اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:20:40 +0330fa رسیدگی ویژه نعمت‌زاده به مشکلات کاشی و سرامیک http://www.otaghnews.com/news/141677/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9 Wed, 16 Sep 15 15:13:28 +0430 رسیدگی ویژه نعمت‌زاده به مشکلات کاشی و سرامیک
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از رسیدگی ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات صنعت کاشی و سرامیک خبر داد و گفت: وزارتخانه به مشکل ...

]]>