اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:52:05 +0330fa قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 22 شهریور http://www.otaghnews.com/news/140143/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-22-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Sun, 13 Sep 15 13:24:39 +0430 قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 22 شهریور
به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید در روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه در بازار ۹۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۱۱ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۷ ...

]]>