اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 06 Mar 21 14:04:52 +0330fa ورود ماسک‌های چینی قاچاق به بازار ایران http://www.otaghnews.com/news/447430/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Dec 20 18:35:27 +0330 ورود ماسک‌های چینی قاچاق به بازار ایران
عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نسبت به قاچاق ماسک چینی به کشور و آسیب این روند به واحدهای تولید ماسک به وزارت صمت هشدار داد.

]]>
اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/446024/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 28 Jul 20 20:10:30 +0430 اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می‌کند؟
آمارهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد گردش مالی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد ایران بیش از 558 هزار میلیارد تومان است و جالب اینکه برخی معتقدند با تداوم این روند فزاینده، سهم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه ششم توسعه ب

]]>
کوتاهی سازمان اموال تملیکی در برخورد با کالای قاچاق http://www.otaghnews.com/news/445828/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82 Mon, 20 Jul 20 21:19:05 +0430 کوتاهی سازمان اموال تملیکی در برخورد با کالای قاچاق
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با انتقاد از عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای قانون، گفت: رویه‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق هنوز در سامانه اموال تملیکی ایجاد نشده است.

]]>
ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال http://www.otaghnews.com/news/445525/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84 Tue, 14 Jul 20 11:29:04 +0430 ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال
برخی برآوردها حاکی از آن است که مصرف سیگار قاچاق و عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط به آن، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌زند.

]]>
جزئیات کشف قاچاق معکوس ۳۳ هزار تن آرد توسط گمرک http://www.otaghnews.com/news/445356/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9 Fri, 10 Jul 20 20:53:03 +0430 جزئیات کشف قاچاق معکوس ۳۳ هزار تن آرد توسط گمرک
سخنگوی گمرک گفت: گمرک کاشف پرونده تخلف آرد در رویه صادرات از گمرک غرب تهران بوده و گزارش وقوع جرم قاچاق نیز برابر مقررات از سوی این سازمان صورت گرفته است.

]]>
درخواست فروشندگان لوازم خانگی: معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید http://www.otaghnews.com/news/444513/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%3A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Tue, 23 Jun 20 19:08:04 +0430 درخواست فروشندگان لوازم خانگی: معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در نامه‌ای به وزارت صمت، ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی در سامانه جامع تجارت را جهت کنترل بازار لوازم خانگی ضروری اعلام کرد.

]]>
آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی http://www.otaghnews.com/news/444216/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Wed, 17 Jun 20 18:53:02 +0430 آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی
مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط سازمان حمایت، سازمان های صمت و بازرسان اصناف موظفند از چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام کنند.

]]>
صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت http://www.otaghnews.com/news/444205/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA Wed, 17 Jun 20 14:26:03 +0430 صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

]]>
قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است http://www.otaghnews.com/news/444057/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jun 20 15:45:10 +0430 قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است
ریس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی ضمن تشریح دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: کالای قاچاق خلا کمبود در بازار را پر کرده است از این رو باید دولت از واردکنندگان حمایت کند.

]]>
فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی http://www.otaghnews.com/news/443962/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C Sat, 13 Jun 20 11:19:35 +0430 فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی
برخی فروشگاه‌های آنلاین با فروش لوازم خانگی قاچاق، از یک سو هزینه تمام شده خرید کالا برای خود را کاهش داده و از سوی دیگر این اقلام را با قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند.

]]>
شکاف تولید و تقاضا در لوازم خانگی چقدر است؟ http://www.otaghnews.com/news/443852/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 11 Jun 20 11:58:06 +0430 شکاف تولید و تقاضا در لوازم خانگی چقدر است؟
طبق اظهارات اخیر سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هدف این وزارتخانه تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال جاری است، اما تقاضا در این بازار حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.

]]>
فروش نهاده‌های دامی در فضای مجازی قاچاق اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/443246/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Fri, 29 May 20 17:51:06 +0430 فروش نهاده‌های دامی در فضای مجازی قاچاق اعلام شد
مدیر نظارت بر توزیع کالاهای اساسی وزارت کشاورزی گفت: فروش نهاده‌های دامی در فضای مجازی حکم کالای قاچاق را دارد.

]]>
جولان موبایل‌های قاچاق در بازار با کد اتباع خارجی! http://www.otaghnews.com/news/443239/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%21 Fri, 29 May 20 16:17:05 +0430 جولان موبایل‌های قاچاق در بازار با کد اتباع خارجی!
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق درپی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد:طبق گفته برخی از فعالان بازاراین موبایل‌های قاچاق با استفاده از کداقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰هزارتومان رجیسترمی‌ شوند.

]]>
قانون برای دارو اجرا می‌شود ولی برای تجهیزات پزشکی نه! http://www.otaghnews.com/news/442674/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%87%21 Sun, 17 May 20 20:27:02 +0430 قانون برای دارو اجرا می‌شود ولی برای تجهیزات پزشکی نه!
اگرچه احتمال بروز پیک دوم کرونا در کشور طی ماه‌های آتی وجود دارد اما هنوز اقدام جدی برای اجرای قانون و ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع اقلام سلامت‌محور به عمل نیامده است.

]]>
چگونه از ورود کالاهای تقلبی به زنجیره تامین جلوگیری کنیم؟ http://www.otaghnews.com/news/442050/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 05 May 20 11:29:02 +0430 چگونه از ورود کالاهای تقلبی به زنجیره تامین جلوگیری کنیم؟
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به کارگیری استانداردهای GS۱ را راهکاری برای جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و جعلی به زنجیره تامین و تایید اصالت کالاهای تولیدکنندگان عنوان کرد.

]]>
قاچاق کفش ۲۵ برابر واردات قانونی! http://www.otaghnews.com/news/441470/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%DB%B2%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%21 Wed, 22 Apr 20 12:29:04 +0430 قاچاق کفش ۲۵ برابر واردات قانونی!
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش گفت: بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سالانه ۳۳۷ میلیون دلار کفش وارد ایران شده که اگر متوسط واردات قانونی در این سال‌ها را ۱۳.۳میلیون دلاردرنظر بگیریم، میزان قاچاق کفش هم بین این سال‌ها تقریبا ۲۵ برابر واردات قانونی این محصول بوده است.

]]>
تشکیل ۴۱۲۴ پرونده قاچاق در گمرکات اجرایی http://www.otaghnews.com/news/441089/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B4%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 13 Apr 20 14:36:02 +0430 تشکیل ۴۱۲۴ پرونده قاچاق در گمرکات اجرایی
مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، از کشف چهار هزار و ۱۲۴ فقره پرونده قاچاق به ارزش سه هزار و ۷۳ میلیارد تومان طی سال گذشته در گمرکات اجرایی خبر داد.

]]>
با خروج برندها از ایران، حالا محصولاتشان به صورت قاچاق می‌آید http://www.otaghnews.com/news/440632/%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF Fri, 03 Apr 20 13:36:02 +0430 با خروج برندها از ایران، حالا محصولاتشان به صورت قاچاق می‌آید
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی ایران با اشاره به ادامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی، از افزایش نرخ صدور پروانه بهداشتی برای واردات این محصولات خبر داد و درباره تاثیرات این ممنوعیت توضیحاتی ارائه کرد.

]]>
آیا پایان قاچاق لوازم خانگی نزدیک است؟ http://www.otaghnews.com/news/440226/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 26 Mar 20 14:00:03 +0430 آیا پایان قاچاق لوازم خانگی نزدیک است؟
اجرای طرح شناسه کالا برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه امید تازه‌ای برای فعالان این صنعت در جهت کاهش یا توقف قاچاق و همچنین جلوگیری از تقلب‌های رایج در این صنعت از جمله فروش کالای ایرانی با برند خارجی ایجاد کرده است.

]]>
۳۸ درصد سیگار بازار قاچاق است http://www.otaghnews.com/news/439116/%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 29 Feb 20 17:37:02 +0330 ۳۸ درصد سیگار بازار قاچاق است
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق سیگار باید تا سال بعد به صفر برسد، گفت: ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل است که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می شود.

]]>
قیرپاشی به شیوه تهاتری، در بودجه ۹۹ ادامه می‌یابد؟ http://www.otaghnews.com/news/438839/%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F- Sun, 23 Feb 20 10:52:02 +0330 قیرپاشی به شیوه تهاتری، در بودجه ۹۹ ادامه می‌یابد؟
قیر تهاتری در بودجه سالیانه کشور برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته می‌شود اما اجرای این قانون، طی سالهای گذشته آسیب‌هایی به دنبال داشته است.

]]>
قاچاق سازمان یافته شیرخشک صنعتی http://www.otaghnews.com/news/438654/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C Tue, 18 Feb 20 20:21:37 +0330 قاچاق سازمان یافته شیرخشک صنعتی
یک مقام مسئول گفت: اخیرا شاهد قاچاق شیرخشک صنعتی هستیم که شرکت ها به جای فروش به واحدهای تولیدی، کالا را به صورت سازمان یافته، به شبکه قاچاق می دهند.

]]>
آغاز طرح مقابله با قاچاق لوازم خانگی از فروشگاه‌های بزرگ http://www.otaghnews.com/news/438381/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Wed, 12 Feb 20 10:55:04 +0330 آغاز طرح مقابله با قاچاق لوازم خانگی از فروشگاه‌های بزرگ
به گفته سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، اجرای طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده، در حال انجام است و در مرحله اول آن هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بررسی می‌شود.

]]>
آغاز طرح سراسری برخورد با لوازم خانگی قاچاق http://www.otaghnews.com/news/438290/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82 Sun, 09 Feb 20 23:16:36 +0330 آغاز طرح سراسری برخورد با لوازم خانگی قاچاق
مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق گفت: عملیات برخورد و جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق از سطح عرضه آغاز شد.

]]>
لوازم خانگی فاقد شناسه از فروشگاه‌های بزرگ جمع‌آوری می‌شود http://www.otaghnews.com/news/438229/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 08 Feb 20 15:26:03 +0330 لوازم خانگی فاقد شناسه از فروشگاه‌های بزرگ جمع‌آوری می‌شود
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه طرح برخورد با کالاهای فاقد شناسه در حال اجراست، گفت: در گام اول، با کالاهای فاقد شناسه در هایپرها و فروشگاه‌های بزرگ برخورد می‌شود.

]]>
استقرار مجهزترین ایکس‌ری در اروند http://www.otaghnews.com/news/438089/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF Mon, 03 Feb 20 17:11:05 +0330 استقرار مجهزترین ایکس‌ری در اروند
دبیر شورالی عالی مناطق آزاد و ویژه اعلام کرد که با بهره‌برداری از مجهزترین ایکس‌ری کامیونی کشور در منطقه آزاد اروند، ادعای قاچاق از مرز شلمچه منتفی خواهد بود.

]]>
آغاز طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از ۱۶ بهمن http://www.otaghnews.com/news/438080/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Mon, 03 Feb 20 14:50:05 +0330 آغاز طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از ۱۶ بهمن
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از آغاز طرح برخورد با کالاهای بدون شناسه از چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

]]>
بازنگری در فرآیند صدور مجوز کسب و کار اینترنتی http://www.otaghnews.com/news/437882/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C Wed, 29 Jan 20 15:05:02 +0330 بازنگری در فرآیند صدور مجوز کسب و کار اینترنتی
یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.

]]>
قاچاق فروشی با مجوز قانونی http://www.otaghnews.com/news/437499/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C Mon, 20 Jan 20 22:46:01 +0330 قاچاق فروشی با مجوز قانونی
با وجود آنکه از تیرماه پارسال واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اکنون علاوه بر برقرار بودن جریان قاچاق، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه ‎کنندگان اقلام قاچاق است.

]]>
فروش برندهای جعلی با نام شرکت دخانیات ایران http://www.otaghnews.com/news/437408/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 18 Jan 20 20:58:03 +0330 فروش برندهای جعلی با نام شرکت دخانیات ایران
فعالان بازار نسبت به توزیع فراوان و انبوه سیگارهای قاچاق در بازار مصرف کشور و گسترش تولید و فروش برندهای جعلی با نام شرکت دخانیات ایران هشدار دادند.

]]>
بازاریابی برای میوه‌های ممنوعه در شبکه‌های اجتماعی http://www.otaghnews.com/news/437249/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C- Wed, 15 Jan 20 16:02:02 +0330 بازاریابی برای میوه‌های ممنوعه در شبکه‌های اجتماعی
اگرچه گمان می شد بساط میوه های قاچاق از بازار داخلی برچیده شده است اما مدتی است قاچاقچیان در حال بازاریابی برای فروش این میوه ها در شبکه های اجتماعی هستند.

]]>
معافیت مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است http://www.otaghnews.com/news/437214/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 14 Jan 20 16:17:02 +0330 معافیت مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق کالا و پولشویی است، گفت: از مناطق آزاد نباید کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید.

]]>
ترفند برندهای کره‌ای برای تسخیر بازار لوازم خانگی http://www.otaghnews.com/news/437200/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Tue, 14 Jan 20 10:01:04 +0330 ترفند برندهای کره‌ای برای تسخیر بازار لوازم خانگی
واردات لوازم خانگی ممنوع است، امابرندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران، نه تنها به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند؛ بلکه از هیچ ابزاری هم برای استمرار فروش خود صرف‌نظر نمی‌کنند.

]]>
کفش و اجزا پوشاک باید شناسه کالا داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/436507/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Sun, 29 Dec 19 18:15:07 +0330 کفش و اجزا پوشاک باید شناسه کالا داشته باشند
اگرچه حدود یک سال از الزام نصب شناسه کالا بر محصولات وارداتی کفش و اجزا پوشاک می گذرد اما ستاد مبارزه با قاچاق در نامه نگاری با اتاق های اصناف و بازرگانی باردیگر خواستار عملی کردن آن شد.

]]>
ابطال۵۰۰ هزار کارت سوخت http://www.otaghnews.com/news/436483/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA Sat, 28 Dec 19 21:33:19 +0330 ابطال۵۰۰ هزار کارت سوخت
معاون ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه پس از سهمیه بندی، ۵۰۰ هزار کارت سوخت باطل شد، گفت: سهمیه بندی از انتقال کارت سوخت به استان های مرزی برای خروج سهمیه جلوگیری می کند.

]]>
شرط جمع شدن کالای قاچاق از بازار لوازم خانگی http://www.otaghnews.com/news/436470/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Sat, 28 Dec 19 14:45:06 +0330 شرط جمع شدن کالای قاچاق از بازار لوازم خانگی
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی درباره الزام تولیدکنندگان به اخذ شناسه برای کالاهای خود، موثر بودن این طرح برای جمع شدن کالای قاچاق از بازار را منوط به اجرای درست آن دانست.

]]>
خداحافظی با لوازم خانگی قاچاق http://www.otaghnews.com/news/436448/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82 Sat, 28 Dec 19 10:02:10 +0330 خداحافظی با لوازم خانگی قاچاق
از ۱۵ دی ماه اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند. این بار تولیدکنندگان نسبت به ثمر دادن این طرح امیدوار هستند.

]]>
نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب کردند http://www.otaghnews.com/news/436394/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 26 Dec 19 21:00:41 +0330 نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب کردند
دبیرقرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه گمرک به وظیفه خود در قبال قاچاق عمل نمی‌کند، گفت‌: نمایندگان با تصویب مناطق جدید آزاد نفع شخصی می‌برند که براساس منافع ملی نیست.

]]>
جزئیات و زمانبدی ثبت شناسه برای ۱۰ قلم لوازم خانگی پرمصرف http://www.otaghnews.com/news/436249/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81- Mon, 23 Dec 19 12:51:07 +0330 جزئیات و زمانبدی ثبت شناسه برای ۱۰ قلم لوازم خانگی پرمصرف
فرایند ثبت شناسه، اخذ و نصب شناسه برای ۱۰ قلم لوازم خانگی پرمصرف برای اقلام تولید داخل تا ۱۵ دی ماه و برای اقلام وارداتی تا ۱۵ بهمن باید به انجام برسد.

]]>
قاچاق سوخت قبل از جایگاه است http://www.otaghnews.com/news/435890/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Sat, 14 Dec 19 18:51:07 +0330 قاچاق سوخت قبل از جایگاه است
یک کارشناس انرژی با بیان اینکه بخش عمده قاچاق سوخت قبل از جایگاه انجام می شود، گفت: درآمد دولت از محل اصلاح قیمت بنزین با احتساب درآمد صادرات این فرآورده، ۵۵ هزار میلیارد تومان است.

]]>
قول تولیدکنندگان برای عدم افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی http://www.otaghnews.com/news/435642/%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 27 Nov 19 16:46:33 +0330 قول تولیدکنندگان برای عدم افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قول تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی برای عدم افزایش قیمت حداقل تا پایان سال جاری خبر داد.

]]>
ورود روزانه بیش از هزار ماشین لوازم خانگی قاچاق به کشور http://www.otaghnews.com/news/435594/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 26 Nov 19 17:26:08 +0330 ورود روزانه بیش از هزار ماشین لوازم خانگی قاچاق به کشور
یک مقام مسئول با بیان اینکه در حال‌حاضر حدود ۹۰ درصد کالاهای موجود در بازار لوازم خانگی قاچاق است، گفت: حجم قاچاق در صنعت لوازم خانگی، به روزی هزار الی سه هزار ماشین رسیده است.

]]>
تعلل ۶ ساله در راه‌اندازی سامانه‏ کنترل و نظارت بر قاچاق کالا http://www.otaghnews.com/news/435353/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8F-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7 Tue, 19 Nov 19 19:43:01 +0330 تعلل ۶ ساله در راه‌اندازی سامانه‏ کنترل و نظارت بر قاچاق کالا
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: سامانه‏ کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه‌ها در امر مبارزه با قاچاق کالا هنوز نهایی نشده است.

]]>
قاچاق ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است http://www.otaghnews.com/news/435118/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 13 Nov 19 22:00:44 +0330 قاچاق ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است
یک کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس اعلام گمرک بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است اما طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

]]>
اعطای معافیت در مناطق آزاد، قاچاق کالا را تشدید می کند http://www.otaghnews.com/news/434986/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 10 Nov 19 19:12:07 +0330 اعطای معافیت در مناطق آزاد، قاچاق کالا را تشدید می کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی، اعطای معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد سیاستگذاری غلطی است، گفت: تمدید معافیت مناطق آزاد موجب تشدید قاچاق کالا به کشور می‌شود.

]]>
امحاء ۵۰۰ میلیارد ریال کالا در سازمان اموال تملیکی http://www.otaghnews.com/news/434857/%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C Thu, 07 Nov 19 20:28:06 +0330 امحاء ۵۰۰ میلیارد ریال کالا در سازمان اموال تملیکی
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از ابتدای سال تاکنون، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۵۰۰ میلیارد ریال کالا را منهدم کرده است.

]]>
قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند http://www.otaghnews.com/news/434565/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 01 Nov 19 11:01:13 +0330 قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، بالا بودن عوارض و مالیات‌ و پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را، از جمله دلایل افزایش قاچاق سیگار عنوان کرد.

]]>
لیست ۱۵ فرآورده خوراکی و آشامیدنی غیرمجاز اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/434511/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 30 Oct 19 20:36:06 +0330 لیست ۱۵ فرآورده خوراکی و آشامیدنی غیرمجاز اعلام شد
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی غیرمجاز و قاچاق قطعی اعلام شده را منتشر کرد.

]]>
رشد ۲ برابر پرونده‌های قاچاق http://www.otaghnews.com/news/434011/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82 Sat, 19 Oct 19 15:52:07 +0330 رشد ۲ برابر پرونده‌های قاچاق
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه در ۵ ماهه امسال ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم، گفت:سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند.

]]>
دستگاه‌های کم‌کار در پیشگیری از قاچاق تحت تعقیب قرار می‌گیرند http://www.otaghnews.com/news/433775/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF Sun, 13 Oct 19 15:51:05 +0330 دستگاه‌های کم‌کار در پیشگیری از قاچاق تحت تعقیب قرار می‌گیرند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی، قصور دستگاه هایی که در ارتباط با پیشگیری از قاچاق کالا کم کاری کردند را بررسی و مقصران را تحت تعقیب قرار می دهد.

]]>