اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 14:32:45 +0330fa افزایش قیمت آجیل http://www.otaghnews.com/news/403747/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84 Wed, 20 Dec 17 16:13:03 +0330  افزایش قیمت آجیل
بازار آجیل و خشکبار که در آستانه شب یلدا داغ شده و با افزایش تقاضا همراه است، افزایش قیمت‌ها را با وجود عرضه کافی نشان می‌دهد.

]]>
فواید تخمه آفتابگردان در تقویت رشد مو http://www.otaghnews.com/news/345570/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88 Wed, 25 May 16 16:55:04 +0430 فواید تخمه آفتابگردان در تقویت رشد مو
کارشناسان تغذیه مصرف تخمه آفتابگردان را در رژیم غذایی توصیه می کنند.

]]>
کاهش قیمت آجیل و خشکبار در بازار http://www.otaghnews.com/news/140974/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Tue, 15 Sep 15 11:30:47 +0430 کاهش قیمت آجیل و خشکبار در بازار
در پی تغییرات فصلی و شرایط خاص سیاسی موجود در کشور رئیس اتحادیه فروشندگان  آجیل و خشکبار تهران ازروند رو به کاهش قیمت آجیل و خشکبار خبر داد....

]]>