اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 23 May 24 00:46:10 +0430fa خدمات غیرحضوری مخابرات کدامند؟ http://www.otaghnews.com/news/445762/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 19 Jul 20 13:19:15 +0430 خدمات غیرحضوری مخابرات کدامند؟
درگاه ۲۰۲۰، پورتا شرکت مخابرات و سامانه مخابرات من، روش‌هایی هستند که می‌توان خدماتی مانند خرید سرویس‌های اینترنتی و خدمات تلفن ثابت را از این درگاه‌ها و به‌صورت غیرحضوری دریافت کرد.

]]>
درخواست ۱۷۵ هزار مشترک برای VDSL http://www.otaghnews.com/news/444802/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-VDSL Mon, 29 Jun 20 12:33:04 +0430 درخواست ۱۷۵ هزار مشترک برای VDSL
به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، تاکنون ۱۷۵ هزار مشترک برای تبدیل از اینترنت ADSL به VDSL اعلام نیاز کردند که این شرکت در حال فراهم کردن امکانات است تا بتواند تجهیزات را برای آنها دایر کند.

]]>
۵۰ درصد کارمندان دولت قابلیت دورکاری دارند http://www.otaghnews.com/news/444706/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sat, 27 Jun 20 16:13:05 +0430 ۵۰ درصد کارمندان دولت قابلیت دورکاری دارند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند، گفت: اگر مشاغلی که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند دورکار کنیم بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و سبک جدیدی از کار و زندگی به وجود می‌آید.

]]>
بدترین گذرواژه‌های ممکن برای حساب‌های کاربری http://www.otaghnews.com/news/443101/%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C Tue, 26 May 20 15:12:04 +0430 بدترین گذرواژه‌های ممکن برای حساب‌های کاربری
در این گزارش به مروری بر بدترین و ناایمن‌ترین رمزهای عبور در حساب‌های کاربری اینترنتی خواهیم پرداخت.

]]>
اینترنت دانشجویان رایگان نیست، بعضی سایت‌های دانشگاهی رایگان شده http://www.otaghnews.com/news/442442/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Wed, 13 May 20 14:33:03 +0430 اینترنت دانشجویان رایگان نیست، بعضی سایت‌های دانشگاهی رایگان شده
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. ترافیک دانشجویان رایگان نشده، بلکه دسترسی به سایت‌های دانشگاهی رایگان شده و به همین دلیل درصورت مراجعه دانشجویان به سایت‌های دیگر، از حجم اینترنت آنها کم می‌شود.

]]>
چرا اینترنت برخی دانشگاهها رایگان نیست؟ http://www.otaghnews.com/news/441799/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 29 Apr 20 12:46:05 +0430 چرا اینترنت برخی دانشگاهها رایگان نیست؟
با اعلام رایگان شدن ترافیک سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها در شرایط آموزش مجازی به دلیل شیوع کرونا، همچنان بسیاری از دانشجویان معتقدند ترافیک کلاس‌های آنلاین از حجم اینترنتشان می کاهد.

]]>
ثبت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دامنه ir در کشور http://www.otaghnews.com/news/441305/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-ir-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sat, 18 Apr 20 14:26:03 +0430 ثبت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دامنه ir در کشور
طبق آخرین آمار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۱۲ هزار دامنه فعال فارسی در مرکز ثبت دامنه کشوری به ثبت رسیده است و دامنه ir با بیش از یک میلیون و ۲۰۴ هزار دامنه‌ فعال در صدر فهرست قرار دارد.

]]>
رشد ۱۱۰ درصدی مصرف اینترنت مخابرات http://www.otaghnews.com/news/441080/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 13 Apr 20 12:14:02 +0430 رشد ۱۱۰ درصدی مصرف اینترنت مخابرات
مصرف اینترنت مشترکان مخابرات نسبت به ترافیک مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

]]>
برای هر کاری چه سرعت اینترنتی لازم دارید؟ http://www.otaghnews.com/news/441035/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 12 Apr 20 12:07:03 +0430 برای هر کاری چه سرعت اینترنتی لازم دارید؟
گاهی کیفیت ۴K آنلاینی که از اشتراک ویدیویی تلویزیون آنلاین خود دریافت می‌کنید، واقعا ۴K نیست و علت این موضوع هم کیفیت پایین اتصال اینترنت شماست.

]]>
افزایش ۲ برابری سرعت اینترنت؛ با VDSL و بدون تعویض مودم http://www.otaghnews.com/news/440815/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%A7-VDSL-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85 Tue, 07 Apr 20 11:07:56 +0430 افزایش ۲ برابری سرعت اینترنت؛ با VDSL و بدون تعویض مودم
به گفته نائب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، فناوری VDSL می‌تواند بدون تعویض مودم‌های ADSL، افزایش ۱.۵ تا دو برابری میانگین سرعت را فراهم کند و این افزایش سرعت با تعویض مودم تا ۷۰ مگابیت‌برثانیه هم امکان‌پذیر است.

]]>
ماجرای باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز چیست؟ http://www.otaghnews.com/news/440751/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 05 Apr 20 19:27:02 +0430 ماجرای باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز چیست؟
درحالی که مسوولان ارتباطی کشور معتقدند باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بهترین گزینه برای توسعه اینترنت ثابت و همراه است، وزارت ارتباطات تا کنون با سازمان صداوسیما که این باندهای فرکانسی را در اختیار دارد، به نتیجه نرسیده است.

]]>
اینترنت گران نشد http://www.otaghnews.com/news/440250/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF Thu, 26 Mar 20 20:03:03 +0430 اینترنت گران نشد
اگرچه انتقادها از قیمت و کیفیت اینترنت همواره وجود داشته، اما با وجود نوسانات ارزی در سال اخیر و افزایش قیمت تقریبا تمامی محصولات و خدمات مورد نیاز مردم، قیمت اینترنت با افزایش مواجه نشد.

]]>
پرونده هنوز باز است ... http://www.otaghnews.com/news/439981/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-... Sat, 21 Mar 20 14:55:03 +0430 پرونده هنوز باز است ...
شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین طرح‌های مربوط به وزارت ارتباطات است و اگرچه به دلیل کاستی‌ها در زمینه خدمات پایه کاربردی هنوز به‌ صورت کامل ستون‌هایش در حوزه ارتباطات گذاشته نشده، اما با قطعی اجباری اینترنت، از عهده برقراری ارتباطات کشور برآمد.

]]>
چه کسی هزینه اینترنت رایگان را می‌دهد؟ http://www.otaghnews.com/news/439609/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F Thu, 12 Mar 20 13:49:36 +0330 چه کسی هزینه اینترنت رایگان را می‌دهد؟
اینترنت رایگان برای کاربران ثابت شاید در نگاه اول، هدیه‌ای برای کمک به روزهای خانه‌نشینی مردم باشداما کیفیت اینترنت را دچاراختلال کرده واگرهزینه‌ای که شرکت‌ها برای ارائه این اینترنت رایگان کرده‌اند به آنها پرداخت نشود، می‌تواند خسارت زیادی به آنها واردکند

]]>
جزئیات اینترنت رایگان مخابرات http://www.otaghnews.com/news/439500/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 09 Mar 20 19:28:03 +0330 جزئیات اینترنت رایگان مخابرات
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران، اینترنت رایگان برای مشتریان این شرکت فعال شده و با پیش‌بینی‌های انجام‌ شده، مشکلی از بابت ظرفیت شبکه مخابراتی وجود ندارد.

]]>
فرصتی برای فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات اینترنتی http://www.otaghnews.com/news/439373/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C Fri, 06 Mar 20 18:58:04 +0330 فرصتی برای فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات اینترنتی
اگرچه استفاده از خدمات فضای مجازی می‌تواند به ماندن افراد در خانه برای شیوع کمتر ویروس کرونا کمک کند، با وجود این، برخورداری از این خدمات نیازمند اطلاع‌رسانی است تا افراد بتوانند از آنها آگاه شوند.

]]>
علت افت کیفیت اینترنت در روزهای اخیر http://www.otaghnews.com/news/439178/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Mon, 02 Mar 20 12:20:03 +0330 علت افت کیفیت اینترنت در روزهای اخیر
به گفته نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورها به‌دلیل افزایش۴۰ درصدی استفاده مصرف دیتا در یک هفته گذشته، برای ارائه سرویس آماده نبودند که این موضوع منجر به افت کیفیت شده بود و اکنون ظرفیت شبکه ارتباطی آنها افزایش یافته است.

]]>
کرونا، دورکاری و لزوم بهبود سرعت اینترنت http://www.otaghnews.com/news/439144/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA Sun, 01 Mar 20 13:33:02 +0330 کرونا، دورکاری و لزوم بهبود سرعت اینترنت
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف و روی آوردن آنها به دورکاری، آنها را به توسعه هرچه سریعتر شبکه اینترنت پرسرعت 5G نزدیک‌تر خواهد کرد.

]]>
مشترکان اینترنت از چه سرعتی استفاده می‌کنند؟ http://www.otaghnews.com/news/439051/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 28 Feb 20 11:10:02 +0330 مشترکان اینترنت از چه سرعتی استفاده می‌کنند؟
مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن‌باند ثابت تا پایان سه ماهه سوم سال جاری، بیش از هشت میلیون و ۷۷۱ هزار نفر هستند که از فناوری‌های اینترنت پرسرعت، شامل ADSL، VDSL و FTTX که سرعت‌های متفاوتی دارند، استفاده می‌کنند.

]]>
باقیمانده اینترنت پرسرعت مشتریان تعیین تکلیف شد http://www.otaghnews.com/news/438275/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF Sun, 09 Feb 20 21:34:21 +0330 باقیمانده اینترنت پرسرعت مشتریان تعیین تکلیف شد
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم تحقق رضایتمندی مشتریان تاکید کرد: با توجه به صدور صورتحساب اینترنت پرسرعت مشتریان در روز ۲۵ هر ماه، حجم باقیمانده مشتریان در این زمان به ترافیک قابل استفاده ماه بعد اضافه می‌شود.

]]>
رشد 5 برابری و ضریب نفوذ 88.86 درصدی اینترنت در کشور http://www.otaghnews.com/news/436399/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-88.86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 26 Dec 19 21:59:54 +0330 رشد 5 برابری و ضریب نفوذ 88.86 درصدی اینترنت در کشور
سید عباس صالحی گفت: از سال 1393 تا کنون شاهد رشد 5 برابری کاربران اینترنت در کشور بوده‌ایم و امروز ضریب نفوذ 88.86 درصدی اینترنت در کشور را شاهد هستیم.

]]>
قطع اینترنت باعث بی‌اعتمادی «برندها» شد http://www.otaghnews.com/news/435823/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%B4%D8%AF Fri, 13 Dec 19 11:30:07 +0330 قطع اینترنت باعث بی‌اعتمادی «برندها» شد
سخنگوی فراکسیون زیست بوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت که با قطع شدن اینترنت اتفاقاتی همچون بی‌اعتمادی برندها برای کار در ایران رخ داد.

]]>
تقویت شبکه ملی اطلاعات به‌معنای قطع اینترنت خارجی نیست http://www.otaghnews.com/news/435759/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 11 Dec 19 22:42:22 +0330 تقویت شبکه ملی اطلاعات به‌معنای قطع اینترنت خارجی نیست
رئیس جمهور اظهار کرد: در شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی که در آن قرار گرفته‌ایم از همه دستگاه‌ها و رسانه ملی، روزنامه‌ها و فضای حقیقی و مجازی، درخواست می‌کنم که واقعیت‌ را به درستی به مردم اطلاع‌رسانی کند.

]]>
قطعی اینترنت چه مشکلاتی برای حمل‌ونقل بار و مسافر به وجود آورد؟ http://www.otaghnews.com/news/435521/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 24 Nov 19 18:40:05 +0330 قطعی اینترنت چه مشکلاتی برای حمل‌ونقل بار و مسافر به وجود آورد؟
درپی قطع شدن اینترنت در هفته گذشته که اختلال‌هایی را در کسب و کار برخی شرکت‌ها ایجاد کرد، یکی از بخش‌های مهمی که تحت تاثیر قرار گرفت خرید و فروش اینترنتی بلیت سفرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای‌ بود.

]]>
انتظار می‌رود در استان‌هایی که آرامش برقرار است هرچه سریع‌تر اینترنت وصل شود http://www.otaghnews.com/news/435436/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 22 Nov 19 19:40:09 +0330 انتظار می‌رود در استان‌هایی که آرامش برقرار است هرچه سریع‌تر اینترنت وصل شود
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید اجازه داد تا کارشناسان در خصوص مسئله اینترنت و تاثیری که بر روی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دارد تصمیم بگیرند و از اظهارنظرهای غیر کارشناسی در این زمینه پرهیز شود.

]]>
اینترنت بانک‌ها قطع نیست http://www.otaghnews.com/news/435349/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 19 Nov 19 18:52:04 +0330 اینترنت بانک‌ها قطع نیست
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ اختلالی در شبکه اینترنتی بانک‌های کشور وجود ندارد، تاکید کرد که رمز دوم پویا هزینه‌ای برای کاربران ندارد.

]]>
بیشتر کاربران از کیفیت اینترنت شکایت دارند http://www.otaghnews.com/news/434561/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Fri, 01 Nov 19 09:59:06 +0330 بیشتر کاربران از کیفیت اینترنت شکایت دارند
سرعت‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های اینترنتی همواره معترضانی دارد و نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین شکایات کاربران از خدمات اینترنت اپراتورها در حوزه کیفیت سرویس است.

]]>
اینترنت ۴۵ درصد شکایات را گرفت! http://www.otaghnews.com/news/434523/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%21 Thu, 31 Oct 19 10:51:03 +0330 اینترنت ۴۵ درصد شکایات را گرفت!
طبق گزارش‌های ماهانه در سامانه سپاس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش‌ترین شکایات ثبت‌ شده در مهر امسال مربوط به اینترنت بوده است.

]]>
دریافت کدهای دستوری رایگان است http://www.otaghnews.com/news/432608/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Sep 19 12:50:08 +0430 دریافت کدهای دستوری رایگان است
مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استفاده از کد دستوری برای مشترکان رایگان است و در صورتی که ارائه خدمت به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس‌دهنده موظف است قبل از ارائه خدمات نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تاییدیه وی اقدام کند.

]]>
تنبیه مدیران به دلیل اختلال اینترنت http://www.otaghnews.com/news/431534/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA Sat, 24 Aug 19 18:15:05 +0430 تنبیه مدیران به دلیل اختلال اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تایید اختلال اینترنتی یک ساعته، اعلام کرده که مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت را مواخذه کرد.

]]>
تعرفه مکالمه برای حجاج اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/429455/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 10 Jul 19 09:10:15 +0430 تعرفه مکالمه برای حجاج اعلام شد
با نزدیک شدن به روزهای حج تمتع و آغاز سفر حجاج ایرانی به عربستان، اپراتورها تعرفه‌های مکالمه، پیامک و اینترنت خود را اعلام کردند.

]]>
نقش پررنگ شکایات اینترنتی در فصل بهار http://www.otaghnews.com/news/429068/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 Mon, 01 Jul 19 09:40:16 +0430 نقش پررنگ شکایات اینترنتی در فصل بهار
آمار ثبت‌شده در سه ماهه‌ی ابتدایی سال‌جاری در سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حاکی است که مناطق شمالی کشور بیش‌ترین شکایت و مناطق غرب و شمال‌غربی کمترین شکایت را دارند و در این شکایات، مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفاء می‌کند.

]]>
ضریب نفوذ اینترنت در ایران بیش از ۹۰ درصد شد http://www.otaghnews.com/news/428300/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Fri, 14 Jun 19 12:25:03 +0430 ضریب نفوذ اینترنت در ایران بیش از ۹۰ درصد شد
تعداد مشترکان اینترنت تا پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۷۴ میلیون رسیده و ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از ۹۰ درصد رسانده است.

]]>
حجم اینترنت اپراتورهای ثابت ۵ درصد افزایش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/428263/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Thu, 13 Jun 19 15:08:03 +0430 حجم اینترنت اپراتورهای ثابت ۵ درصد افزایش می‌یابد
اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل پنج درصد افزایش دهند.

]]>
چه‌کسی جور تعرفه‌های پایین اینترنت را می‌کشد؟ http://www.otaghnews.com/news/424253/%DA%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 16 Mar 19 10:20:03 +0330 چه‌کسی جور تعرفه‌های پایین اینترنت را می‌کشد؟
در حالی که در سال‌های گذشته تقریباً تمامی خدمات و اقلام مصرفی با افزایش قیمت مواجه بودند، تعرفه خدمات ارتباطی کاهش قیمت داشته اما ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت معتقدند پایین بودن تعرفه، آنها را با مشکل مواجه کرده است.

]]>
چند درصد از مردم ایران اینترنت دارند؟ http://www.otaghnews.com/news/422569/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 04 Feb 19 10:02:04 +0330 چند درصد از مردم ایران اینترنت دارند؟
تعداد مشترکان اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۷۱ میلیون رسیده که ضریب نفوذ اینترنت را به بیش از ۸۶ درصد رسانده است.

]]>
افزایش هفت درصدی تعرفه خدمات شرکت‌های اینترنتی خصوصی http://www.otaghnews.com/news/421277/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Tue, 08 Jan 19 10:32:03 +0330 افزایش هفت درصدی تعرفه خدمات شرکت‌های اینترنتی خصوصی
به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمارهای این وزارتخانه، رشد ۱۰۰ درصدی در بهبود شاخص‌های کیفی خدمات را نمایش می‌دهد.

]]>
سریع‌ترین و ارزان‌ترین اینترنت جهان به کدام کشور تعلق دارد؟ http://www.otaghnews.com/news/421156/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sat, 05 Jan 19 17:19:03 +0330 سریع‌ترین و ارزان‌ترین اینترنت جهان به کدام کشور تعلق دارد؟
تازه‌ترین گزارش‌های منتشره، سریع‌ترین و ارزان ترین اینترنت جهان را برای چندمین سال متوالی به یک کشور شرق آسیایی اختصاص داده است.

]]>
راه‌حل مدیریت فضای مجازی برای کودکان از نگاه پژمانفر http://www.otaghnews.com/news/419392/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1 Wed, 28 Nov 18 09:01:04 +0330 راه‌حل مدیریت فضای مجازی برای کودکان از نگاه پژمانفر
رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس فضای مجازی را به چاقویی بسیار تیز تشبیه کرد که اگر قوه عاقله در کنارشان نباشد احتمال آسیب زدن بچه‌ها به خودشان بسیار جدی می شود.

]]>
از حمله سایبری به ایران تا عضویت در شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات http://www.otaghnews.com/news/418511/%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA Thu, 08 Nov 18 12:39:05 +0330 از حمله سایبری به ایران تا عضویت در شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات
عضویت ایران در شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات و همچنین حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور از مهمترین اخبار هفته‌ گذشته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

]]>
قطع اینترنت از نظر فنی غیر ممکن است http://www.otaghnews.com/news/418249/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 02 Nov 18 14:33:04 +0330 قطع اینترنت از نظر فنی غیر ممکن است
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع اینترنت به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا را از نظر فنی غیرممکن دانست و گفت: در حوزه‌هایی چون نامه‌های دامنه و بانک‌ها که احتمال ایجاد محدودیت به دلیل تحریم‌ها وجود دارد برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

]]>
ضریب نفوذ اینترنت روستایی به 90 درصد خواهد رسید http://www.otaghnews.com/news/416999/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Thu, 04 Oct 18 21:57:04 +0330 ضریب نفوذ اینترنت روستایی به 90 درصد خواهد رسید
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضریب نفوذ اینترنت روستایی در روستاهای بالای 20 خانوار تا پایان برنامه ششم توسعه با توجه به شاخصهای جمعیت، مساحت و منطقه جغرافیایی، باید به ۹۰ درصد برسد.

]]>
اینترنت اشیا در چه زمینه‌هایی می‌تواند به بهبود زندگی کمک کند؟ http://www.otaghnews.com/news/416671/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 27 Sep 18 18:31:05 +0330 اینترنت اشیا در چه زمینه‌هایی می‌تواند به بهبود زندگی کمک کند؟
به‌تازگی کارشناسان فعال در حوزه فناوری فهرستی از مزایای اینترنت اشیا و گجت‌های هوشمند را منتشر کرده‌اند که به‌وضوح نشان‌دهنده بهبود زندگی شهروندان در آینده است.

]]>
اینترنت شبانه؛ توفیق اجباری یا تشویق به شب‌زنده‌داری؟! http://www.otaghnews.com/news/416454/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F%21 Sun, 23 Sep 18 10:33:06 +0330 اینترنت شبانه؛ توفیق اجباری یا تشویق به شب‌زنده‌داری؟!
در مقابل کاربرانی که از اینترنت شبانه ناراضی‌اند، ظاهرا برخی خواستار اینترنت شبانه از سوی اپراتورها هستند؛ اما به نظر می‌رسد تقابل این دو خواسته به تصور گران شدن هزینه اینترنت، موجب نارضایتی کاربران شده است.

]]>
چند راهکار برای کنترل فعالیت کودکان در اینترنت http://www.otaghnews.com/news/415419/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA Fri, 31 Aug 18 14:53:04 +0430 چند راهکار برای کنترل فعالیت کودکان در اینترنت
بسیاری از والدین این روزها از دسترسی آزادانه و بدون مرز کودکان و فرزندانشان به اینترنت و فضای مجازی و همچنین اعتیاد به تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرده و به دنبال راهکاری برای افزایش آسودگی خاطرشان هستند.

]]>
بهره‌مندی بیش از 32 هزار روستا از اینترنت پرسرعت http://www.otaghnews.com/news/413720/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-32-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA Wed, 25 Jul 18 09:16:05 +0430 بهره‌مندی بیش از 32 هزار روستا از اینترنت پرسرعت
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تا سال 96 نزدیک به 27 هزار روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده‌اند،گفت: امروز بیش از 32 هزار روستا از اینترنت پر سرعت برخوردار هستند.

]]>
امنیت شبکه اینترنت ۴G زیر سوال رفت! http://www.otaghnews.com/news/413015/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DB%B4G-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%21 Sun, 08 Jul 18 14:01:04 +0430 امنیت شبکه اینترنت ۴G زیر سوال رفت!
پژوهشگران به تازگی دریافته‌اند که دستگاه‌های متصل به اینترنت ۴G در معرض هک و حمله سایبری قرار دارند.

]]>
پروتکل افزایش امنیت اینترنت وای فای معرفی شد http://www.otaghnews.com/news/412620/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Fri, 29 Jun 18 14:07:03 +0430 پروتکل افزایش امنیت اینترنت وای فای معرفی شد
نهاد مرجع شبکه اینترنتی وای فای الاینس (Wi-Fi Alliance)، اعلام کرده که امنیت سایبری وای فای سرانجام پس از ۱۴ سال به‌روزرسانی شده است.

]]>
تمهیدات اپراتور اول برای مشترکان زیان‌دیده از شایعه http://www.otaghnews.com/news/412183/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87 Tue, 19 Jun 18 19:04:03 +0430 تمهیدات اپراتور اول برای مشترکان زیان‌دیده از شایعه
همراه اول اعلام کرده که برای مشترکان زیان‌دیده شایعه اینترنت رایگان ۱۲۰ گیگابایتی تمهیدات ویژه‌ای درنظر گرفت.

]]>
چگونه اینترنت گوشی را به لپ‌تاپ انتقال دهیم؟ http://www.otaghnews.com/news/411856/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%BE%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 12 Jun 18 10:19:04 +0430 چگونه اینترنت گوشی را به لپ‌تاپ انتقال دهیم؟
با انجام چند تنظیم ساده می‌توان اینترنت گوشی اندروید را به کامپیوتر یا لپ‌تاپ انتقال داد.

]]>