اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:25:52 +0330fa ۷۰۰ میلیون دلار بدهی نفتی شل به ایران آب رفت http://www.otaghnews.com/news/319359/%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 20 Feb 16 12:47:02 +0330 ۷۰۰ میلیون دلار بدهی نفتی شل به ایران آب رفت
با گذشت حدود ۱۰ روز از لغو تحریم‌ بانکی و سوئیفت، نه تنها خبری از وصول بدهی ۲.۸ میلیارد دلاری شرکت شل نیست که این شرکت در ادعای جدیدی از حجم بدهی خود به ایران ۷۰۰ میلیون دلار کاسته است!

]]>
افزایش نرخ ارز با وجود کاهش ۲۵ درصدی واردات http://www.otaghnews.com/news/140037/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA Sun, 13 Sep 15 11:39:47 +0430 افزایش نرخ ارز با وجود کاهش ۲۵ درصدی واردات
نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به کاهش 25 درصدی واردات در 6 ماه اخیر، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز چیزی جز دستکاری مصنوعی بازار نیست....

]]>