اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:48:24 +0330fa آمادگی پلیس برای جمع‌آوری معتادان ظرف 48 ساعت http://www.otaghnews.com/news/142827/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA Sat, 19 Sep 15 15:09:32 +0430 آمادگی پلیس برای جمع‌آوری معتادان ظرف 48 ساعت
اتاق نیوز - جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر از امضای تفاهم نامه پلیس مبارزه با مواد مخدر و شوراهای شهری و روستایی در حوزه "پیشگیری " خبر داد....

]]>