اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:54:16 +0330fa آمریکا با ترور شهیدسلیمانی اصول بنیادین حقوق بین الملل را نقض کرد http://www.otaghnews.com/news/445310/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Thu, 09 Jul 20 21:31:07 +0430 آمریکا با ترور شهیدسلیمانی اصول بنیادین حقوق بین الملل را نقض کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا با نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین الملل و با نادیده گرفتن کلیه مبانی انسانی و اخلاقی، اقدام به ترور سپهبد سلیمانی و یاران او کرد.

]]>
ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود از تحریم‌ها عبور می‌کند http://www.otaghnews.com/news/444993/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 02 Jul 20 20:59:03 +0430 ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود از تحریم‌ها عبور می‌کند
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: ما از تحریم‌ها عبور می‌کنیم؛ اما اروپا شانس همکاری فعال اقتصادی را با ایران از دست ندهد.

]]>
الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی آشفته و ناکارآمد است http://www.otaghnews.com/news/443304/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 31 May 20 10:52:01 +0430 الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی آشفته و ناکارآمد است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از مؤلفه‌های الگوی مدیریتی جهادی باور ندارد.

]]>
مظنون مشارکت در ترور قاسم سلیمانی بر مصدر نخست وزیری عراق!/ رابطه ایران با مصطفی الکاظمی چطور است؟ http://www.otaghnews.com/news/442236/%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%21-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 08 May 20 23:06:38 +0430 مظنون مشارکت در ترور قاسم سلیمانی بر مصدر نخست وزیری عراق!/ رابطه ایران با مصطفی الکاظمی چطور است؟
مصطفی الکاظمی رییس پیشین سرویس اطلاعاتی عراق به عنوان نخست وزیر این کشور مسئول تشکیل کابینه شده اما سوال اینجاست که با توجه به حواشی به وجود آمده برای مصطفی کاظمی در جریان ترور سردار قاسم سلیمانی، تکلیف رابطه ایران و عراق چه خواهد شد؟

]]>
بعد از ترور «سردار سلیمانی» جهان‌ آرامش کمتری خواهد داشت http://www.otaghnews.com/news/438652/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 18 Feb 20 20:34:08 +0330 بعد از ترور «سردار سلیمانی» جهان‌ آرامش کمتری خواهد داشت
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پس از ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا، جهان آرامش کمتری خواهد داشت، زیرا حضور او محدودیتی برای فعالیت گروه های تروریستی بود

]]>
حکام آمریکا فکر نمی‌کردند ایران دوگانه جنگ یا تسلیم را باطل کند http://www.otaghnews.com/news/438456/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 13 Feb 20 20:38:02 +0330 حکام آمریکا فکر نمی‌کردند ایران دوگانه جنگ یا تسلیم را باطل کند
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حکام کم خرد آمریکا فکر نمی‌کردند که ⁧ایران⁩ دوگانه جعلی جنگ یا تسلیم را باطل کند.

]]>
رژیم سعودی با حمایت از ترور شهید سلیمانی شریک جرم ترامپ است http://www.otaghnews.com/news/437862/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 28 Jan 20 21:47:08 +0330 رژیم سعودی با حمایت از ترور شهید سلیمانی شریک جرم ترامپ است
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه رژیم عربستان با حمایت از ترور شهید سلیمانی شریک جرم ترامپ است، گفت: آنچه موجب امنیت منطقه خواهد شد، خروج نیروهای مزاحم و زورگوی بیگانه است.

]]>
توازن جدید امنیتی در منطقه و گشایش‌های مالی http://www.otaghnews.com/news/437101/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Sat, 11 Jan 20 17:57:07 +0330 توازن جدید امنیتی در منطقه و گشایش‌های مالی
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: ایجاد توازن جدید امنیتی در منطقه موجب می شود تحریم‌های ناشی از اعمال فشار امنیتی بر بازارهای مالی کشورهای حوزه خلیج فارس از دور خارج شود.

]]>
حضور حماسی مردم در تشییع شهید سلیمانی در عقب‌نشینی دشمن موثر بود http://www.otaghnews.com/news/437062/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 10 Jan 20 20:36:07 +0330 حضور حماسی مردم در تشییع شهید سلیمانی در عقب‌نشینی دشمن موثر بود
سپاه پاسداران با قدردانی از حضور حماسی مردم در مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: این حضور بدون شک در عقب‌نشینی دشمن با صدای لرزان و چهره وحشت زده از آتش سلاح ما موثرتر بود.

]]>
اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی باید برای ایران آورده اقتصادی داشته باشد http://www.otaghnews.com/news/437048/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Fri, 10 Jan 20 16:57:05 +0330 اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی باید برای ایران آورده اقتصادی داشته باشد
قائم‌مقام وزیر صنعت، اکسپوی ۲۰۲۰دوبی را فرصتی بی‌نظیر برای معرفی کالاها و خدمات ایرانی به دنیا دانست و گفت:رونق صادرات کالا و خدمات و جذب سرمایه‌گذار خارجی باید دستاوردهای این نمایشگاه باشد.

]]>
تشییع باشکوه شهید سلیمانی رأی گسترده به قبول مقاومت بود http://www.otaghnews.com/news/437010/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF Thu, 09 Jan 20 16:34:11 +0330 تشییع باشکوه شهید سلیمانی رأی گسترده به قبول مقاومت بود
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: برگزاری راهپیمایی‌های گسترده و مراسمات با عظمت توسط ملت‌های مختلف جهان در شهادت سردار سلیمانی، رأی گسترده‌ای به قبول مقاومت در مقابل استکبار جهانی بود.

]]>
سازمان ملل در برخورد با تخلفات آمریکا صریح‌تر باشد http://www.otaghnews.com/news/437004/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 09 Jan 20 15:00:07 +0330 سازمان ملل در برخورد با تخلفات آمریکا صریح‌تر باشد
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: از دبیرکل و سازمان ملل انتظار داریم در برخورد با تخلف آمریکا در عدم صدور ویزا برای محمدجواد ظریف، فعال‌تر و صریح‌تر باشد.

]]>
سقوط ۲۰۰ واحدی شاخص داوجونز http://www.otaghnews.com/news/436967/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2- Wed, 08 Jan 20 12:30:09 +0330 سقوط ۲۰۰ واحدی شاخص داوجونز
بازار سهام آمریکا به دنبال حمله موشکی تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، سقوط کرد و سود اوراق خزانه‌داری این کشور پایین آمد.

]]>
شاخص‌های بازار آسیا افت کردند http://www.otaghnews.com/news/436965/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 08 Jan 20 11:58:05 +0330 شاخص‌های بازار آسیا افت کردند
همه شاخص‌های سهام آسیا با انتشار اخبار حمله موشکی تلافی‌ جویانه ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، افت کردند.

]]>
ملت ایران سیلی محکمی به آمریکا زد http://www.otaghnews.com/news/436928/%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D8%AF Tue, 07 Jan 20 16:23:07 +0330 ملت ایران سیلی محکمی به آمریکا زد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران سیلی محکمی به آمریکا زد، گفت: حالا نوبت پاسخ کوبنده است.

]]>
انتقامی قاطع و پشیمان کننده می‌گیریم http://www.otaghnews.com/news/436927/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 07 Jan 20 16:08:05 +0330 انتقامی قاطع و پشیمان کننده می‌گیریم
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: انتقامی سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده می‌گیریم.

]]>
قیمت نفت از مرز ۷۰ دلار عبور کرد http://www.otaghnews.com/news/436882/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 06 Jan 20 15:08:07 +0330 قیمت نفت از مرز ۷۰ دلار عبور کرد
قیمت نفت پس از این که ترامپ تهدید کرد عراق را تحریم می‌کند، از مرز ۷۰ دلار فراتر رفت.

]]>
هر ایرانی یک شهید سلیمانی است http://www.otaghnews.com/news/436875/%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 06 Jan 20 13:19:09 +0330 هر ایرانی یک شهید سلیمانی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان این‌که اینک هر ایرانی، یک سردار سلیمانی است، گفت: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از حریم ملت دفاع کرد.

]]>
آزادراه تهران - ساوه به سردار شهید سلیمانی تغییر نام یافت http://www.otaghnews.com/news/436859/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 05 Jan 20 21:56:06 +0330 آزادراه تهران - ساوه به سردار شهید سلیمانی تغییر نام یافت
رییس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی از تغییر نام چهار زیرساخت حمل‌ونقل کشور به‌نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد.

]]>
شهادت سردار سلیمانی شروع تاریخ جدیدی در منطقه است http://www.otaghnews.com/news/436854/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jan 20 20:38:10 +0330 شهادت سردار سلیمانی شروع تاریخ جدیدی در منطقه است
دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم یادبود شهیدان سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: دوم ژانویه ۲۰۲۰ (روز شهادت حاج قاسم) تاریخی برای شروع مرحله جدید و تاریخ جدید برای کل منطقه است.

]]>
آمادگی فرودگاه‌ها برای جابه‌جایی تشییع‌کنندگان پیکر شهید سلیمانی http://www.otaghnews.com/news/436844/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 05 Jan 20 17:45:09 +0330 آمادگی فرودگاه‌ها برای جابه‌جایی تشییع‌کنندگان پیکر شهید سلیمانی
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از آمادگی برای جابه‌جایی به‌موقع عزاداران برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی خبر داد.

]]>
پروازهای عتبات متوقف نیست http://www.otaghnews.com/news/436837/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jan 20 15:56:06 +0330 پروازهای عتبات متوقف نیست
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: قرار بود بانک مرکزی به طور نقدی ارز را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد که این مطالبه هنوز محقق نشده است.

]]>
جهش نرخ ارزهای امن جهان پس از حمله تروریستی آمریکا http://www.otaghnews.com/news/436802/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sat, 04 Jan 20 18:54:12 +0330 جهش نرخ ارزهای امن جهان پس از حمله تروریستی آمریکا
حمله هوایی تروریستی آمریکا و ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، موجب تشدید تنش‌های خاورمیانه و جهش ارزهای امن جهان شده است.

]]>
فشارهای اقتصادی دشمن را خنثی می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/436800/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 04 Jan 20 18:23:07 +0330 فشارهای اقتصادی دشمن را خنثی می‌کنیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر توطئه‌های آمریکا را در فشارهای اقتصادی خنثی کنیم، بهترین کار برای ادامه راه سردار سلیمانی خواهد بود.

]]>
قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح ۶ ساله رسید http://www.otaghnews.com/news/436799/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sat, 04 Jan 20 18:07:11 +0330 قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح ۶ ساله رسید
ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا همچنان واکنش بازارهای مالی دنیا را به دنبال دارد و با فرار سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن،قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح ۶سال اخیر رسید.

]]>
شکست دوباره معامله‌گران فردایی در بازار ارز http://www.otaghnews.com/news/436790/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Sat, 04 Jan 20 15:28:07 +0330 شکست دوباره معامله‌گران فردایی در بازار ارز
روز گذشته اگرچه معامله گران فردایی، سودای گرانی ارز را در سر می‌پروراندند و در مقاطعی از روز، تلاش آنها منجر به افزایش نرخ تا ۱۴۲۵۰ تومان هم شد، اما امروز با حضور قوی بازارساز، نرخ شکست.

]]>
ورود دوباره دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی http://www.otaghnews.com/news/436777/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 04 Jan 20 12:22:04 +0330 ورود دوباره دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی
قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز شنبه ۱۴ دی ۹۸ به ۱۳۳۸۰ تومان رسید.

]]>
شورای عالی بورس به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد http://www.otaghnews.com/news/436775/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sat, 04 Jan 20 11:50:06 +0330 شورای عالی بورس به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد
شورای عالی بورس همزمان با اقدام تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی، صبح امروز ۱۴ دی ۹۸ جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و بر تداوم عملیات روزانه بازار سرمایه تاکید کرد.

]]>
آمریکا مسئول عواقب جنایت ترور «سردار سلیمانی» است http://www.otaghnews.com/news/436756/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 03 Jan 20 20:29:05 +0330 آمریکا مسئول عواقب جنایت ترور «سردار سلیمانی» است
شورای‌عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای در واکنش به شهادت حاج قاسم سلیمانی، تاکید کرد: رژیم ایالات متحده آمریکا مسئول عواقب جنایت ترور «قاسم سلیمانی» خواهد بود.

]]>
ترامپ: سلیمانی سالها پیش باید حذف می‌شد http://www.otaghnews.com/news/436753/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%3A-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF Fri, 03 Jan 20 18:25:05 +0330 ترامپ: سلیمانی سالها پیش باید حذف می‌شد
رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی هایی جدید سعی در توجیه اقدام این کشور در ترور سردار سلیمانی کرد.

]]>
١٠ نفر به شهادت رسیدند http://www.otaghnews.com/news/436735/%D9%A1%D9%A0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF Fri, 03 Jan 20 14:31:11 +0330 ١٠ نفر به شهادت رسیدند
سفیر ایران در عراق گفت: ١٠ نفر همراه سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بودند که همه به شهادت رسیدند.

]]>
انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است http://www.otaghnews.com/news/436718/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 03 Jan 20 10:09:23 +0330 انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است
رهبر معظم انقلاب با صدور پیامی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند و تاکید کردند: انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است.

]]>
استقرار موکب های اربعین به مدت یک ماه در مناطق در معرض سیل http://www.otaghnews.com/news/425182/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%8C%D9%84 Fri, 05 Apr 19 18:43:03 +0430 استقرار موکب های اربعین به مدت یک ماه در مناطق در معرض سیل
فرمانده نیروی قدس سپاه با اعلام حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در ادامه کمک رسانی به سیل زدگان از استقرار موکب های خدمت رسانی اربعین به مدت یک ماه در مناطق در معرض سیل خوزستان و لرستان خبر داد.

]]>
سردار سلیمانی شخصا نبرد آزادسازی البوکمال را فرماندهی کرده است http://www.otaghnews.com/news/402391/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 19 Nov 17 20:06:04 +0330 سردار سلیمانی شخصا نبرد آزادسازی البوکمال را فرماندهی کرده است
شبکه المیادین به نقل از برخی منابع اعلام کرد که سردار سلیمانی شخصا نبرد آزادسازی شهر البوکمال سوریه از لوث داعش را فرماندهی کرده است.

]]>
تضعیف بسیج ظلم است http://www.otaghnews.com/news/382008/%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 24 Nov 16 02:46:05 +0330 تضعیف بسیج ظلم است
فرمانده سپاه قدس گفت: فرهنگ بسیجی دفاع مقدس را به یک دانشگاه تبدیل کرد.

]]>
«مدیون حاج قاسم‌ها»؛ در شماره ۴۲ خط حزب‌الله http://www.otaghnews.com/news/360714/%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB%D8%9B-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 Fri, 22 Jul 16 05:13:03 +0430 «مدیون حاج قاسم‌ها»؛ در شماره ۴۲ خط حزب‌الله
خط حزب‌الله در چهل و دومین شماره خود به شرح پاسخ این سؤال در گزارشی با عنوان «مدیون حاج قاسم‌ها» پرداخته‌است.

]]>
رمز نمونه بودن سردار سلیمانی گذارندن عمرش در راه دین است http://www.otaghnews.com/news/357469/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 07 Jul 16 00:52:02 +0430 رمز نمونه بودن سردار سلیمانی گذارندن عمرش در راه دین است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: رمز اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی در کشور ما به عنوان انسان نمونه و کم نظیر مطرح است این است که وی عمر شریفش را در راه دین و اسلام گذرانده است.

]]>
دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، دفاع از اسلام است http://www.otaghnews.com/news/339291/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 03 May 16 22:33:03 +0430 دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، دفاع از اسلام است
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، دفاع از دین مبین اسلام است و بر همین اساس امام راحل عظیم الشأن، حفظ نظام را اوجب واجبات دانستند.

]]>
کاخ کرملین دیدار سردار سلیمانی با پوتین را تکذیب کرد http://www.otaghnews.com/news/333669/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 15 Apr 16 22:16:02 +0430 کاخ کرملین دیدار سردار سلیمانی با پوتین را تکذیب کرد
کاخ کرملین شایعات درباره سفر سردار سلیمانی به روسیه و دیدار وی با رییس جمهوری روسیه را تکذیب کرد.

]]>
حاج قاسم سلیمانی در حال مطالعه‌ کتابی از گابریل گارسیا مارکز http://www.otaghnews.com/news/328358/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2- Mon, 28 Mar 16 23:17:02 +0430 حاج قاسم سلیمانی در حال مطالعه‌ کتابی از گابریل گارسیا مارکز
صفحه‌ی اینستاگرام حاج قاسم سلیمانی فرمانده‌ی سپاه قدس عکسی را به اشتراک گذاشته که این سردار را در هواپیما و در حال خواندن و یادداشت نوشتن نشان می‌دهد.

]]>
حاج قاسم سلیمانی همراه پرویز پرستویی فیلم حاتمی‌کیا را دید + تصویر http://www.otaghnews.com/news/328260/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%2B-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1 Mon, 28 Mar 16 14:07:02 +0430 حاج قاسم سلیمانی همراه پرویز پرستویی فیلم حاتمی‌کیا را دید + تصویر
عکسی به تازگی در صفحه منتسب به قاسم سلیمانی منتشر شده که سردار سلیمانی را در کنار سردار فدوی و پرویز پرستویی که به تماشای بادیگارد نشسته‌اند را نشان می‌دهد.

]]>
اگر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نبود، عتبات در هفته اول مورد تهدید قرار می‌گرفت http://www.otaghnews.com/news/325826/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Mon, 14 Mar 16 17:07:18 +0330 اگر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نبود، عتبات در هفته اول مورد تهدید قرار می‌گرفت
نامه نیوز نوشت:فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: زمان دفاع مقدس دشمن در یک جبهه بود و امروز در چند جبهه است و آمادگی در برابر دشمن آمادگی چندوجهی را می‌طلبد.

]]>
سردار سلیمانی:علی لاریجانی از افراد موثر در تحولات منطقه است http://www.otaghnews.com/news/320633/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 24 Feb 16 03:52:02 +0330 سردار سلیمانی:علی لاریجانی از افراد موثر در تحولات منطقه است
ایسنا نوشت:‌حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس عصر دیروز در دیدار جمعی از خانواده شهدای حرم در مورد آخرین وضعیت مسائل منطقه ای توضیح داد و از شهدای مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام و خانواده این عزیزان تجلیل کرد.

]]>
انگلیس مجلسی می‌خواهد که حاج قاسم را در تهران زمین‌گیر کند http://www.otaghnews.com/news/319933/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Mon, 22 Feb 16 12:52:01 +0330 انگلیس مجلسی می‌خواهد که حاج قاسم را در تهران زمین‌گیر کند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: انگلیس به فکر تشکیل مجلسی است که مفت فروشی گاز ما را امضا کند؛ مجلسی که سردار قاسم سلیمانی را در تهران زمین‌گیر و حضور او و دفاع حرم حضرت زینب(س) را تعطیل کند.

]]>
زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود http://www.otaghnews.com/news/312731/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 28 Jan 16 04:16:01 +0330 زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری باید فراهم شود.

]]>
انتقاد سرلشکر سلیمانی به برخی از فیلم‌های دفاع مقدس http://www.otaghnews.com/news/309358/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3 Sat, 16 Jan 16 16:09:01 +0330 انتقاد سرلشکر سلیمانی به برخی از فیلم‌های دفاع مقدس
میزان نوشت: فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: بعضی موارد در صحنه جنگ وقتی می خواهیم ایثار را نشان دهیم آنقدر ناقص و غلط نشان می دهیم که همه ارزش ها را زیر سوال می بریم که این یک تهمت و دروغ بستن به جنگ است.

]]>
دروغ پراکنی رسانه‌های غربی: سلیمانی مجروح شد، سپاه عقب نشست! http://www.otaghnews.com/news/301964/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%3A-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 14 Dec 15 02:41:48 +0330 دروغ پراکنی رسانه‌های غربی: سلیمانی مجروح شد، سپاه عقب نشست!
همزمان با پیروزی‌های چشمگیر محور مقاومت در منطقه علیه تروریست‎های تکفیری و پیشروی‌های ارتش سوریه به مدد ائتلاف چهارگانه، بازوی رسانه‌ای غربی ـ صهیونیستی اقدام به شایعه‌سازی و فرافکنی کرده است.

]]>
قاسم سلیمانی: جهانیان در سوریه شگفت زده خواهند شد http://www.otaghnews.com/news/110784/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Mon, 01 Jun 15 06:45:00 +0430 اتاق نیوز - انوراما الشرق الوسط نوشت منابع عربی گزارش دادند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وعده داد جهانیان از تحولات چند روز آینده در سوریه شگفت زده خواهند شد....

]]>