باشد، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت بدین منظور باید شرایط مزایده بین‌المللی را فراهم کند.

]]>
کمیته دستمزد کارگران باز هم تشکیل نشد! http://www.otaghnews.com/news/435777/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%21 Thu, 12 Dec 19 10:45:06 +0330 کمیته دستمزد کارگران باز هم تشکیل نشد!
مهمترین عناوین این هفته خبرهای حوزه کار و تعاون به ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر ارتقای ارزش گواهینامه‌های مهارت، افزایش منابع وزارت کار و رشد ۱۲ برابری بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه ۹۹ و پیشنهاد تشکیل سندیکایی برای استارت‌آپهای روستایی اختصاص داشت.

]]>
از دخل و خرج ۹۸ تا ۹۹ چه خبر؟ http://www.otaghnews.com/news/435760/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%DB%B9%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B9-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F Wed, 11 Dec 19 22:45:21 +0330 از دخل و خرج ۹۸ تا ۹۹ چه خبر؟
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گرچه نشان داد که دخل و خرج کلی دولت نسبت به سال جاری حدود ۱۴ درصد بالا رفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان بالای ۱۴۰ درصد هم دیده می‌شود که منشأ اصلی این تغییرات به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر می‌گردد.

]]>
ارز ۴۲۰۰ تومانی ماند! http://www.otaghnews.com/news/435710/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%21 Fri, 29 Nov 19 14:22:09 +0330 ارز ۴۲۰۰ تومانی ماند!
با وجود انتقاداتی که از مدت‌ها قبل نسبت به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و بحث‌های زیادی در مورد حذف آن مطرح بود، در نهایت در روزهای پایانی تدوین بودجه سال آینده بار دیگرکالاهای اساسی با این نرخ بسته شد.

]]>
بودجه ۹۹ ارتباط زیادی با قیمت دلار ندارد http://www.otaghnews.com/news/435347/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 19 Nov 19 18:21:06 +0330 بودجه ۹۹ ارتباط زیادی با قیمت دلار ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بودجه سال آینده ارتباط زیادی با قیمت دلار ندارد.

]]>