اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:30:54 +0330fa بنگلادش «داستان جلال» را به اسکار می‌فرستد http://www.otaghnews.com/news/145149/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF Sat, 26 Sep 15 10:14:58 +0330 بنگلادش «داستان جلال» را به اسکار می‌فرستد
بنگلادش فیلم «داستان جلال» را به عنوان نماینده خود برای بخش خارجی‌زبان اسکار انتخاب کرد....

]]>