اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:28:43 +0330fa پروژه‌های کاهش تلفات شبکه برق روی زمین ماند http://www.otaghnews.com/news/413154/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 11 Jul 18 15:17:03 +0430 پروژه‌های کاهش تلفات شبکه برق روی زمین ماند
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به غفلت از اجرای پروژه های کاهش تلفات در شبکه برق گفت:طی سالهای۸۰ تا ۹۲ باید در زیرساخت های شبکه برق ١٥ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می شد.

]]>
وجود کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی کشور http://www.otaghnews.com/news/316532/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 14 Feb 16 14:16:25 +0330 وجود کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی کشور
علیرضا کلاهی تصریح کرد: هزینه های زیادی بابت دریافت برگه سبز و مالیات ارزش افزوده از فروشگاه های اینترنتی دریافت می شود.

]]>
دولت سیاست خود را در مقوله مواد اولیه مشخص کند http://www.otaghnews.com/news/160642/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 28 Oct 15 00:28:23 +0330 دولت سیاست خود را در مقوله مواد اولیه مشخص کند
رییس هیات مدیره صنعت برق ایران گفت: دولت سیاست خود را در مقوله مواد اولیه مشخص کند تا زنجیره ارزش افزوده به درستی شکل بگیرد....

]]>
صادرات 147 میلیون دلاری کابل از ایران http://www.otaghnews.com/news/156121/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-147-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 17 Oct 15 14:43:44 +0330 صادرات 147 میلیون دلاری کابل از ایران
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از صادرات سالانه 147 میلیون دلاری کابل توسط ایران خبر داد....

]]>
افزایش تعرفه انرژی‌های تجدید‌پذیر فایده چندانی نداشت http://www.otaghnews.com/news/144423/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 22 Sep 15 16:33:04 +0330 افزایش تعرفه انرژی‌های تجدید‌پذیر فایده چندانی نداشت
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: مهم‌ترین مساله فعلی در صنعت برق کشور وجود تضامین پرداخت است چراکه این مساله تنها موجب جذب بخش خصوصی و ارتقا این صنعت می‌شود....

]]>