اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Oct 19 15:25:35 +0330fa اعلام آنلاین نرخ ۱۰۰ قلم خدمات http://www.otaghnews.com/news/433894/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA Wed, 16 Oct 19 16:15:09 +0330 اعلام آنلاین نرخ ۱۰۰ قلم خدمات
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از این پس نرخ ۱۰۰ قلم خدمات نیز به سامانه اعلام آنلاین قیمت صد قلم کالای اساسی اضافه خواهد شد.

]]>
معرفی ۲۵سایت متخلف در حوزه گرانفروشی بلیت اربعین http://www.otaghnews.com/news/433506/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86 Mon, 07 Oct 19 12:03:06 +0330 معرفی ۲۵سایت متخلف در حوزه گرانفروشی بلیت اربعین
معاون وزیر صنعت، از معرفی ۲۵ سایت متخلف در حوزه گرانفروشی بلیت هواپیما در ایام منتهی به اربعین خبر داد و گفت: مردم نرخ‌های بالاتر از ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومان برای بلیت هواپیما را گزارش کنند.

]]>
با شرکت‌های خودرویی در صورت احراز تخلف برخورد قانونی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/433463/%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF- Sun, 06 Oct 19 14:54:06 +0330 با شرکت‌های خودرویی در صورت احراز تخلف برخورد قانونی می‌شود
یک مقام مسئول گفت:اگرخودروسازان درقیمت فروش برخلاف مصوبات عمل کنند، پس ازدریافت مستندات و شکواییه، نسبت به رسیدگی ودرصورت احراز تخلف، انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام می کنیم.

]]>
جزئیات قیمت جدید نان آزادپزها http://www.otaghnews.com/news/433055/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B2%D9%87%D8%A7 Fri, 27 Sep 19 10:26:05 +0330 جزئیات قیمت جدید نان آزادپزها
یک مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده، گفت: قیمت نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۰۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است.

]]>
قیمت دولتی دفاتر مشق اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/432891/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Mon, 23 Sep 19 14:55:18 +0330 قیمت دولتی دفاتر مشق اعلام شد
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سقف قیمت مدیریتی انواع دفترچه دانش آموزی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال را اعلام کرد.

]]>
نرخ بلیت هواپیما بر مبنای آذرماه سال گذشته محاسبه می‌شود http://www.otaghnews.com/news/432356/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF- Wed, 11 Sep 19 14:24:04 +0430 نرخ بلیت هواپیما بر مبنای آذرماه سال گذشته محاسبه می‌شود
مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکندگان گفت: فروش بلیط هواپیما بالاتر از نرخهای آذر ماه ۹۷ تخلف است و باید شرکتهای هواپیمایی نرخ آذر ماه ۹۷ را ملاک عمل قرار دهند.

]]>
خودروسازان بدعهد به تعزیرات معرفی شدند http://www.otaghnews.com/news/432025/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF- Tue, 03 Sep 19 22:18:03 +0430 خودروسازان بدعهد به تعزیرات معرفی شدند
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده گفت: خودروسازانی که در تحویل خودروها خلف وعده دارند، باید سود مشارکت پرداخت کنند.

]]>
تشکیل ۱۳۷۷ پرونده تخلفاتی برای کاغذ چاپ و تحریر http://www.otaghnews.com/news/431902/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1 Sun, 01 Sep 19 12:48:06 +0430 تشکیل ۱۳۷۷ پرونده تخلفاتی برای کاغذ چاپ و تحریر
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد بازرسی در حوزه کاغذ چاپ و تحریر خبر داد و گفت: ارزش تخلفاتی پرونده‌های تشکیل شده از مرز ۳۳۰ میلیارد ریال گذشت.

]]>
ورود سازمان حمایت به پرونده تخلفات ایرلاین‌ها http://www.otaghnews.com/news/431156/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 16 Aug 19 10:54:05 +0430 ورود سازمان حمایت به پرونده تخلفات ایرلاین‌ها
معاون وزیر صمت از ورود سازمان حمایت به گرانفروشی بلیت هواپیما و صدور حکم برای دو ایرلاین متخلف در این زمینه خبر داد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی ضوابط مصوب قیمت‌گذاری بلیت را رعایت نمی‌کنند.

]]>
شیرخام و دفترچه‌های دانش‌آموزی زیر ذره‌بین بازرسان http://www.otaghnews.com/news/431099/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86 Wed, 14 Aug 19 20:49:15 +0430 شیرخام و دفترچه‌های دانش‌آموزی زیر ذره‌بین بازرسان
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیات اولویت‌های بازرسی از بازار کالاهای اساسی در هفته پیش رو گفت: شیرخام و دفترچه‌های دانش‌آموزی زیر ذره‌بین بازرسان قرار دارند.

]]>
نظارت بر گران‌فروشی‌ و تخلفات اصناف با سامانه ۱۲۴ http://www.otaghnews.com/news/430988/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B4 Mon, 12 Aug 19 16:19:05 +0430 نظارت بر گران‌فروشی‌ و تخلفات اصناف با سامانه ۱۲۴
مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی تیرماه در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ دریافت شده است.

]]>
نظارت بر بازار مرغ شدت گرفت http://www.otaghnews.com/news/430728/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Tue, 06 Aug 19 16:53:04 +0430 نظارت بر بازار مرغ شدت گرفت
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ٥ اولویت نظارتی هفته جاری در بازار کالاهای اساسی را اعلام کرد و گفت: نظارت بر بازار مرغ شدت می گیرد.

]]>
قیمت مرغ کاهش نیابد، از دو روز آینده واردات آغاز می‌شود http://www.otaghnews.com/news/430688/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 05 Aug 19 22:36:06 +0430 قیمت مرغ کاهش نیابد، از دو روز آینده واردات آغاز می‌شود
رییس سازمان حمایت گفت: اگرچه برای کاهش قیمت مرغ سیاست‌هایی مانند وضع عوارض برای صادارت در نظر گرفته شده اما اگر طی دو روز آینده مرغ مورد نیاز تامین نشود، واردات آغاز می شود.

]]>
دو شیوه نرخگذاری کالاها در بازار http://www.otaghnews.com/news/430664/%D8%AF%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Mon, 05 Aug 19 11:54:05 +0430 دو شیوه نرخگذاری کالاها در بازار
یک مقام مسئول گفت:٢٥ قلم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند، قیمتگذاری شده و نرخگذاری مابقی کالاها به صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولید کننده است، صورت می گیرد.

]]>
جزئیات نظارت بر بازار ۵ قلم کالای اساسی http://www.otaghnews.com/news/430422/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B5-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C Tue, 30 Jul 19 15:51:04 +0430 جزئیات نظارت بر بازار ۵ قلم کالای اساسی
معاون بازرسی سازمان حمایت از اولویت بندی بازرسی کالاهای اساسی در بازار خبر داد و با بیان اینکه هر هفته ۵ قلم در کل کشور به صورت هماهنگ رصد می‌شوند،گفت:همه کالاها باید برچسب قیمت داشته باشند.

]]>
بازگشت تمام فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صنعت http://www.otaghnews.com/news/430186/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA Thu, 25 Jul 19 13:26:04 +0430 بازگشت تمام فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صنعت
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به این وزارتخانه باز خواهد گشت.

]]>
قیمت مرغ منجمد ۱۳ هزارتومان تصویب شد http://www.otaghnews.com/news/429027/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Sun, 30 Jun 19 14:11:04 +0430 قیمت مرغ منجمد ۱۳ هزارتومان تصویب شد
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ منجمد کیلویی ١٣ هزارتومان تصویب شده است، گفت: منتظر ابلاغ رسمی این قیمت هستیم.

]]>
ممنوعیت تعیین قیمت روزانه فروش‌های فوری خودروسازان http://www.otaghnews.com/news/428667/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 Sat, 22 Jun 19 10:25:03 +0430 ممنوعیت تعیین قیمت روزانه فروش‌های فوری خودروسازان
معاون وزیر صنعت گفت: قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن۹۷ تعیین و از طریق شرکت‌ها اعلام شده است و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمی‌شود.

]]>
عرضه محصولات لبنی پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۵ درصد زیرقیمت http://www.otaghnews.com/news/428559/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA Wed, 19 Jun 19 23:12:07 +0430 عرضه محصولات لبنی پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۵ درصد زیرقیمت
وزارت صمت اعلام کرد:فرآورده‌های لبنی پر مصرف در سازمان میادین میوه و تره بار و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل ۱۵درصد زیر قیمت درج شده روی کالا عرضه می‌شود.

]]>
فرمول حاشیه‌ساز قیمت‌گذاری خودرو http://www.otaghnews.com/news/428359/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Sat, 15 Jun 19 16:05:03 +0430 فرمول حاشیه‌ساز قیمت‌گذاری خودرو
اگرچه از همان ابتدای کار، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار مورد نقد جدی قرار داشت و برخی بر این باور بودند که اجرای آن، خود عامل بر هم ریختن بازار خواهد شد،اما با اصرار این طرح اجرا شد.

]]>
افزایش ۲۲ درصدی بلیت قطار در روزهای آتی http://www.otaghnews.com/news/427489/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C Mon, 27 May 19 10:10:03 +0430 افزایش ۲۲ درصدی بلیت قطار در روزهای آتی
در حالی که قرار است از پایان ماه مبارک رمضان نرخ بلیت قطار ۲۲ درصد افزایش یابد، کارشناسان اقتصاد حمل و نقل معتقدند می توان با ارتقای بهره وری و کاهش هزینه شرکت ها، صنعت ریلی را سودده کرد.

]]>
خواب خرگوشی سیاست‌گذار در مدیریت بازار خودرو http://www.otaghnews.com/news/426838/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Sat, 11 May 19 21:52:02 +0430 خواب خرگوشی سیاست‌گذار در مدیریت بازار خودرو
قیمتها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد و وزارت صنعت به عنوان متولی، هیچ اقدام موثری برای مدیریت این شرایط انجام نمی‌دهد؛ نرخ خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است.

]]>
افزایش ۱۳۴۰ درصدی تشکیل پرونده‌های تخلف http://www.otaghnews.com/news/426406/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81 Thu, 02 May 19 17:15:03 +0430 افزایش ۱۳۴۰ درصدی تشکیل پرونده‌های تخلف
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از افزایش ۱۳۴۰درصدی پرونده‌های تشکیلی در سال گذشته توسط این سازمان خبر داد و گفت: کشف کالای قاچاق توسط سازمان حمایت ۳۲ درصد افزایش داشته است.

]]>
سکوت وزارت صنعت در مقابل گرانفروشی بی‌سابقه خودرو http://www.otaghnews.com/news/426362/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88- Wed, 01 May 19 13:37:02 +0430 سکوت وزارت صنعت در مقابل گرانفروشی بی‌سابقه خودرو
بازار خودرو برای چندمین ماه متوالی به دلایلی نامعلوم جهش را تجربه می‌کند و وزارت صنعت به عنوان متولی تولید و بازار، موضع منفعلانه ای را در پیش گرفته است.

]]>
متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند http://www.otaghnews.com/news/426063/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Wed, 24 Apr 19 22:24:13 +0430 متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، گفت: فروشنده و تأمین کننده باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می‌کنیم.

]]>
نانوایی‌ها بیشترین شکایات مردمی را به خود اختصاص دادند http://www.otaghnews.com/news/424329/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 17 Mar 19 18:49:04 +0330 نانوایی‌ها بیشترین شکایات مردمی را به خود اختصاص دادند
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگات و تولیدکنندگان گفت: در بهمن ماه سال جاری، جمعاً ۱۹ هزار و ۹۸۰ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام شده است.

]]>
توزیع ۲۳۰هزار تن شکر در بازار http://www.otaghnews.com/news/423702/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Fri, 01 Mar 19 21:51:02 +0330 توزیع ۲۳۰هزار تن شکر در بازار
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توزیع بیش از ۲۳۰ هزارتن شکر طی یک‌ماه گذشته، گفت: به اندازه دو ماه شکر آماده عرضه به بازار داریم و از امروز طرح ضربتی برخورد با گرانفروشان آغاز می‌شود.

]]>
آشفته‌بازار خودرو و سرگردانی مشتریان http://www.otaghnews.com/news/423122/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 16 Feb 19 15:04:02 +0330 آشفته‌بازار خودرو و سرگردانی مشتریان
اگرچه وزیر صنعت وعده داده بود که با افزایش رسمی قیمت خودرو از سوی خودروسازان، عرضه به بازار افزایش یافته و جلوی شکل‌گیری حاشیه بازار گرفته خواهد شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است.

]]>
تحویل خودروهای معوق وظیفه خودروسازان است http://www.otaghnews.com/news/422647/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 05 Feb 19 16:49:02 +0330 تحویل خودروهای معوق وظیفه خودروسازان است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تحویل خودروهای معوق را وظیفه خودروسازان دانست و گفت: شرکتهای خودروساز با در نظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم، زمان تولید خودروها را برای مشتری مشخص می کنند.

]]>
خودروسازان زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنند http://www.otaghnews.com/news/422125/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 26 Jan 19 13:06:01 +0330 خودروسازان زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنند
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت‌های خودروساز خواست تا زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنند.

]]>
خودروسازها خودرویی که می‌توان تولید کرد را پیش‌فروش کنند http://www.otaghnews.com/news/421893/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 22 Jan 19 10:06:02 +0330 خودروسازها خودرویی که می‌توان تولید کرد را پیش‌فروش کنند
مدیرعامل سازمان حمایت گفت: خودروسازان از امروز مکلف هستند فقط خودروهایی را به بازار عرضه کنند که توان تولید آ« را دارند.

]]>
کدام خودروهای پیش‌خرید مشمول افزایش قیمت نمی‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/421492/-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 13 Jan 19 09:39:03 +0330  کدام خودروهای پیش‌خرید مشمول افزایش قیمت نمی‌شود؟
معاون وزیر صنعت گفت: برای تامین سرمایه در گردش و بهبود وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور، دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به آنها تزریق خواهد کرد.

]]>
تکلیف خودروسازان به افزایش تولید خودروهای پرتیراژ http://www.otaghnews.com/news/421408/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98 Fri, 11 Jan 19 14:26:02 +0330 تکلیف خودروسازان به افزایش تولید خودروهای پرتیراژ
مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه ای از سیاست های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.

]]>
مصوبه سازمان حمایت اجرا نشد http://www.otaghnews.com/news/420688/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF Wed, 26 Dec 18 16:32:05 +0330 مصوبه سازمان حمایت اجرا نشد
درحالی که قرار بود قیمت فرآورده های لبنی در بازار کاهش یابد و نرخ های مصوب جایگزین نرخ های قبلی شود، بعد از حدود دو هفته، نرخ فروش محصولات لبنی هنوز کاهش نیافته است.

]]>
قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها http://www.otaghnews.com/news/420116/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 13 Dec 18 17:58:10 +0330 قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها
رییس سازمان حمایت گفت:با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و نرخ های قطعه سازان، قیمت‌ها محاسبه می‌شود و کارگروه تنظیم بازار براساس منافع درباره قیمت‌های جدید،تصمیم خواهد گرفت.

]]>
اعتراض به ابلاغ قیمت ۹۸۰۰ تومان برای مرغ http://www.otaghnews.com/news/420009/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B9%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA Tue, 11 Dec 18 13:15:07 +0330 اعتراض به ابلاغ قیمت ۹۸۰۰ تومان برای مرغ
تشکل‌های صنعت طیور، در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تجدید نظر در قیمت ابلاغی ۹۸۰۰ تومان برای مرغ شدند و اعلام کردند:ادامه این روند منجر به خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید می شود.

]]>
آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان http://www.otaghnews.com/news/419212/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 24 Nov 18 08:54:04 +0330 آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان
در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست.

]]>
قیمت مرغ ۹۸۰۰ تومان تعیین شد http://www.otaghnews.com/news/419012/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B9%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Mon, 19 Nov 18 14:35:02 +0330 قیمت مرغ ۹۸۰۰ تومان تعیین شد
اتحادیه سراسری مرغداران کشور در نامه ای به رئیس جمهور، از تصویب قیمت ۹۸۰۰ تومان برای هرکیلوگرم مرغ در سازمان حمایت، انتقاد کردند.

]]>
اصلاح اساسنامه سازمان حمایت در دستور کار http://www.otaghnews.com/news/418660/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Sun, 11 Nov 18 14:39:09 +0330 اصلاح اساسنامه سازمان حمایت در دستور کار
رییس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه اساسنامه سازمان حمایت در حال اصلاح است، گفت: جریمه ناشی از بی کیفیتی تولید نباید به خزانه واریز شود، بلکه باید به دست مصرف کننده برسد.

]]>
الزام شرکت‌های هواپیمایی به استرداد اضافه دریافتی پروازهای اربعین http://www.otaghnews.com/news/418452/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86 Tue, 06 Nov 18 23:53:07 +0330 الزام شرکت‌های هواپیمایی به استرداد اضافه دریافتی پروازهای اربعین
شرکت های هواپیمایی به استرداد اضافه دریافتی مشتریان در ایام اربعین ملزم شدند.

]]>
در مورد قیمت خودرو، یکطرفه تصمیم نمی‌گیریم http://www.otaghnews.com/news/418183/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 31 Oct 18 18:44:05 +0330 در مورد قیمت خودرو، یکطرفه تصمیم نمی‌گیریم
یک مسئول در سازمان حمایت گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز و یا مصرف‌کنندگان و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده است.

]]>
۲۰هزار خودروی ناقص با ترخیص قطعات تکمیل شد http://www.otaghnews.com/news/417788/%DB%B2%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF Mon, 22 Oct 18 16:25:06 +0330 ۲۰هزار خودروی ناقص با ترخیص قطعات تکمیل شد
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه ترخیص قطعات، تعداد خودروهای ناقص را از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه کاهش داده است، گفت:با ورود خودروهای جدید،قیمت کاهش می‌یابد.

]]>
پیشنهاد اصلاح قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار رفت http://www.otaghnews.com/news/417633/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA Thu, 18 Oct 18 20:47:04 +0330 پیشنهاد اصلاح قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار رفت
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه قیمت های فعلی خودروسازان را دچار مشکل کرده است، گفت:سازمان حمایت پیشنهاد اصلاحیه قیمت‌ها را داده وستاد تنظیم بازار باید تصمیم گیری کند.

]]>
جزئیات قیمت ۱۵ قلم محصول لبنی http://www.otaghnews.com/news/417282/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C Wed, 10 Oct 18 19:51:05 +0330 جزئیات قیمت ۱۵ قلم محصول لبنی
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیات قیمت ۱۵ قلم محصول لبنی، گفت: پرونده تخلف گرانفروشی برخی شرکتها، به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

]]>
طرح پیش‌فروش لوازم خانگی اجرا می‌شود http://www.otaghnews.com/news/417193/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 08 Oct 18 21:07:04 +0330 طرح پیش‌فروش لوازم خانگی اجرا می‌شود
با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش‌فروش لوازم خانگی نمایند. مرحله اول این طرح با فروش ۱۶۰ محصول با قیمت قطعی از فردا اغاز می شود.

]]>
بازار بی‌سر و سامان خودرو http://www.otaghnews.com/news/416883/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Tue, 02 Oct 18 11:08:04 +0330 بازار بی‌سر و سامان خودرو
بازار خودرو آنقدر آشفته است که کمتر کسی دیگر امید به سامان آن دارد. این همان نمایش تمام‌عیار بی‎‌تدبیری در صنعتی است که محصول بی‌کیفیتی که قرار بود از رده خارج شود را دارای خواهان کرده است.

]]>
شیوه‌های ترخیص کالا با مصوبه جدید اخذ مابه‌التفاوت ارزی http://www.otaghnews.com/news/415844/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Sun, 09 Sep 18 20:35:05 +0430 شیوه‌های ترخیص کالا با مصوبه جدید اخذ مابه‌التفاوت ارزی
با توجه به مشکلاتی که برای ترخیص کالاهایی همچون پوشک و نوشت افزار پیش آمده، در حال حاضر ۳ شیوه برای ترخیص کالا از گمرکات وجود دارد.

]]>
قیمت جو، ذرت، سویا و روغن خام اعلام شد http://www.otaghnews.com/news/415660/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%8C-%D8%B0%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 05 Sep 18 22:19:06 +0430 قیمت جو، ذرت، سویا و روغن خام اعلام شد
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سقف قیمت های رسمی کنجاله سویا، ذرت، جو، روغن خام و دانه های روغنی را اعلام کرد.

]]>
دولت از ورود سموم مشابه داخلی ممانعت کند http://www.otaghnews.com/news/415437/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 31 Aug 18 19:51:05 +0430 دولت از ورود سموم مشابه داخلی ممانعت کند
رئیس انجمن تولید کنندگان سموم با اشاره به وجود قوانین دست و پا گیر در حوزه تولید گفت: از مسئولان می خواهیم از واردات سمومی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود ممانعت کنند.

]]>
سودای گرانی در سر خودروسازان http://www.otaghnews.com/news/415401/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 Fri, 31 Aug 18 08:56:04 +0430 سودای گرانی در سر خودروسازان
در حالی آشفتگی بازار خودرو این روزها برای بسیاری از خانوارها دردسرساز شده که هم خودروسازان سودای گرانی دارند و هم فروشندگان خودرو باورشان شده که باید خودروهایشان را با نرخ‌های نجومی بفروشند.

]]>