اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 05:31:48 +0330fa ۱۴۰۰ می‌تواند سال اقتصادی بهتری باشد http://www.otaghnews.com/news/447338/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 01 Dec 20 11:16:43 +0330 ۱۴۰۰ می‌تواند سال اقتصادی بهتری باشد
نقدينگي به مجموعه پول شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه گفته مي‌شود...

]]>
متهم رشد نقدينگي؟ http://www.otaghnews.com/news/446547/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%9F Mon, 31 Aug 20 11:06:03 +0430 متهم رشد نقدينگي؟
خروج سرمايه‌هاي بيشتري از بازار سرمايه و افزايش احتمال «انفجار نقدينگي» به خصوص پس از چند روز متوالي سقوط شاخص بورس بيش از پيش جدي به نظر مي‌رسد.

]]>
افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را به بانک‌ها نمی‌برد http://www.otaghnews.com/news/445655/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF Fri, 17 Jul 20 12:11:36 +0430 افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را به بانک‌ها نمی‌برد
درپی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، فقط زمان سپرده‌ها به سه و شش ماه و دو سال تغییر کرده است.

]]>
پازل تورم ۲۲ درصدی چگونه کامل می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/445517/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 14 Jul 20 10:22:11 +0430 پازل تورم ۲۲ درصدی چگونه کامل می‌شود؟
بانک مرکزی در حالی تورم هدف را ۲۲ درصد اعلام کرده که نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها نشانی از کاهش تورم نداشت.

]]>
طرح «اقدام ملی مسکن» به مردم و اقتصاد ضرر می‌رساند http://www.otaghnews.com/news/445313/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 09 Jul 20 22:19:04 +0430 طرح «اقدام ملی مسکن» به مردم و اقتصاد ضرر می‌رساند

]]>
چرا نقدینگی در ایران افزایش یافت؟ http://www.otaghnews.com/news/445178/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%9F Mon, 06 Jul 20 20:48:03 +0430 چرا نقدینگی در ایران افزایش یافت؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ رشد نقدینگی طی چند سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده و از اواخر پارسال افزایش یافته و در حال حاضر از ۳۰ درصد عبور کرده است و این یکی از دلایلی است که برخی از تحلیلگران پیش‌بینی تورم‌های بالا را برای اقتصاد ایران می‌کنند.

]]>
نقدینگی امسال هم استارت رشد را زد http://www.otaghnews.com/news/444960/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%AF Thu, 02 Jul 20 12:18:04 +0430 نقدینگی امسال هم استارت رشد را زد
با توجه به رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال و رسیدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها میزان نقدینگی را کم کرد.

]]>
برنامه‌های جدید برای جمع کردن پول! http://www.otaghnews.com/news/444594/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%21 Thu, 25 Jun 20 13:35:03 +0430 برنامه‌های جدید برای جمع کردن پول!
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری معتقدند که با فروش اوراق و اموال دولتی نه تنها از حجم نقدینگی کم می‌شود، بلکه نقدینگی موجود هم به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت می‌شود.

]]>
اوضاع نقدینگی در ۸ سال اخیر http://www.otaghnews.com/news/444442/%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 Mon, 22 Jun 20 14:39:03 +0430 اوضاع نقدینگی در ۸ سال اخیر
درحالیکه بررسی وضعیت نقدینگی در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال گذشته بیشترین میزان نقدینگی را تجربه کرده و در این مدت بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و براساس پیش‌بینی‌ها احتمالا به یک میلیون میلیارد تومان هم می‌رسد.

]]>
نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد گذشت http://www.otaghnews.com/news/444101/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Mon, 15 Jun 20 15:12:03 +0430 نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد گذشت
طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی اسفند سال گذشته، نقدینگی در این زمان معادل ۳۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

]]>
تخمین نقدینگی و پیش‌بینی بازار مسکن و طلا در سال جاری http://www.otaghnews.com/news/444068/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 14 Jun 20 18:36:02 +0430 تخمین نقدینگی و پیش‌بینی بازار مسکن و طلا در سال جاری
یک کارشناس اقتصادی نقدینگی امسال را یک میلیون میلیارد تومان تخمین زد و همچنین ضمن پیش‌بینی بازار طلا و مسکن، گفت: در بورس نباید هر پول و سرمایه‌ای وارد شود و حق ندارید که کسب‌وکار خود را تعطیل و وارد بورس کنید، زیرا این امر به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.

]]>
شرط‌هایی که لازمند ولی کافی، نه! http://www.otaghnews.com/news/444021/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%87%21 Sat, 13 Jun 20 21:03:23 +0430 شرط‌هایی که لازمند ولی کافی، نه!
درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق بدهی رشد نقدینگی در سال‌جاری را کم می‌کند، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید این دو عامل برای کاهش رشد نقدینگی لازم است ولی کافی نیست.

]]>
تحلیل کارشناسی از نقدینگی در سال‌جاری http://www.otaghnews.com/news/443631/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Jun 20 15:55:05 +0430 تحلیل کارشناسی از نقدینگی در سال‌جاری
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت از اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی و انتشار اورق بدهی حمایت کند، می‌توان سال اقتصادی جاری را دور از رشد نقدینگی و تورم بالا سپری کرد.

]]>
رشد بورس می‌تواند چرخ تولید را بچرخاند؟ http://www.otaghnews.com/news/443486/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 04 Jun 20 16:05:04 +0430 رشد بورس می‌تواند چرخ تولید را بچرخاند؟
این روزها که بازار سرمایه از رشد و استقبال قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است در این شرایط با انتظارات تورمی که در اقتصاد کشور شکل گرفته، بعید است که رشد بورس بتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

]]>
شرط کاهش رشد نقدینگی در سال‌جاری http://www.otaghnews.com/news/443407/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 02 Jun 20 15:48:02 +0430 شرط کاهش رشد نقدینگی در سال‌جاری
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر عملیات بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن به بازار اوراق به درستی عملیاتی شوند، رشد نقدینگی در سال جاری کاهش می‌یابد.

]]>
حجم نقدینگی امسال کمتر می‌شود http://www.otaghnews.com/news/443174/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 27 May 20 20:45:07 +0430 حجم نقدینگی امسال کمتر می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تصمیم دولت برای کنترل نقدینگی جدی است، گفت: حجم نقدینگی از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.

]]>
نقدینگی ۲۲۳۰ هزار میلیاردی کجا باید سرریز شود؟ http://www.otaghnews.com/news/443053/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 25 May 20 14:03:05 +0430 نقدینگی ۲۲۳۰ هزار میلیاردی کجا باید سرریز شود؟
در حالی که کارشناسان حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز را برای اقتصاد مضر می‌دانند، بهترین مامن برای آن را در شرایط کنونی، بازار سرمایه اعلام کرده‌اند.

]]>
بورس نتوانست نقدینگی را سر به راه کند http://www.otaghnews.com/news/442758/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 19 May 20 12:02:15 +0430 بورس نتوانست نقدینگی را سر به راه کند
در حالیکه گفته می‌شود رشد بورس می‌تواند نقدینگی را به این بازار هدایت کند و مانع حرکت به بازارهایی چون طلا و ارز شود، افزایش قیمت روزهای اخیر این بازارها نشان می‌دهد که این ایده عملی نشده است.

]]>
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سایه سهام دولتی http://www.otaghnews.com/news/442587/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Sat, 16 May 20 16:07:03 +0430 چشم‌انداز اقتصاد ایران در سایه سهام دولتی
اقتصاددانان معتقدند که عرضه سهام اموال دولتی فواید اقتصادی همچون سودآوری شرکت‌های دولتی، تامین کسری بودجه، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، عمق‌بخشی به بازار سرمایه و مانع ایجاد حباب در آن و... در پی دارد که تحقق این فواید نیازمند اقداماتی است.

]]>
پیشنهادی برای هدایت نقدینگی به تولید http://www.otaghnews.com/news/441993/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF Sun, 03 May 20 17:57:02 +0430 پیشنهادی برای هدایت نقدینگی به تولید
یک کارشناس اقتصادی نرخ سود بانکی را از مهم‌ترین عوامل در جهش تولید دانست و برای هدایت نقدینگی به سمت تولید پیشنهاد کرد که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای سفته‌بازی کاهش یابد.

]]>
تاثیر ETF ها بر جذب نقدینگی http://www.otaghnews.com/news/441963/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-ETF-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C Sun, 03 May 20 10:22:21 +0430 تاثیر ETF ها بر جذب نقدینگی
فروش باقیمانده سهام دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های اتکایی امین و البرز در قالب واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) از امروز آغاز می شود. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که به جذب نقدینگی کمک بسیاری می‌کند.

]]>
شرط کنترل نقدینگی با عملیات بازار باز بانکی http://www.otaghnews.com/news/439094/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Sat, 29 Feb 20 11:06:07 +0330 شرط کنترل نقدینگی با عملیات بازار باز بانکی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که عملیات بازار باز بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی در صورتی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بوجود آید.

]]>
شرط موفقیت بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی http://www.otaghnews.com/news/438967/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C Wed, 26 Feb 20 10:47:56 +0330 شرط موفقیت بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی
با توجه به اینکه عملیات بازار باز بانکی یکی از ابزارهای کنترل بانک مرکزی برای نرخ بهره است، یک اقتصاددان می‌گوید اگر این عملیات در یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی و توسط بانک مرکزی اجرا شود، یکی از ابزارهای مناسب بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم است.

]]>
بازار باز بانکی افسار گسیخته نقدینگی را مهار می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/438898/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 24 Feb 20 16:20:03 +0330 بازار باز بانکی افسار گسیخته نقدینگی را مهار می‌کند؟
جای سوال است که عملیات بازار باز بانکی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل دقیق، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند یا خیر؟

]]>
نقدینگی مازاد امسال برابر کل نقدینگی سال 91 است http://www.otaghnews.com/news/438661/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-91-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 18 Feb 20 21:38:02 +0330 نقدینگی مازاد امسال برابر کل نقدینگی سال 91 است
عضو سابق شورای عالی بورس گفت: مقدار مطلق نقدینگی امسال بسیار بالاست و نقدینگی مازادی که امسال ایجاد شده برابر کل نقدینگی سال ۱۳۹۱ است.

]]>
احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان با حقوق بهمن http://www.otaghnews.com/news/437300/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Thu, 16 Jan 20 11:42:01 +0330 احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان با حقوق بهمن
مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و اشتغال به زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان، ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در کشور طی یک سال گذشته و سالم‌سازی محیط کار در کارگاه‌های مشاغل سخت و زیان آور اختصاص داشت.

]]>
احیای بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در نیمه نخست امسال http://www.otaghnews.com/news/436915/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Tue, 07 Jan 20 13:01:04 +0330 احیای بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در نیمه نخست امسال
آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۵۲۹ واحد غیرفعال مجددا راه‌اندازی و ۹۹۷۹ نفر در این واحدها مشغول به کار شدند.

]]>
بررسی ۴۰ ساله نقدینگی http://www.otaghnews.com/news/434090/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C Mon, 21 Oct 19 13:59:10 +0330 بررسی ۴۰ ساله نقدینگی
بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۸۵ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است.

]]>
تقاضا برای مسکن هست؛ مردم پول ندارند! http://www.otaghnews.com/news/431066/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%21 Wed, 14 Aug 19 12:12:07 +0430 تقاضا برای مسکن هست؛ مردم پول ندارند!
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که مهاجرت از کلانشهرها به شهرهای اطراف نشان می‌دهد تقاضا برای مسکن وجود دارد اما مردم نقدینگی ندارند، گفت: رکود مسکن خوشحال کننده نیست بلکه برای اقتصاد کشور آفت است.

]]>
نقدینگی، اولین مقصر افزایش تورم http://www.otaghnews.com/news/430206/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85 Thu, 25 Jul 19 17:55:04 +0430 نقدینگی، اولین مقصر افزایش تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد نقدینگی تا مرز ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان دارد. اینکه این حجم از نقدینگی، جدا از افزایش قیمت ارز تا چه حد می‌تواند روی افزایش نرخ تورم تاثیر بگذارد، مساله‌ای است که یک اقتصاددان به آن پرداخته است.

]]>
رد پای بانک مرکزی در نقدینگی ۱۹۰۰ میلیاردی http://www.otaghnews.com/news/429543/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C Fri, 12 Jul 19 11:17:04 +0430 رد پای بانک مرکزی در نقدینگی ۱۹۰۰ میلیاردی
یک اقتصاددان افزایش نرخ ارز، دستپاچگی نهادهای سیاست‌گذار و بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه و مصاحبه‌هایی که باعث هیجان بازار شد را به عنوان عوامل رشد نقدینگی در سال اخیر و رسیدن آن به مرز ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.

]]>
کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است http://www.otaghnews.com/news/429487/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 10 Jul 19 21:07:12 +0430 کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده به طوریکه از طرفی نقدینگی در کشور بسیار بالا است و از طرفی بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد.

]]>
بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چه کرد؟ http://www.otaghnews.com/news/429442/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 09 Jul 19 19:23:08 +0430 بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چه کرد؟
حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان سال قبلش ۲۳.۱ درصد رشد داشته که بانک مرکزی اعلام کرده با تدابیر به‌ کار گرفته شده در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی تنها یک واحد درصد افزایش داشته است.

]]>
قاچاق لوازم خانگی افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/429207/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Thu, 04 Jul 19 10:53:04 +0430 قاچاق لوازم خانگی افزایش یافت
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزایش قاچاق لوازم خانگی خبر داد و گفت که دولت باید اقدام مؤثری برای بهبود فضای صنعت لوازم خانگی انجام دهد.

]]>
کار شایسته یعنی کارگر نگران قرارداد کارش نباشد http://www.otaghnews.com/news/428292/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Fri, 14 Jun 19 10:20:05 +0430 کار شایسته یعنی کارگر نگران قرارداد کارش نباشد
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که در نظام کار شایسته قرارداد سفید معنا ندارد، گفت: کار شایسته زمانی اجرا می شود که هیچ کارگری نگران حقوق و قرارداد کارش نباشد و هیچ کارفرمایی دغدغه تامین مواد اولیه و رکود حاکم بر بازار کار را نداشته باشد.

]]>
خبر خوش برای تولیدکنندگان http://www.otaghnews.com/news/427354/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Fri, 24 May 19 09:35:05 +0430 خبر خوش برای تولیدکنندگان
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح بازنگری‌هایی که در طرح‌ رونق تولید صورت گرفته، از پیش‌بینی پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۵ هزار و ۶۱۰ واحد صنعتی طی این طرح در سال جاری خبر داد.

]]>
ارزش معاملات بورسی ۶ برابر شد http://www.otaghnews.com/news/426191/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sat, 27 Apr 19 19:16:01 +0430 ارزش معاملات بورسی ۶ برابر شد
مدیر عامل بورس تهران از افزایش ۳۸۵ درصدی صدور کد معاملاتی جدید در بورس و همچنین افزایش ۶.۵ برابری ارزش معاملات در بورس تهران خبر داد و گفت: هدایت درست نقدینگی موجود در جامعه به بورس می‌تواند سپر تورم شود و منجر به خلق ثروت و افزایش تولید ملی خواهد شد.

]]>
حذف صفر از پول ملی با اقتصاد چه می‌کند؟ http://www.otaghnews.com/news/425928/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 22 Apr 19 13:04:04 +0430 حذف صفر از پول ملی با اقتصاد چه می‌کند؟
یک کارشناس اقتصادی درباره مطرح شدن مجدد حذف صفر از پول ملی و جدی شدن اجرای آن گفت: این طرح اثر روانی بر جامعه دارد و تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.

]]>
برای جبران خسارت سیل از کدام جیب پول برداریم؟ http://www.otaghnews.com/news/425633/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F Mon, 15 Apr 19 14:51:04 +0430 برای جبران خسارت سیل از کدام جیب پول برداریم؟
ایجاد خسارت در حوزه‌های زیرساختی، کشاورزی و مسکونی در سیلاب اخیر باعث شده دولت برای تأمین مالی این خسارات از محلی غیر از بودجه به تکاپو بیفتد.

]]>
بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت در سال ۹۷ http://www.otaghnews.com/news/424626/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7 Mon, 25 Mar 19 11:59:02 +0430 بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت در سال ۹۷
یک اقتصاددان ضمن نادرست خواندن اقتصاد بخشنامه‌ای و همچنین سهمیه‌بندی که عامل سلطان‌پروری می‌شود، معتقد است بزرگ‌ترین اشتباه دولت در سال گذشته پاسخ دادن به بدهی‌های موسسات مالی -‌ اعتباری از ذخایر بانک مرکزی بود.

]]>
کوپن‌؛ انتخابی بین بد و بدتر! http://www.otaghnews.com/news/424181/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86%E2%80%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%21 Thu, 14 Mar 19 13:05:02 +0330 کوپن‌؛ انتخابی بین بد و بدتر!
طرح "کالابرگ‌های الکترونیک" که اخیراً توسط مجلس به تصویب رسید باعث بروز گمانه‌زنی‌هایی در این رابطه شده است. یک اقتصاددان با اشاره به نامشخص بودن جزئیات این مصوبه، گفت: در توزیع کوپن مساله انتخاب بین بد و بدتر است.

]]>
وام‌های بانکی از کجا سر در می‌آورند؟ http://www.otaghnews.com/news/423364/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 21 Feb 19 18:05:02 +0330 وام‌های بانکی از کجا سر در می‌آورند؟
اعلام آمار بیشترین کاهش استخدام در شرکتها، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و رشد نقدینگی در ۱۰ سال گذشته از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.

]]>
مالیات از بانک مرکزی ۳ درصد تورم می‌آورد http://www.otaghnews.com/news/422711/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF Wed, 06 Feb 19 18:55:02 +0330 مالیات از بانک مرکزی ۳ درصد تورم می‌آورد
تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی برای الزام بانک مرکزی به پرداخت سود سهام و مالیات علی‌الحساب مسأله‌ای که می‌تواند باعث ایجاد تبعاتی اقتصادی باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تصمیم باعث خلق نقدینگی و چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌شود.

]]>
افزایش ۴۳ درصدی پول در یکسال! http://www.otaghnews.com/news/422714/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%21 Wed, 06 Feb 19 15:17:05 +0330 افزایش ۴۳ درصدی پول در یکسال!
حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری در حالی به بیش از ۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که میزان پول در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است.

]]>
تصمیمی که عطش نقدینگی بورس را بیشتر کرد! http://www.otaghnews.com/news/422482/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 02 Feb 19 22:22:14 +0330 تصمیمی که عطش نقدینگی بورس را بیشتر کرد!
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات سازمان بورس درباره حد اعتباری کارگزاران و عرضه نفت خام سبک در بورس، گفت: این تصمیمات هرچند که می‌تواند تصمیمات خوب و به جایی باشد اما زمان اجرایی شدن آن اصلا خوب نیست.

]]>
۷۰ درصد از نقدینگی‌ها دست یک درصد از شرکت‌ها! http://www.otaghnews.com/news/422013/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%21 Thu, 24 Jan 19 10:47:02 +0330 ۷۰ درصد از نقدینگی‌ها دست یک درصد از شرکت‌ها!
ظاهرا حجم نقدینگی ایجاد شده را نه با حذف صفر و نه با هیچ شیوه مالی دیگری نمی‌توان کنترل کرد؛ در این رابطه یک اقتصاددان معتقد است تنها بستری که می‌تواند پذیرای این حجم از نقدینگی باشد عرصه "تولید" است.

]]>
با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را سرگرم می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/421240/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 07 Jan 19 13:02:01 +0330 با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را سرگرم می‌کنیم
طرح جدید حذف چهار صفر از پول ملی در حالی در روز گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد که معاون اسبق وزارت اقتصاد معتقد است این طرح در شرایط فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی‌تواند کمک کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد!

]]>
بورس چگونه می‌تواند نقدینگی را جذب کند؟ http://www.otaghnews.com/news/420584/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 24 Dec 18 11:36:04 +0330 بورس چگونه می‌تواند نقدینگی را جذب کند؟
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر کمک گرفتن از بورس برای مدیریت نقدینگی، حرفی کاملا درست است

]]>
بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/420281/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 17 Dec 18 13:59:03 +0330 بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت
بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی تا پایان مهرماه سال جاری را ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

]]>
رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد http://www.otaghnews.com/news/419003/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 19 Nov 18 12:27:03 +0330 رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانه‌های این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمی‌توان با راهکارهای اقتصادی آن‌را کنترل کرد.

]]>