اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:23:23 +0330fa انتقاد از بی‌توجهی خودروسازان به گارانتی فروش خودرو http://www.otaghnews.com/news/317673/--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Mon, 15 Feb 16 11:26:02 +0330   انتقاد از بی‌توجهی خودروسازان به گارانتی فروش خودرو
رییس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، توقفگاه و پارکینگ تصریح کرد: کارخانه‌های خودروسازی ما توجهی به بخش گارانتی ندارند و این در حالی است که بر اساس قانون آن ها باید سه درصد از مبلغ فروش را خرج خدمات پس از فروش کنند.

]]>