اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:53:47 +0330fa خوش‌حساب‌ها را مجازات نکنیم http://www.otaghnews.com/news/438161/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 06 Feb 20 17:18:01 +0330 خوش‌حساب‌ها را مجازات نکنیم
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: باید بین افرادی که به وظایف خود عمل می کنند با کسانی که عمل نمی کنند تفاوت قائل شویم و خوش حساب ها را مجازات نکنیم.

]]>
وزارت خارجه برای جذب گردشگر با بخش‌خصوصی همکاری کند http://www.otaghnews.com/news/419733/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 05 Dec 18 12:47:13 +0330 وزارت خارجه برای جذب گردشگر با بخش‌خصوصی همکاری کند
ابراهیم پورفرج رئیس هیات مدیره جامعه تور گردانان ایران، معرفی ایران به‌عنوان کشوری امن در خاورمیانه و همکاری دولت به‌خصوص وزارت امور خارجه با بخش خصوصی را مهم‌ترین اولویت صنعت گردشگری در دوران فعلی و با توجه به اعمال تحریم‌ها دانست.

]]>
جزيره كيش موفق‌ترين منطقه آزاد كشوراست http://www.otaghnews.com/news/142357/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%83%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 19 Sep 15 11:21:44 +0430 جزيره كيش موفق‌ترين منطقه آزاد كشوراست
علي طيب‌نيا در سفر به كيش از تصميمات دولت براي بازگشت مناطق آزاد به جايگاه واقعيشان در توليد و صادرات كالا خبر داد. به گزارش روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان منط...

]]>