اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 02 Jul 22 09:34:44 +0430fa دادكان توفان كرد http://www.otaghnews.com/news/437689/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%AF Sat, 25 Jan 20 11:10:26 +0330 دادكان توفان كرد
هفته گذشته ورزش کشور تحت تاثير تصميم غرض‌ورزانه و سياسي کنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر لغو ميزباني تيم‌هاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آسيا و متعاقب آن اظهار نظرات و واکنش‌ها به اين مساله قرار داشت.

]]>