اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 05:16:41 +0330fa ۱۶۰۰ نفر در تهران جذب بازار کار شدند http://www.otaghnews.com/news/389171/%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 27 Feb 17 10:23:02 +0330 ۱۶۰۰ نفر در تهران جذب بازار کار شدند
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران از جذب و به کارگیری ۱۶۸۰ نفر از متقاضیان و جوانان جویای کار در استان تهران خبر داد.

]]>
تعاونی‌ها بهترین راه ایجاد درآمد و کسب و کار موفق http://www.otaghnews.com/news/142345/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82 Sat, 19 Sep 15 09:07:41 +0430 تعاونی‌ها بهترین راه ایجاد درآمد و کسب و کار موفق
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران به فارغ التحصیلان و جوانان کارجو پیشنهاد کرد: با توجه به هزینه‌های پایین و درآمدزایی بالای تعاونی‌ها برای شروع ی...

]]>
راه‌اندازی اولین مجتمع آموزشی تعاون http://www.otaghnews.com/news/139755/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 Sat, 12 Sep 15 13:46:46 +0430 راه‌اندازی اولین مجتمع آموزشی تعاون
اتاق نیوز - مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران از راه‌اندازی بازار عرضه محصولات ایرانی و نوشت‌افزار خبر داد....

]]>