اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:50:56 +0330fa کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی http://www.otaghnews.com/news/435859/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 14 Dec 19 09:18:05 +0330 کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی
یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به پیش بینی درآمدهای غیرواقع بینانه در لایحه بودجه ۹۹، احتمالا با کسری بودجه قابل توجهی در سال آتی روبه رو خواهیم شد.

]]>
تکرار وعده اشتغال یک میلیونی برای سال ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/435833/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Fri, 13 Dec 19 15:56:05 +0330 تکرار وعده اشتغال یک میلیونی برای سال ۹۹
دولت در حالی برای سومین سال پیاپی ایجاد یک میلیون شغل را هدفگذاری کرده که به روایت آمار رسمی، عملکرد اشتغالزایی دولت طی سالهای اخیر با هدفگذاری انجام شده فاصله دارد.

]]>
بودجه ۹۹ تورم زا است http://www.otaghnews.com/news/435803/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 12 Dec 19 17:19:06 +0330 بودجه ۹۹ تورم زا است
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده، منفعلانه است، گفت: تحریم ما را مجبور کرده تا نقش درآمدهای نفتی را در سال آینده کم کنیم.

]]>
اصلاح ساختار بودجه در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه انجام شد http://www.otaghnews.com/news/435761/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 11 Dec 19 23:01:07 +0330 اصلاح ساختار بودجه در جهت افزایش قدرت سازمان برنامه انجام شد
کارشناسان با هشدار در مورد سیاست های اقتصادی دولت و روش غلط تامین کسری بودجه، معتقدند اگر تغییرات عمده ای در بودجه ۹۹ صورت نگیرد، در پایان سال آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.

]]>
یارانه معیشت دهم و یارانه نقدی بیستم هر ماه واریز می‌شود http://www.otaghnews.com/news/435616/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 26 Nov 19 21:50:07 +0330 یارانه معیشت دهم و یارانه نقدی بیستم هر ماه واریز می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه لایحه بودجه کل کشور تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم شود، گفت: یارانه مربوط به حمایت معیشتی دهم هر ماه در حساب خانوار واریز می‌شود.

]]>
اقتصاد گریزان از مالیات؛ وزارت اقتصاد کم‌کار http://www.otaghnews.com/news/435332/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1- Tue, 19 Nov 19 12:06:04 +0330 اقتصاد گریزان از مالیات؛ وزارت اقتصاد کم‌کار
موعد بستن بودجه سال ۹۹ فرا رسید و دولت پس از رفت و برگشت‌های بسیار، نتوانست تکلیف لوایح مالیاتی را جهت ایجاد پایه های جدید مالیاتی به‌عنوان درآمد پایدار جایگزین نفت به سرانجام برساند.

]]>
منظور از بودجه ۲ سالانه چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/435027/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 11 Nov 19 19:00:06 +0330 منظور از بودجه ۲ سالانه چیست؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ​بودجه ما ۲ساله نیست بلکه نگاه ما به بودجه ۲ ساله است، گفت: در واقع همه مصوبات ما یک ساله خواهد بود، اما در کنار آن پیش بینی از سال بعد صورت می‌گیرد.

]]>
مالیات سود سپرده منتفی است http://www.otaghnews.com/news/434768/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 05 Nov 19 18:44:04 +0330 مالیات سود سپرده منتفی است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با بیان اینکه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی منتفی است، گفت: دولت، معافیت‌های زائد مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا حذف شوند.

]]>
بودجه ۱۴۴۰ هزارمیلیارد تومانی شرکت‌های دولتی امروز به مجلس می‌رود http://www.otaghnews.com/news/434724/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Mon, 04 Nov 19 17:56:04 +0330 بودجه ۱۴۴۰ هزارمیلیارد تومانی شرکت‌های دولتی امروز به مجلس می‌رود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی برای سال آینده، رقمی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

]]>
بی‌انضباطی مالیاتی از جمله عوامل کسری بودجه است http://www.otaghnews.com/news/434495/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 30 Oct 19 16:42:04 +0330 بی‌انضباطی مالیاتی از جمله عوامل کسری بودجه است
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بی‌انضباطی مالیاتی، کسری بودجه بدنبال داشته است، گفت: بی‌انضباطی مالیاتی منجر به افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت دست درازی به منابع بانک مرکزی شده است.

]]>
کشور باید ارزانتر اداره شود http://www.otaghnews.com/news/434417/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 28 Oct 19 18:19:04 +0330 کشور باید ارزانتر اداره شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: انتظاری که از سازمان برنامه و بودجه وجود دارد این است که در صورت امکان، کشور ارزانتر اداره شود.

]]>
رشد ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/433532/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Mon, 07 Oct 19 20:43:58 +0330 رشد ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۹۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی باید پرداخت کنیم، گفت: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد خواهد بود.

]]>
تخصیص درآمدهای نفتی به بخش عمرانی http://www.otaghnews.com/news/433231/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 30 Sep 19 20:13:07 +0330 تخصیص درآمدهای نفتی به بخش عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.

]]>
تنظیم بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله http://www.otaghnews.com/news/432367/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87 Wed, 11 Sep 19 20:52:59 +0430 تنظیم بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مقرر است تا در نیمه آذر بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله به مجلس تقدیم شود.

]]>
لایحه بودجه ۹۹ تا پانزده آذر تقدیم مجلس می‌شود http://www.otaghnews.com/news/432023/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 03 Sep 19 21:47:05 +0430 لایحه بودجه ۹۹ تا پانزده آذر تقدیم مجلس می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور را در موعد مقرر قانونی یعنی پانزدهم آذرماه سال جاری، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.

]]>
رعایت عدالت توزیع اعتبارات در مناطق کم‌برخوردار در بودجه ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/431889/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9 Sat, 31 Aug 19 21:51:40 +0430 رعایت عدالت توزیع اعتبارات در مناطق کم‌برخوردار در بودجه ۹۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای لایحه بودجه سال آینده به‌ گونه‌ای برنامه ریزی می‌کنیم که استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار بتوانند از اعتبارات متناسبی بهره ببرند.

]]>
بودجه ۹۹ با بودجه سال‌های قبل متفاوت است http://www.otaghnews.com/news/431547/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 24 Aug 19 22:40:49 +0430 بودجه ۹۹ با بودجه سال‌های قبل متفاوت است
چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ریاست نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

]]>