اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:12:21 +0330fa آغاز بازیابی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی http://www.otaghnews.com/news/445829/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C Mon, 20 Jul 20 21:20:51 +0430 آغاز بازیابی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
گروه اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری، امروز ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ به همراه جعبه‌های سیاه پرواز PS۷۵۲ سانحه دیده اوکراینی، وارد لابراتوار دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه BEA شدند.

]]>
توضیحات سازمان هواپیمایی درباره بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی http://www.otaghnews.com/news/443892/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C Thu, 11 Jun 20 20:07:38 +0430 توضیحات سازمان هواپیمایی درباره بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره احتمال ارسال جعبه سیاه هواپیمایی اوکراینی به کشور ثالث برای بازخوانی آن با حضور کارشناسان ایرانی، توضیحاتی ارائه داد.

]]>
آمادگی برای تحویل دادن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی http://www.otaghnews.com/news/443610/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C Sat, 06 Jun 20 17:17:17 +0430 آمادگی برای تحویل دادن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه گفت: ایران آمادگی دارد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای خوانش تحویل دهد تا این پرونده با مشارکت سایر کشورها به پایان برسد.

]]>
تصمیم جدید ایران درمورد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی http://www.otaghnews.com/news/443338/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 31 May 20 17:21:16 +0430 تصمیم جدید ایران درمورد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی، ایران احتمالا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می‌کند.

]]>
از جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی چه خبر؟ http://www.otaghnews.com/news/438846/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F Sun, 23 Feb 20 14:13:03 +0330 از جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی چه خبر؟
در پی اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر احتمال بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور ثالث، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بررسی‌ها درباره سانحه هواپیمای اوکراینی و جعبه سیاه آن همچنان ادامه دارد.

]]>
مقصد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی کجاست؟ http://www.otaghnews.com/news/438646/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 18 Feb 20 19:13:26 +0330 مقصد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی کجاست؟
در پی اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور ثالث، اظهارات سابق مسئولان و بررسی‌های کنونی نشان می‌دهد که مقصد نهایی این جعبه سیاه اوکراین یا فرانسه خواهد بود.

]]>
وکلای کانادایی ۱.۵ میلیارد دلار از ایران غرامت خواستند http://www.otaghnews.com/news/438247/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1.%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 08 Feb 20 20:24:02 +0330 وکلای کانادایی ۱.۵ میلیارد دلار از ایران غرامت خواستند
تعدادی از وکلای کانادایی به نمایندگی از خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، از ایران شکایت کرده و خواستار غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری شدند.

]]>
فایل صوتی منتشر شده مربوط به پرواز اوکراینی نیست http://www.otaghnews.com/news/438087/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 03 Feb 20 16:40:03 +0330 فایل صوتی منتشر شده مربوط به پرواز اوکراینی نیست
مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تیم بازرسی فنی سقوط هواپیمای اوکراینی در اقدامی عجیب، فایل صوتی محرمانه مکالمه خلبان یکی از پروازهای همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی را منتشر کرد.

]]>
هدف ما تعلیق خلبان نیست http://www.otaghnews.com/news/438014/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sat, 01 Feb 20 16:18:06 +0330 هدف ما تعلیق خلبان نیست
مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که هدف ما در سوانح هوایی تعلیق خلبان نیست بلکه می‌خواهیم اقدام اصلاحی در این زمینه انجام دهیم تا از بروز مجدد آن جلوگیری کنیم.

]]>
ظریف: فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، در زندان است http://www.otaghnews.com/news/437702/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 Jan 20 15:06:03 +0330 ظریف: فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، در زندان است
وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی بسیار موثرتر از سردار قاسم سلیمانی است، گفت: ترور او آغازی است برای پایان حضور آمریکا در عراق و منطقه.

]]>
آخرین اخبار از جعبه سیاه هواپیمای اوکراین http://www.otaghnews.com/news/437576/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86 Wed, 22 Jan 20 22:20:02 +0330 آخرین اخبار از جعبه سیاه هواپیمای اوکراین
وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با یادآوری اینکه مسئول بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری است، اعلام کرد که آماده سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام این کار در حال انجام است.

]]>
انتشار دومین گزارش مقدماتی بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی+ جزییات پرواز و جدیدترین یافته‌ها http://www.otaghnews.com/news/437509/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%2B-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 21 Jan 20 10:08:00 +0330 انتشار دومین گزارش مقدماتی بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی+ جزییات پرواز و جدیدترین یافته‌ها

]]>
وزیر راه امروز برای پیگیری سانحه سقوط هواپیما به اوکراین می‌رود http://www.otaghnews.com/news/437488/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF- Mon, 20 Jan 20 17:15:03 +0330 وزیر راه امروز برای پیگیری سانحه سقوط هواپیما به اوکراین می‌رود
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر امروز وزیر امور خارجه به کی‌یف و دیدار با رئیس جمهور این کشور در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد.

]]>
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی کجا می‌رود؟ http://www.otaghnews.com/news/437393/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 18 Jan 20 17:02:05 +0330 جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی کجا می‌رود؟
در حالی که پیش از این مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که با توجه به آسیب دیدن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی مقصد نخست برای خواندن آن اوکراین و مقصد دوم فرانسه است.

]]>
تکمیل گزارش سانحه بوئینگ ۷۳۷ تا یکسال آینده http://www.otaghnews.com/news/437324/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%B7%DB%B3%DB%B7-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Thu, 16 Jan 20 20:19:02 +0330 تکمیل گزارش سانحه بوئینگ ۷۳۷ تا یکسال آینده
رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه تکمیل و اعلام گزارش سانحه بویینگ ۷۳۷ احتمالاً یک سال زمان می‌برد، گفت:امکان سانسور گزارش وقوع سانحه هواپیمای اوکراین وجود ندارد.

]]>
مسئولیت آسمان فرودگاه در موارد ریسک و خطر با کیست؟ http://www.otaghnews.com/news/437310/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 16 Jan 20 14:18:01 +0330 مسئولیت آسمان فرودگاه در موارد ریسک و خطر با کیست؟
یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها بر اساس بخش m از بند ۳.۲. ۳. ۶ از انکس ۱۵ ایکائو می بایست نوتم صادر می کردند.

]]>
پروازهای شرکت هواپیمایی قطر به ایران ادامه دارد http://www.otaghnews.com/news/437278/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 15 Jan 20 22:52:01 +0330 پروازهای شرکت هواپیمایی قطر به ایران ادامه دارد
مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی قطرایرویز از ادامه پروازهای خود به ایران خبر داد.

]]>
برای حل مشکلات به اعتماد ملی نیاز داریم http://www.otaghnews.com/news/437226/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 14 Jan 20 19:56:41 +0330 برای حل مشکلات به اعتماد ملی نیاز داریم
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کند، بازگشت به اعتماد ملی و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد.

]]>
پرونده هواپیمای اوکراینی، معمولی نیست http://www.otaghnews.com/news/437219/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 14 Jan 20 17:20:05 +0330 پرونده هواپیمای اوکراینی، معمولی نیست
رییس‌جمهور گفت: قول می‌دهم دولت با تمام امکاناتش پیگیر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری باشد.

]]>
سازمان جهانی هواپیمایی دعوت ایران را پذیرفت http://www.otaghnews.com/news/437211/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA Tue, 14 Jan 20 15:30:03 +0330 سازمان جهانی هواپیمایی دعوت ایران را پذیرفت
سازمان جهانی هواپیمایی ( ایکائو) دعوت ایران برای ارائه نظرات کارشناسی بر مسائل مربوط به سقوط هواپیمای بوئینگ ایرلاین اوکراینی را پذیرفت.

]]>
برقرار بودن پروازهای ایران به مقاصد خارجی، به‌جز سوئد http://www.otaghnews.com/news/437199/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF Tue, 14 Jan 20 09:45:05 +0330 برقرار بودن پروازهای ایران به مقاصد خارجی، به‌جز سوئد
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از انجام شدن پروازهای خارجی به مقاصد کشورهای مختلف طبق روال عادی خبر داد و گفت: در این میان فقط پرواز به مقصد سوئد آن هم به دلیل اعلام دولت این کشور متوقف شده که به نظر می‌رسد پس از مدتی دوباره به روند طبیعی خود باز خواهد گشت

]]>
نشست پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی در لندن http://www.otaghnews.com/news/437186/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86 Mon, 13 Jan 20 20:22:04 +0330 نشست پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی در لندن
پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی روز پنجشنبه درباره حادثه سقوط این هواپیما، نشستی را در لندن برگزار می‌کنند.

]]>
اولین واکنش وزیر راه به سقوط بوئینگ۷۳۷ http://www.otaghnews.com/news/437149/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%B7%DB%B3%DB%B7 Sun, 12 Jan 20 21:11:02 +0330 اولین واکنش وزیر راه به سقوط بوئینگ۷۳۷
وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه قطعاً با متخلفان سانحه هوایی اخیر برخورد خواهد شد، گفت: نهادی که باید اعلام می‌کرد پروازها باید در آن زمان متوقف شود، چنین تقاضایی را مطرح نکرد.

]]>
چرایی طولانی شدن اعلام دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی http://www.otaghnews.com/news/437145/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 12 Jan 20 20:23:04 +0330 چرایی طولانی شدن اعلام دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعداز ظهر امروز با حضور در مجلس بزرگداشت دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی طی سخنانی با خانواده های داغدار در این مصیبت اعلام همدردی کرد.

]]>
سرنوشت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی چه می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/437141/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 12 Jan 20 19:19:02 +0330 سرنوشت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی چه می‌شود؟
مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: مقصد نخست برای خواندن جعبه سیاه این هواپیما، اوکراین است اما هم‌اکنون در حال ارزیابی شرایط، امکانات و تجهیزات این کشور هستیم تا ببینیم، این جعبه سیاه در اوکراین قابل بازسازی و خواندن است.

]]>
خسارت حداکثر ۱۵۰ میلیون دلاری هواپیمای اوکراینی http://www.otaghnews.com/news/437148/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 12 Jan 20 18:39:29 +0330 خسارت حداکثر ۱۵۰ میلیون دلاری هواپیمای اوکراینی
معاون بیمه مرکزی اعلام کرد: خسارت ناشی از ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ اوکراین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده که با توجه به مشخص بودن مقصر،درنهایت با توافق بین دولت ایران و اوکراین در مورد نحوه پرداخت،این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت خواهدشد.

]]>
مسئول توقف پروازها کیست؟ http://www.otaghnews.com/news/437134/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 12 Jan 20 16:56:01 +0330 مسئول توقف پروازها کیست؟
بر اساس ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری مسئول ایجاد محدودیت برای انجام پروازها در شرایط امنیتی یا نظامی است.

]]>
تکلیف سفرهای هوایی خارجی چه می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/437107/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 11 Jan 20 19:47:07 +0330 تکلیف سفرهای هوایی خارجی چه می‌شود؟
رییس انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی و هوایی با اشاره سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو برنامه پروازی برخی ایرلاین‌های خارجی به مقصد ایران، گفت: واجب است با اقدام‌های سریع، این وضعیت را دست‌کم تا ۱۰ روز آینده مدیریت کنیم.

]]>
به ما اطمینان داده شده‌بود که موشکی شلیک نشده است http://www.otaghnews.com/news/437103/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 11 Jan 20 18:29:09 +0330 به ما اطمینان داده شده‌بود که موشکی شلیک نشده است
مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی می‌گوید درپی استعلام از نهادهای مسئول، به این سازمان اطمینان داده شده بود که موشکی به سمت هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که روز چهارشنبه در حوالی تهران سقوط کرد، شلیک نشده بوده است.

]]>
ظریف: عمیقا متاسفیم http://www.otaghnews.com/news/437078/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%85 Sat, 11 Jan 20 12:13:09 +0330 ظریف: عمیقا متاسفیم
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به نتایج علل سقوط هواپیمای بویینگ گفت: خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده منجر به فاجعه شد.

]]>
درخواست رییس‌جمهور اوکراین از ایران پس از اعلام علل سقوط هواپیمای بویینگ http://www.otaghnews.com/news/437077/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF Sat, 11 Jan 20 11:58:04 +0330 درخواست رییس‌جمهور اوکراین از ایران پس از اعلام علل سقوط هواپیمای بویینگ
رئیس‌جمهور اوکراین در پی انتشار بیانیه ایران در رابطه با علل سقوط هواپیمای اوکراینی با ابراز تاسف نسبت به این موضوع گفت: امروز، صبح خوبی نبود اما حقیقت را به ارمغان آورد.

]]>
مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند http://www.otaghnews.com/news/437069/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF Sat, 11 Jan 20 09:54:40 +0330 مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

]]>
بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ ۷۳۷ با حضور مقامات قضایی http://www.otaghnews.com/news/437055/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%B7%DB%B3%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 10 Jan 20 18:46:10 +0330 بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ ۷۳۷ با حضور مقامات قضایی
مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ ۷۳۷ با حضور مقامات قضایی در مهرآباد خبر داد.

]]>
آمریکا برای مشارکت در تحقیقات سقوط هواپیما اعلام آمادگی کرد http://www.otaghnews.com/news/437053/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 10 Jan 20 18:15:09 +0330 آمریکا برای مشارکت در تحقیقات سقوط هواپیما اعلام آمادگی کرد
آمریکا دعوت ایران برای مشارکت در بررسی و تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمای بوئینگ ایرلاین اوکراینی را پذیرفته و اعلام آمادگی کرده است.

]]>
بریتانیا خواستار تحقیقات کامل سقوط بوئینگ ۷۳۷ شد http://www.otaghnews.com/news/437050/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%B7%DB%B3%DB%B7-%D8%B4%D8%AF Fri, 10 Jan 20 17:28:05 +0330 بریتانیا خواستار تحقیقات کامل سقوط بوئینگ ۷۳۷ شد
وزیر خارجه بریتانیا خواستار بررسی‌های دقیق و تحقیقات کامل در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران شد.

]]>
آمریکا و کانادا مستندات علمی اصابت موشک به بوئینگ را منتشر کنند http://www.otaghnews.com/news/437038/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Fri, 10 Jan 20 14:21:06 +0330 آمریکا و کانادا مستندات علمی اصابت موشک به بوئینگ را منتشر کنند
رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به ادعای سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ به دلیل اصابت موشک، گفت: سیاستمداران آمریکایی و کانادایی چنانچه اطلاعات علمی دارند مستندات خود را در دسترس دنیا قرار دهند.

]]>
فرانسه هم برای بررسی سقوط هواپیما اعلام آمادگی کرد http://www.otaghnews.com/news/437037/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 10 Jan 20 14:05:14 +0330 فرانسه هم برای بررسی سقوط هواپیما اعلام آمادگی کرد
فرانسه نیز برای پیوستن به کارگروه تخصصی بررسی علل و نحوه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ ایرلاین اوکراینی در تهران اعلام آمادگی کرد.

]]>
هیات ۱۰ نفره کانادایی برای رسیدگی به امور قربانیان کانادایی عازم ایران هستند http://www.otaghnews.com/news/437036/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 10 Jan 20 13:50:04 +0330 هیات ۱۰ نفره کانادایی برای رسیدگی به امور قربانیان کانادایی عازم ایران هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه به بیان توضیحاتی درباره آخرین تحولات مربوط به رسیدگی به سانحه هوایی اخیر پرداخت.

]]>
عقب‌نشینی منابع غربی از شایعه سازی درباره سقوط هواپیما در ایران http://www.otaghnews.com/news/437015/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jan 20 17:51:08 +0330 عقب‌نشینی منابع غربی از شایعه سازی درباره سقوط هواپیما در ایران
منابع غربی یک روز پس از سقوط هواپیمای متعلق به خطوط هواپیمایی اوکراین در ایران، از شایعاتی که روز گذشته در حال ترویج آن بودند عقب نشینی کردند.

]]>
ضرر هنگفت ایرلاین‌ها از پرواز نکردن بر آسمان ایران http://www.otaghnews.com/news/436990/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jan 20 11:23:08 +0330 ضرر هنگفت ایرلاین‌ها از پرواز نکردن بر آسمان ایران
شرکت‌های هواپیمایی در پی توقف پرواز از آسمان ایران و عراق متحمل هزینه سوخت بسیار بیشتری خواهند شد.

]]>
مروری بر کارنامه سقوط هواپیماهای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ تاکنون http://www.otaghnews.com/news/436987/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%DB%B7%DB%B3%DB%B7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86 Thu, 09 Jan 20 10:36:07 +0330 مروری بر کارنامه سقوط هواپیماهای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ تاکنون
با سقوط یک فروند هواپیمای مسافری بوئینگ صبح روز چهارشنبه در حوالی تهران، باری دیگر خاطرات تلخ سوانح هوایی گذشته که برای هواپیماهای بوئینگ در سراسر جهان رخ داده بود، یادآوری شد.

]]>
ایران، اوکراین، آمریکا و فرانسه مسئول بررسی دلایل سانحه هستند http://www.otaghnews.com/news/436982/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 08 Jan 20 20:17:11 +0330 ایران، اوکراین، آمریکا و فرانسه مسئول بررسی دلایل سانحه هستند
رویترز جزئیات بیشتری را در خصوص موتور هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ منتشر و همچنین به کشورهای مسئول در خصوص بررسی علل این حادثه اشاره کرده است.

]]>
اسامی جانباختگان اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/436972/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 08 Jan 20 13:48:05 +0330 اسامی جانباختگان اعلام شد
حوالی ساعت شش امروز بود که یک دستگاه هواپیمای ۷۳۷ تنها شش دقیقه بعد از بلندشدن از باند فرودگاه امام خمینی(ره) با ۱۷۶ خدمه و مسافر در محدوده شاهد شهر سقوط کرد.

]]>
جزییات جدید از هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در تهران http://www.otaghnews.com/news/436969/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 08 Jan 20 13:02:07 +0330 جزییات جدید از هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در تهران
جدیدترین اطلاعات به دست امده از هواپیمای سقوط‌کرده اوکراینی در نزدیکی تهران جزییات جدیدی درباره این مدل هواپیما به دست می‌دهد.

]]>
تعداد دقیق مسافران و خدمه هواپیمای سقوط کرده اوکراینی مشخص شد http://www.otaghnews.com/news/436957/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF Wed, 08 Jan 20 09:54:04 +0330 تعداد دقیق مسافران و خدمه هواپیمای سقوط کرده اوکراینی مشخص شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که بر اساس گزارش دقیق اولیه سانحه سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه سوار این هواپیما شده بودند.

]]>