اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 19 04:07:09 +0430fa جلیلی: مذاکرات هسته‌ای و کاهش نرخ تورم از اقدامات مثبت دولت بود http://www.otaghnews.com/news/134417/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sat, 29 Aug 15 11:40:40 +0430 جلیلی: مذاکرات هسته‌ای و کاهش نرخ تورم از اقدامات مثبت دولت بود
اتاق‌نیوز - یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مذاکرات ایران و 1+5 را از اقدامات مثبت و موثر دولت عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که برای حضور ایران در بازا...

]]>