اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 05:00:31 +0330fa مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ظرف یک ماه آینده انتخاب می‌شود http://www.otaghnews.com/news/442535/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 15 May 20 14:17:05 +0430 مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ظرف یک ماه آینده انتخاب می‌شود
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از انتخاب مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ظرف یک ماه آینده خبر داد.

]]>
مدیرعامل بانک مسکن در اثر ابتلا به کرونا درگذشت http://www.otaghnews.com/news/441641/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Sun, 26 Apr 20 11:05:03 +0430 مدیرعامل بانک مسکن در اثر ابتلا به کرونا درگذشت
مدیرعامل بانک مسکن که بیماری زمینه‌ای داشت، بدلیل ابتلا به کرونا صبح امروز درگذشت.

]]>
اعطای ۱۴۰ هزار وام مسکن ملی http://www.otaghnews.com/news/440578/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C Thu, 02 Apr 20 12:26:03 +0430 اعطای ۱۴۰ هزار وام مسکن ملی
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن جزئیات بسته ۲۲ ماده ای تأمین مالی نظام بانکی برای جهش تولید مسکن را تشریح کرد.

]]>
خروج ۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق مسکن یکم http://www.otaghnews.com/news/438996/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85 Wed, 26 Feb 20 18:44:02 +0330 خروج ۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق مسکن یکم
در حالی که از مهر ۹۷ تا بهمن امسال ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم خارج شده است اما مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، محل جبران آن را اقساط بازگشتی مسکن مهر عنوان کرد.

]]>
وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد + شرط پرداخت http://www.otaghnews.com/news/437090/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%2B-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA Sat, 11 Jan 20 15:05:08 +0330 وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد + شرط پرداخت
مدیرعامل بانک مسکن جزئیات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را تشریح و اعلام کرد از محل اوراق حق تقدم تا ۸۰ درصد هزینه باقیمانده اجرای طرح در مشارکت‌های مدنی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان مشروط بر این‌که ۲۰ درصد را سازنده تامین مالی انجام دهد،‌ پرداخت می‌کنیم.

]]>
۱۴۰ هزار متقاضی مسکن یکم آورده‌های خود را خارج کرده‌اند http://www.otaghnews.com/news/437085/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 11 Jan 20 13:47:06 +0330 ۱۴۰ هزار متقاضی مسکن یکم آورده‌های خود را خارج کرده‌اند
مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن از خارج شدن ۱۴۰ هزار فقره سپرده مسکن یکم از این صندوق خبر داد و گفت: در چهار سال گذشته تنها ۱۱۰ هزار واحد مسکونی با صندوق یکم تأمین اعتبار شد.

]]>
مبلغ اقساط وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن http://www.otaghnews.com/news/436535/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Mon, 30 Dec 19 10:51:04 +0330 مبلغ اقساط وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن
سقف وام خرید مسکن که اخیرا افزایش یافته، برای افراد ۱۴۰ میلیون و برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است و باتوجه به سود ۱۷.۵ درصدی، حداکثر اقساط برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود.

]]>
هوای سرد بازار تسه http://www.otaghnews.com/news/436332/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87 Wed, 25 Dec 19 11:38:11 +0330 هوای سرد بازار تسه
اگرچه بیش از یک هفته از اعلام بانک عامل مسکن مبنی بر احتمال موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن می گذرد، اما رکود سنگین بازار مسکن مانع از رونق بازار اوراق تسهیلات شده است.

]]>
موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن http://www.otaghnews.com/news/435877/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sat, 14 Dec 19 13:27:05 +0330 موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن
مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن از موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات خبر داد.

]]>
حساب صندوق یکم به طرح ملی مسکن متصل می‌شود http://www.otaghnews.com/news/434499/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 30 Oct 19 17:44:04 +0330 حساب صندوق یکم به طرح ملی مسکن متصل می‌شود
یک مقام مسئول از امکان اتصال ۳۵۰ هزار از دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به طرح ملی مسکن خبر داد.

]]>
نقش کمرنگ صندوق شبه‌ورشکسته در طرح ملی مسکن http://www.otaghnews.com/news/433004/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Wed, 25 Sep 19 19:58:05 +0330 نقش کمرنگ صندوق شبه‌ورشکسته در طرح ملی مسکن
مسئولان بانک عامل بخش مسکن، اگرچه بارها بر نبود منابع کافی برای افزایش تعداد و سقف تسهیلات این صندوق تأکید کرده اند، اما وزارت راه و شهرسازی به دنبال اتصال آن به طرح ملی مسکن است.

]]>
تقاضای وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران کم شد http://www.otaghnews.com/news/432817/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sat, 21 Sep 19 19:36:05 +0430 تقاضای وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران کم شد
مدیرعامل بانک مسکن از رشد ١٠ درصدی تقاضای استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سال جاری خبر داد و گفت: باوجود رکود در بخش مسکن، همچنان تقاضا برای این تسهیلات وجود دارد.

]]>
سایه روشن راه‌اندازی صندوق بورسی ودیعه http://www.otaghnews.com/news/431921/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87 Sun, 01 Sep 19 20:22:04 +0430 سایه روشن راه‌اندازی صندوق بورسی ودیعه
در حالی که دولت ومجلس در تکاپوی راه اندازی صندوق ویعه اجاره مسکن هستند،به نظر می رسد با اتمام فصل نقل و انتقال مستأجران،نتایج ایجاد این صندوق در صورت راه اندازی عملا در سال آینده نمایان شود.

]]>
صندوق ودیعه اجاره مسکن در بورس راه اندازی می شود http://www.otaghnews.com/news/431739/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Aug 19 22:36:29 +0430 صندوق ودیعه اجاره مسکن در بورس راه اندازی می شود
معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن برای کمک به مستأجران از دو طریق بازار سرمایه و حساب سپرده بانکی پس از تصویب دولت خبر داد.

]]>
عملکرد صندوق مسکن یکم در ۴سال http://www.otaghnews.com/news/431104/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%D8%B3%D8%A7%D9%84 Wed, 14 Aug 19 22:10:50 +0430 عملکرد صندوق مسکن یکم در ۴سال
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن از ۴ سال فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان دوره تجهیز مالی زوج های خانه اولی یاد کرد و درباره عملکرد این صندوق به مردم گزارش داد.

]]>
آغاز پرداخت وام جدید مسکن مهر http://www.otaghnews.com/news/430674/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1 Mon, 05 Aug 19 16:52:03 +0430 آغاز پرداخت وام جدید مسکن مهر
یک مقام مسئول در شبکه بانکی از آغاز سقف جدید تسهیلات مسکن مهر خبر داد و گفت: ۴۹ هزار واحد در پردیس مشمول این سقف جدید خواهند شد.

]]>
عدم استقبال بانکها از وام مسکن http://www.otaghnews.com/news/427798/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sun, 02 Jun 19 22:43:07 +0430 عدم استقبال بانکها از وام مسکن
در حالی که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی تنها ۸.۵ درصد است، رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس مجلس مکلف شد این سهم را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

]]>
‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن http://www.otaghnews.com/news/427094/%E2%80%8C%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sat, 18 May 19 10:01:03 +0430 ‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن
کارشناسان معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن به تناسب درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

]]>
متقاضیان وام مسکن منتظر رأی شورای پول و اعتبار http://www.otaghnews.com/news/426511/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1 Sat, 04 May 19 16:59:04 +0430 متقاضیان وام مسکن منتظر رأی شورای پول و اعتبار
افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش داده و این در حالی است که در سال جدید سه برنامه مجزا برای افزایش قدرت خرید مردم و کنترل قیمت مسکن برنامه‌ریزی شده که یکی از آنها افزایش مبلغ وام مسکن در صورت تائید شورای پول و اعتبار است.

]]>
سیاست‌های انقباضی سال‌های اخیر باعث تشدید تورم بازار مسکن شد http://www.otaghnews.com/news/426505/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 04 May 19 15:24:04 +0430 سیاست‌های انقباضی سال‌های اخیر باعث تشدید تورم بازار مسکن شد
معاون وزارت راه و شهرسازی گفت:طی سالهای گذشته شاهد افت تولید مسکن بودیم و سیاست‌های انقباضی در دستور کار بود؛ قاعدتا زمانی که تولید به خوبی تنظیم نشود، عدم تعادل در بازار بوجود می‌آید.

]]>
برنامه کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن http://www.otaghnews.com/news/426387/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86- Wed, 01 May 19 22:23:13 +0430 برنامه کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، با تشریح بسته رونق بخشی به بازار گفت: یکی از مهمترین راهکارهای این بسته، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن است.

]]>
امکان تخصیص ۴۰ هزار وام مسکن به بازنشستگان وجود ندارد http://www.otaghnews.com/news/422521/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 03 Feb 19 16:39:01 +0330 امکان تخصیص ۴۰ هزار وام مسکن به بازنشستگان وجود ندارد
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: امکان تخصیص ۴۰ هزار فقره وام خرید مسکن به بازنشستگان از محل اقساط برگشتی مسکن مهر که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، وجود ندارد.

]]>
بار تأمین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر دوش بانک عامل مسکن http://www.otaghnews.com/news/421822/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sun, 20 Jan 19 16:10:03 +0330 بار تأمین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر دوش بانک عامل مسکن
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: اجرای این طرح، بار تأمین مالی مسکن در این بانک را افزایش می دهد.

]]>
خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم http://www.otaghnews.com/news/421777/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85 Sat, 19 Jan 19 16:19:04 +0330 خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم
کارشناسان معتقدند صندوق مسکن یکم با ادامه روند فعلی، امکان حیات خود را از دست داده و حتی در صورت ادامه فعالیت، اثری در افزایش قدرت خرید مسکن خانوار نخواهد داشت.

]]>
افزایش ۳۸ درصدی پرداخت وام مسکن http://www.otaghnews.com/news/417912/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Thu, 25 Oct 18 18:01:05 +0330 افزایش ۳۸ درصدی پرداخت وام مسکن
مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن گفت: با وجود التهابات اقتصادی حجم پرداخت تسهیلات تازه در بخش مسکن در ۶ ماه نخست امسال ۳۸ درصد رشد کرد.

]]>
وام‌های بی‌اثر مَسکن http://www.otaghnews.com/news/416362/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%8E%D8%B3%DA%A9%D9%86 Fri, 21 Sep 18 14:24:05 +0430 وام‌های بی‌اثر مَسکن
کاهش شدید حجم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در کنار جهش قیمت مسکن سبب شده تا تسهیلات بانکی خرید مسکن تأثیری در قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته باشد.

]]>
پرداخت وام به بسازوبفروش‌ها تا سه سال دیگر متوقف می‌شود http://www.otaghnews.com/news/416078/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 14 Sep 18 21:38:11 +0430 پرداخت وام به بسازوبفروش‌ها تا سه سال دیگر متوقف می‌شود
یک مقام ارشد بانکی گفت: تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیر حرفه ای از چرخه دریافت تسهیلات ساخت مسکن حذف خواهند شد.

]]>
پرداخت وام مسکن ۴۳ درصد رشد کرد http://www.otaghnews.com/news/415590/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B4%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Tue, 04 Sep 18 14:03:10 +0430 پرداخت وام مسکن ۴۳ درصد رشد کرد
بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه در پنج ماه ابتدای امسال پرداخت وام مسکن ۴۳درصد رشد داشته است، گفت: در مدت مذکور ۸۳ هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده که ۹۰ درصد آن وام مسکن بوده است.

]]>
کاهش سود وام مسکن یکم از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر http://www.otaghnews.com/news/414906/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1 Sun, 19 Aug 18 20:42:23 +0430 کاهش سود وام مسکن یکم از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر
در حالی که مدیر شهر جدید پردیس از درخواست این شرکت برای دریافت وام هزار میلیاردی از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر خبر می دهد، مدیران بانک عامل می گویند عملا اقساطی باقی نمانده است.

]]>
منابع طرح جامع بازآفرینی شهری پرداخت نشد http://www.otaghnews.com/news/413155/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF Wed, 11 Jul 18 15:32:04 +0430 منابع طرح جامع بازآفرینی شهری پرداخت نشد
یک مقام بانکی گفت:اگر منابع طرح جامع بازآفرینی شهری ازسوی دولت دراختیار این بانک قرار گیرد،علاوه برتخصیص منابع جدید از محل بانک، به انبوه‌ساز تسهیلات نوسازی با سود تک‌رقمی پرداخت می‌شود.

]]>
کاهش سود وام مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟ http://www.otaghnews.com/news/409693/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 25 Apr 18 14:59:06 +0430 کاهش سود وام مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟
اگرچه وزارت راه و شهرسازی درخواست افزایش رقم وام مسکن به ۲۰۰میلیون را داده بود، اما احتمالا شورای پول و اعتبار باتوجه به کسری منابع صندوق مسکن یکم با این خواسته موافقت نکرده است.

]]>
۹ درصد معاملات مسکن ۹۶ تهران از محل صندوق یکم بود http://www.otaghnews.com/news/407914/%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B9%DB%B6-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 19 Mar 18 15:50:02 +0330 ۹ درصد معاملات مسکن ۹۶ تهران از محل صندوق یکم بود
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: امسال از هر ۱۰۰ واحد مسکونی که در تهران به فروش رسید، ۹ واحد از محل تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تأمین اعتبار شده بود.

]]>
بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال افزایش می‌یابد http://www.otaghnews.com/news/406023/-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Tue, 06 Feb 18 15:49:02 +0330  بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال افزایش می‌یابد
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از احتمال افزایش زمان بازپرداخت انواع تسهیلات مسکن از ۱۲ سال به ۱۵ سال خبر داد.

]]>
دخل وخرج نامتوازن صندوق مسکن یکم http://www.otaghnews.com/news/405980/%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85 Mon, 05 Feb 18 16:59:03 +0330 دخل وخرج نامتوازن صندوق مسکن یکم
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن می‌گوید تراز منابع و مصارف صندوق پس انداز مسکن یکم در حال منفی شدن است و این احتمال وجود دارد که صندوق نتواند به تعهدات تکلیفی خود عمل کند.

]]>
چند نفر متقاضی وام 80 میلیونی مسکن هستند؟ http://www.otaghnews.com/news/141028/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-80-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Sep 15 12:32:51 +0430 چند نفر متقاضی وام 80 میلیونی مسکن هستند؟
عضو هیئت مدیره بانک مسکن از تغییر ضوابط صندوق پس انداز یکم خبر داد: با بیان این که تسهیل ضوابط در بانک مرکزی در حال تصویب است، گفت: میزان استقبال از صندوق پس انداز یکم

]]>