اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:38:32 +0330fa سه قانونی که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می‌شود http://www.otaghnews.com/news/443856/%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 11 Jun 20 12:29:04 +0430 سه قانونی که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می‌شود
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سند اصلاح ساختار بودجه ارائه شده از سوی سازمان برنامه راهگشا نیست،گفت:برای اصلاح ساختار بودجه باید سه قانون از جمله قانون«برنامه و بودجه»مصوب سال ۵۱ اصلاح شود.

]]>
ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹ http://www.otaghnews.com/news/443673/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9 Mon, 08 Jun 20 16:17:02 +0430 ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹
بر اساس اطلاعات معاونت قوانین مجلس، لایحه بودجه ۹۹ دستکاری شده و انگشت اتهام بیش از همه به سمت هیئت رئیسه این کمیسیون دراز است و باب خطرناکی را در مورد بودجه سنواتی باز کرده است.

]]>
نهاد های موازی تلفیق شوند http://www.otaghnews.com/news/443484/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Thu, 04 Jun 20 15:34:03 +0430 نهاد های موازی تلفیق شوند
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد.

]]>
برای جبران کسری بودجه ۹۹ چه باید کرد؟ http://www.otaghnews.com/news/442431/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 13 May 20 11:41:03 +0430 برای جبران کسری بودجه ۹۹ چه باید کرد؟
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: در سال ۹۸ به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۹۹ این موضوع بسیار جدی است.

]]>
قانون بودجه ۹۹، درآمد وکلا را شفاف می‌کند http://www.otaghnews.com/news/440295/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 27 Mar 20 17:11:02 +0430 قانون بودجه ۹۹، درآمد وکلا را شفاف می‌کند
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بودجه ۹۹ درآمد وکلا را شفاف‌تر می‌کند، گفت:ما باید قدم به قدم جلو برویم؛قدم اول، محکم برداشته شده و گام‌های بعدی باید با آیین نامه‌ها برداشته شود.

]]>
چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وکلا ایراد گرفت؟ http://www.otaghnews.com/news/439880/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F- Wed, 18 Mar 20 21:57:22 +0330 چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وکلا ایراد گرفت؟
یک کارشناس حقوقی گفت:در گذشته یک قرارداد صوری بین وکیل و موکل انجام می‌شد اما در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می‌شد اما بر اساس بودجه ۹۹ ، باید این دو قرارداد یکی شده و در یک سامانه درج شود.

]]>
شورای نگهبان بودجه سال ۹۹ را تایید کرد http://www.otaghnews.com/news/439877/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 18 Mar 20 21:46:24 +0330 شورای نگهبان بودجه سال ۹۹ را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر شورای نگهبان مبنی برعدم مغایرت لایحه بودجه ۹۹ با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.

]]>
۳ هزار وکیل میلیاردر، پرونده مالیاتی ندارند http://www.otaghnews.com/news/439685/%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sat, 14 Mar 20 11:38:02 +0330 ۳ هزار وکیل میلیاردر، پرونده مالیاتی ندارند
لایحه بودجه سال۹۹ که شفافیت قراردادهای وکلا راهدف دارد،اعتراض کانون وکلا رابه همراه داشته است. به اعتقاد کارشناسان فرارمالیاتی این صنف به حدی است که۳هزار وکیل میلیاردر پرونده مالیاتی ندارند.

]]>
لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وکلا را کاهش می‌دهد http://www.otaghnews.com/news/439652/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Fri, 13 Mar 20 13:50:02 +0330 لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وکلا را کاهش می‌دهد
یک کارشناس حقوق با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ درآمد وکلا را شفاف خواهد کرد، گفت: طبیعی است که برخی وکلا از شفاف شدن درآمد هایشان نگران باشند، شورای نگهبان نباید به این فضاسازی ها توجه کند.

]]>
یارانه ۷۲ هزار تومانی را فراموش کنید! http://www.otaghnews.com/news/439513/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 09 Mar 20 22:03:02 +0330 یارانه ۷۲ هزار تومانی را فراموش کنید!
با وجود اینکه طرح نمایندگان برای یکی شدن یارانه نقدی و معیشتی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و قرار شد در مجموع یک یارانه ۷۲ هزار تومانی به هر نفرپرداخت شود، در نهایت با مخالفت‌های صورت گرفته، پرداخت یارانه نقدی با همان ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان ادامه دارد.

]]>
واردات خودرو در سال ۹۹ مجاز است http://www.otaghnews.com/news/439352/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 06 Mar 20 12:25:06 +0330 واردات خودرو در سال ۹۹ مجاز است
لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است.

]]>
منابع دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شد http://www.otaghnews.com/news/439299/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 Mar 20 22:00:02 +0330 منابع دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شد
با وجود نقدهایی که نسبت به منابع پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه سال آینده وجود داشت، آنچه از نتیجه بررسی نماینده‌ها در گزارش نهایی گنجانده شده، نشان از افزایش منابع تا بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان دارد.

]]>
بودجه دست خالی برگشت http://www.otaghnews.com/news/438950/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA Tue, 25 Feb 20 19:41:12 +0330 بودجه دست خالی برگشت
لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی با تائید از کمیسیون تلفیق خارج شد که در نهایت نمایندگان آن را نپذیرفتند و برگشت خورد؛ اتفاقی که گفته می‌شود در کنار ایرادات اقتصادی و اجتماعی وارده به بودجه، مواضع سیاسی در رابطه با این تصمیم بی‌تاثیر نیست.

]]>
نان‌خورهای اضافی را حذف کنید! http://www.otaghnews.com/news/438017/%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 01 Feb 20 17:06:02 +0330 نان‌خورهای اضافی را حذف کنید!
به اعتقاد برخی کارشناسان اگر افزایش درآمد مالیاتی ازمحل فرارها و معافیت‌های این بخش تامین نشود و به سمت بنگاه‌ها رود،در شرایط موجود آنها رابه تعطیلی یا رکود خواهند کشاند.درشرایط موجود حذف هزینه‌های اضافه و گروه‌هایی که نان‌خوراضافه بودجه هستند، ضروری است.

]]>
وام مسکن بازنشسته‌ها تکرار می‌شود http://www.otaghnews.com/news/437925/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 30 Jan 20 19:18:02 +0330 وام مسکن بازنشسته‌ها تکرار می‌شود
دولت برای سال آینده نیز مکلف شده تسهیلاتی برای مسکن بازنشسته‌ها پیش‌بینی و تامین کند؛ تکلیفی که امسال ظاهرا تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

]]>
سال آینده چقدر به پول می‌رسیم؟ http://www.otaghnews.com/news/437746/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%9F Sun, 26 Jan 20 15:24:02 +0330 سال آینده چقدر به پول می‌رسیم؟
معاون وزیر اسبق اقتصاد ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، اینکه چقدر درآمدهای در نظر گرفته شده در این بودجه و راه‌های پول‌ساز در آن محقق می‌شود را تحلیل و پیش‌بینی کرد که چندان نمی‌توان به تامین درآمدهای سال آینده خوش‌بین بود.

]]>
لوکس‌نشینان چقدر از درآمد بودجه ۹۹ را تامین می‌کنند؟ http://www.otaghnews.com/news/437638/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 24 Jan 20 11:10:02 +0330 لوکس‌نشینان چقدر از درآمد بودجه ۹۹ را تامین می‌کنند؟
به گفته اقتصاددانان، اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس می‌تواند برای دولت درآمدزایی چشمگیری داشته باشد که با تصویب این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، می‌توان تاحدودی به جبران کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۹ امیدوار بود.

]]>
کدام پیش‌بینی‌ها به پول می‌رسد؟ http://www.otaghnews.com/news/437596/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F Thu, 23 Jan 20 10:07:02 +0330 کدام پیش‌بینی‌ها به پول می‌رسد؟
یک کارشناس اقتصادی، اتکا به منابع داخلی و صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه را ویژگی بارز لایحه بودجه ۱۳۹۹ دانست و بخش‌هایی از منابع درآمدزای این لایحه را قابل تحقق ندانست.

]]>
درآمدهای مالیاتی در بودجه با تاخیر محقق می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/437339/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Fri, 17 Jan 20 10:40:05 +0330 درآمدهای مالیاتی در بودجه با تاخیر محقق می‌شوند
یک کارشناس اقتصادی لایحه بودجه ۹۹ را عملیاتی و برنامه‌محور توصیف کرد و گفت: زمانی که درآمدها در بودجه، مالیات درنظر رفته می‌شود، محقق شدن آن با تاخیر اتفاق می‌افتد و بهترین منابع برای درآمدزایی، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال سرمایه است.

]]>
کسری بودجه ۹۹ کمتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است http://www.otaghnews.com/news/437268/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 15 Jan 20 20:47:04 +0330 کسری بودجه ۹۹ کمتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر دولت مولدسازی دارایی‌ها را خوب کار کند، شاید کسری لایحه بودجه ۹۹ کمتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

]]>
بودجه حمل‌و نقل ۹۹ از ذخایر ارزی تا ۵۰۰۰ میلیارد شهرداری‌ http://www.otaghnews.com/news/436731/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C Fri, 03 Jan 20 13:30:04 +0330 بودجه حمل‌و نقل ۹۹ از ذخایر ارزی تا ۵۰۰۰ میلیارد شهرداری‌
جزئیات بودجه و ظرفیت ایجاد شده برای حوزه حمل و نقل در سال آینده نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی اعتبار این بخش، کمک صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش خصوصی برای تکمیل بخشی دیگر از طرح‌های حوزه ریلی و جاده‌ای بر اساس اولویت‌بندی انجام شده است.

]]>
نرخ دلار در بودجه سال آینده واقعی نیست http://www.otaghnews.com/news/436679/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 02 Jan 20 10:06:10 +0330 نرخ دلار در بودجه سال آینده واقعی نیست
یک کارشناس بانکی ضمن انتقاد نسبت به اینکه برخی موارد بودجه با هم در تناقض است، گفت: نرخ فروش دلار در لایحه بودجه قطعاً باید بیش از ۸۵۰۰ تومان باشد. البته شاید سال آینده وضعیت به گونه‌ای رقم بخورد که دولت تمام ارز خود را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد.

]]>
چرا انتقاد به بودجه ۹۹ بالاست؟ http://www.otaghnews.com/news/436659/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 01 Jan 20 15:47:57 +0330 چرا انتقاد به بودجه ۹۹ بالاست؟
حجم انتقادات نسبت به لایحه بودجه‌ای که دولت آن را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است، از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به طور قابل توجهی بالاست.

]]>
بودجه ۹۹ واقعی نیست http://www.otaghnews.com/news/436646/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 01 Jan 20 12:41:05 +0330 بودجه ۹۹ واقعی نیست
یک کارشناس اقتصادی بودجه ۹۹ را غیر واقعی عنوان کرد و گفت: درآمدهای درنظر گرفته شده در بودجه سال آینده محقق نمی‌شود؛ لذا دولت باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی درآمدزایی کند.

]]>
حتما پای تضمین ۵۰ هزار میلیاردی در میان است! http://www.otaghnews.com/news/436591/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Tue, 31 Dec 19 11:58:05 +0330 حتما پای تضمین ۵۰ هزار میلیاردی در میان است!
۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تامین کند، در حالی در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده است.

]]>
توافق کردیم بعد از تصویب کلیات بودجه، هزینه-درآمدها بازبینی شود http://www.otaghnews.com/news/436504/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%D8%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 29 Dec 19 17:13:04 +0330 توافق کردیم بعد از تصویب کلیات بودجه، هزینه-درآمدها بازبینی شود
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس توافق کردند که پس از رأی آوردن کلیات لایحه، طی جلساتی در کمیسیون تلفیق، هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده را بازبینی کنیم.

]]>
کسری بودجه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی http://www.otaghnews.com/news/436497/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 29 Dec 19 11:13:05 +0330 کسری بودجه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: کسری بودجه ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.

]]>
چوب حراج به اموال دولتی زدن، مولدسازی نیست http://www.otaghnews.com/news/436366/%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Dec 19 10:37:11 +0330 چوب حراج به اموال دولتی زدن، مولدسازی نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مولدسازی یعنی روی یک دارایی مشخص یک طرح بهره برداری قرار داده شود، گفت:رسیدن به ۴۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی ها دور از دسترس نیست.

]]>
شرکت‌های دولتی ۳ درصد مالیات می‌دهند ۷۵ درصد بودجه می‌گیرند! http://www.otaghnews.com/news/436308/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%21 Tue, 24 Dec 19 17:43:11 +0330 شرکت‌های دولتی ۳ درصد مالیات می‌دهند ۷۵ درصد بودجه می‌گیرند!
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سهم شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته افزایش یافته و در بودجه سال ۹۹ هم این بیشتر شده است.

]]>
وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است http://www.otaghnews.com/news/436276/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 23 Dec 19 21:57:09 +0330 وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است، از اختصاص ۶ هزار میلیارد برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

]]>
پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در راستای امیدآفرینی است http://www.otaghnews.com/news/436262/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 23 Dec 19 16:15:06 +0330 پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در راستای امیدآفرینی است
سخنگوی ستاد بودجه گفت:اینکه در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌­ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نمی­‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست.

]]>
لایحه بودجه فاقدشاخص‌های شفافیت است http://www.otaghnews.com/news/436242/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 23 Dec 19 11:33:12 +0330 لایحه بودجه فاقدشاخص‌های شفافیت است
عضو اندیشکده شفافیت با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هیچیک از ۶ شاخص‌ اصلی شفافیت را دارا نیست، گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران بودجه است چرا که به جای بودجه نویسی، آرزونویسی می‌شود.

]]>
بساط ارزهای چندنرخی در بودجه ۹۹ همچنان باز است http://www.otaghnews.com/news/436158/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 21 Dec 19 11:46:09 +0330 بساط ارزهای چندنرخی در بودجه ۹۹ همچنان باز است
مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس به تنهایی قادر به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۸۵۰۰ تومانی دلار در بودجه، تداوم مسیر غلط توزیع رانت است.

]]>
با آدرس‌های غلط می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند! http://www.otaghnews.com/news/436040/%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Wed, 18 Dec 19 13:58:05 +0330 با آدرس‌های غلط می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند!
یک کارشناس اقتصادی، منابع درآمدی جایگزین برای درآمدزایی دولت را اخذ مالیات از گروهای ثروتمند جامعه، ماشین‌ها و خانه‌های لوکس عنوان کرد و گفت: هیچ اصلاحی در حوزه مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ دیده نمی‌شود.

]]>
اطلاعات مالی شرکت های دولتی محرمانه نیست http://www.otaghnews.com/news/436008/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Dec 19 16:33:06 +0330 اطلاعات مالی شرکت های دولتی محرمانه نیست
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با توجه به جدول پیوست شماره ۳ لایحه بودجه موضوع جزء ۸ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری، ادعای محرمانه بودن اطلاعات مالی شرکت های دولتی صحیح نیست.

]]>
یک تیر و دو نشان برای اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/435959/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Mon, 16 Dec 19 15:00:05 +0330 یک تیر و دو نشان برای اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی، منابع قابل قبول و جایگزین برای کاهش درامدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ را اخذ مالیات از بخش‌های سوداگری، انحصارگری، امضاهای طلایی، خانه‌های خالی از سکنه و جریمه کردن افراد خطاکار و... در اقتصاد عنوان کرد.

]]>
بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک چقدر است؟ http://www.otaghnews.com/news/435940/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Dec 19 21:38:07 +0330 بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک چقدر است؟
مرکز بررسی‌های استراتژیک بودجه این مرکز را اعلام و علت افزایش آن را ادغام مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در مرکز بررسی‌های استراتژیک عنوان کرد.

]]>
گردش مالی ۱۶۳ هزار میلیاردی نظام سلامت http://www.otaghnews.com/news/435931/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA Sun, 15 Dec 19 19:32:18 +0330 گردش مالی ۱۶۳ هزار میلیاردی نظام سلامت
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: گردش مالی نظام خدمات بهداشتی و درمانی در ایران حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم مردم و خانواده‌ها از آن حدود ۴۰ درصد است.

]]>
پیشنهاد کارشناسی برای افزایش درآمد دولت http://www.otaghnews.com/news/435876/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 14 Dec 19 13:11:12 +0330 پیشنهاد کارشناسی برای افزایش درآمد دولت
باتوجه به اینکه لایحه بودجه ۹۹، با کسری معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است که دولت برای تامین منابع درآمدی این کسری باید برنامه‌هایی داشته باشد، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت بدین منظور باید شرایط مزایده بین‌المللی را فراهم کند.

]]>
دولت به جای درآمد، روی کاهش هزینه‌ها تمرکز کند http://www.otaghnews.com/news/435828/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 13 Dec 19 14:38:04 +0330 دولت به جای درآمد، روی کاهش هزینه‌ها تمرکز کند
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید هزیننه‌های خود را کاهش دهد، اظهار کرد: منابع درآمدی که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته مطلوب است اما دولت به جای این‌که ثروت خود را بفروشد باید هزینه‌هایش را کم کند.

]]>
از دخل و خرج ۹۸ تا ۹۹ چه خبر؟ http://www.otaghnews.com/news/435760/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%DB%B9%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B9-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F Wed, 11 Dec 19 22:45:21 +0330 از دخل و خرج ۹۸ تا ۹۹ چه خبر؟
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گرچه نشان داد که دخل و خرج کلی دولت نسبت به سال جاری حدود ۱۴ درصد بالا رفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان بالای ۱۴۰ درصد هم دیده می‌شود که منشأ اصلی این تغییرات به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر می‌گردد.

]]>