اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:46:25 +0330fa امضای قرارداد برقی ایران و چین http://www.otaghnews.com/news/144457/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86 Tue, 22 Sep 15 17:04:02 +0330 امضای قرارداد برقی ایران و چین
مدیر عامل صانیر از امضای قرارداد جدید برقی بین ایران و چین خبر داد و گفت: این قرارداد به منظور تامین فاینانس، کالا و تجهیزات و اجرای پروژه‌های جدید صنعت برق و انرژی ا

]]>