اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:08:34 +0330fa تلویزیون‌های سونی فیلم‌های 4K از سونی پیکچرز را استریم می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/306922/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-4K-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DA%86%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Wed, 06 Jan 16 14:15:58 +0330 تلویزیون‌های سونی فیلم‌های 4K از سونی پیکچرز را استریم می‌کنند
تلویزیون‌های 4K از سال‌ها پیش در نمایشگاه CES حضور داشته‌اند؛ اما سوال مهم هنوز بی‌جواب مانده است! چگونه محتوای مرتبط با فناوری 4K این تلویزیون‌ها را دریافت کنیم؟ سونی اولین شرکتی به شمار می‌رود که در این راه گام برداشته است.

]]>
توقف مذاکرات روسیه و ترکیه درباره تاسیس خط لوله انرژی«استریم» http://www.otaghnews.com/news/139847/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%C2%BB Sat, 12 Sep 15 22:00:01 +0430 توقف مذاکرات روسیه و ترکیه درباره تاسیس خط لوله انرژی«استریم»
یک مقام ارشد انرژی ترک از توقف مذاکرات کشورش با روسیه در خصوص تاسیس خط لوله انرژی «استریم» به علت عدم پیشرفت در مذاکرات خبر داد....

]]>