اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:32:26 +0330fa «رند پال» از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید http://www.otaghnews.com/news/314632/%C2%AB%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF Thu, 04 Feb 16 10:22:03 +0330 «رند پال» از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید
«رند پال» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دلیل آنچه او دفاع از آزادی می نامد، کناره گیری کرد.

]]>
اوباما قانون شکن است http://www.otaghnews.com/news/144975/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 24 Sep 15 11:21:11 +0330 اوباما قانون شکن است
سناتور جمهوری خواه آمریکایی که پیشتر وعده مذاکره با تهران در صورت پیروزی در رقابت های انتخاباتی را سر داده بود، از موضع خود عقب نشینی کرده و پذیرش توافق هسته ای ایران...

]]>