اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 13:32:42 +0330fa مخالف سهمیه‌بندی سوخت خودروها هستیم http://www.otaghnews.com/news/422403/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Thu, 31 Jan 19 21:08:02 +0330 مخالف سهمیه‌بندی سوخت خودروها هستیم
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مخالف سهمیه‌بندی سوخت خودروها است، گفت: بنزین در سال آینده گران نمی‌شود.

]]>
آمریکا در اعمال تحریم‌های ضد ایرانی تنهاست http://www.otaghnews.com/news/418193/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 31 Oct 18 21:23:05 +0330 آمریکا در اعمال تحریم‌های ضد ایرانی تنهاست
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که خریداران سنتی و اروپایی‌ها با تحریم‌ها ضدایرانی آمریکا همراهی نمی‌کنند، گفت: صادرات نفت خام ایران در دوران تحریم‌ها به صفر نمی‌رسد.

]]>
ایران می‌تواند پس از برجام فروش نفت را مدیریت کند http://www.otaghnews.com/news/410767/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 19 May 18 09:55:03 +0430 ایران می‌تواند پس از برجام فروش نفت را مدیریت کند
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران قادر است در سخت‌ترین شرایط مسائل خود را در رابطه با فروش نفت و سایر موضوعات مدیریت کند.

]]>
آمریکا و اروپا در تحریم جدی هستند http://www.otaghnews.com/news/408700/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 04 Apr 18 12:19:04 +0430 آمریکا و اروپا در تحریم جدی هستند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نسبت به موضوع تحریم جدی هستند، نسبت به نقض عهد مجدد شرکت «توتال» فرانسه در قرارداد با ایران هشدار داد.

]]>
تصمیمات کارگروه سازگاری با کم‌آبی برای حل بحران آب مقطعی خواهد بود http://www.otaghnews.com/news/407667/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 14 Mar 18 09:26:13 +0330 تصمیمات کارگروه سازگاری با کم‌آبی برای حل بحران آب مقطعی خواهد بود
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی، این نوع تعاملات و برنامه ریزی‌ها را در سطح کلان و بین وزارت خانه‌ها یک گام مثبت و رو به جلو برای حل مسئله آب در کشور ذکر کرد.

]]>
مصوبه مجلس برای معافیت مدارس از پرداخت بهای انرژی تا سقف الگوی‌مصرف عاقلانه‌ است http://www.otaghnews.com/news/407158/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 03 Mar 18 08:54:33 +0330 مصوبه مجلس برای معافیت مدارس از پرداخت بهای انرژی تا سقف الگوی‌مصرف عاقلانه‌ است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ برای معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف عاقلانه است.

]]>
استانداردسازی سوخت باید در همه جای کشور در دستور کار قرار گیرد http://www.otaghnews.com/news/406805/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 23 Feb 18 10:04:02 +0330 استانداردسازی سوخت باید در همه جای کشور در دستور کار قرار گیرد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه استاندارد سازی سوخت در دستور کار شرکت ملی پالایش قرار گرفته، گفت: باید سوخت مناسبی هم به لحاظ کیفی و هم از لحاظ استانداردهای زیست محیطی در اختیار مردم قرار گیرد.

]]>
نفتکش‌ها هنوز با پرچم غیرایرانی تردد می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/405329/%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jan 18 19:41:03 +0330 نفتکش‌ها هنوز با پرچم غیرایرانی تردد می‌کنند
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به گذشت دو سال از اجرای برجام گفت: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که کشتی های نفتکش ما همچنان باید با پرچم یک کشور دیگر تردد کنند.

]]>
مخالفت با افزایش قیمت بنزین حتی در صورت دو نرخی بودن http://www.otaghnews.com/news/404533/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86 Sat, 06 Jan 18 20:54:04 +0330 مخالفت با افزایش قیمت بنزین حتی در صورت دو نرخی بودن
رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: مجلس حتما روی موضوع حامل های انرژی دقت نظر و حساسیت دارد و به افزایش قیمت رای نمی دهد حتی اگر از طریق دو نرخی شدن بنزین باشد.

]]>
بررسی طرح صدور چک در مجلس http://www.otaghnews.com/news/403481/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Thu, 14 Dec 17 18:15:02 +0330 بررسی طرح صدور چک در مجلس
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح صدور چک را یکشنبه هفته آینده در این کمیسیون بررسی می کنند.

]]>
لغو آزمون استخدامی وزارت نفت موقتی است http://www.otaghnews.com/news/403246/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Dec 17 14:21:02 +0330 لغو آزمون استخدامی وزارت نفت موقتی است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دیوان عدالت اداری، به صورت موقت آزمون نفت را لغو کرده تا اصلاحات دیگری در شرایط ثبت نام این آزمون، انجام شود.

]]>
اظهارات «زنگنه» درباره مهار آتش چاه نفتی رگ سفید http://www.otaghnews.com/news/402503/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF Wed, 22 Nov 17 11:27:02 +0330 اظهارات «زنگنه» درباره مهار آتش چاه نفتی رگ سفید
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نظر وزیر نفت این است که مهار آتش چاه نفتی رگ سفید اصل است اما نباید تلفات انسانی داشته و سلامت افراد به خطر افتد.

]]>
استخدام یکی دیگر از بهارستانی‌هادر وزارت نفت http://www.otaghnews.com/news/398390/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Sat, 26 Aug 17 10:26:03 +0430 استخدام یکی دیگر از بهارستانی‌هادر وزارت نفت
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است وزارت نفت با منتقل کردن نمایندگان مدنظر خود به این وزارتخانه٬ بدعت جدیدی را بنیان گذاشته است.

]]>
دلال‌ها پشت پرده قرارداد توتال هستند http://www.otaghnews.com/news/396275/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 14 Jul 17 17:44:02 +0430 دلال‌ها پشت پرده قرارداد توتال هستند
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه دلال‌ها پشت پرده قرارداد توتل قرار دارند، گفت: آنهایی که از ماجرا خبر دارند، اذیت می شوند و آنهایی که بی خبر هستند، مدام تشویق می‌کنند.

]]>
قرارداد توتال، سایر شرکت‌ها را برای ورود به بازار ایران ترغیب می‌کند http://www.otaghnews.com/news/396025/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 10 Jul 17 08:58:59 +0430  قرارداد توتال، سایر شرکت‌ها را برای ورود به بازار ایران ترغیب می‌کند
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قرارداد اخیر که برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بسته شده، سایر شرکت‌ها را برای ورود به بازار ایران ترغیب می‌کند ضمن اینکه در استفاده از میادین مشترک و افزایش ضریب بازیافت تاثیرگذار است.

]]>
شاه‌بیت تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل نفت خام به فرآورده است http://www.otaghnews.com/news/394920/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 18 Jun 17 09:14:03 +0430 شاه‌بیت تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل نفت خام به فرآورده است
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «شاه بیت دستیابی به اقتصاد مقاومتی،‌ تبدیل نفت خام به فرآورده در کشور است» گفت:بزرگترین نشانه خام بودن مدیریت این است که کشور با پول نفت خام اداره شود، ما باید به دنبال توسعه تکنولوژی و تجهیز زیرساخت‌ها باشیم

]]>
کمیسیون انرژی با حضور زنگنه قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه را بررسی کرد http://www.otaghnews.com/news/394694/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 12 Jun 17 20:14:02 +0430 کمیسیون انرژی با حضور زنگنه قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه را بررسی کرد
کمیسیون انرژی مجلس در جلسه عصر امروز خود به بررسی قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه با حضور وزیر نفت پرداخت.

]]>
ادعای صادرات گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد http://www.otaghnews.com/news/394645/-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 11 Jun 17 18:34:02 +0430  ادعای صادرات گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد در کشور، ادعای صادرات گاز مجانی به ترکیه که از سوی برخی‌ها عنوان شده، بی انصافی است و صحت ندارد.

]]>
نحوه واگذاری غیرقانونی مهمترین محور تفحص از پالایشگاه کرمانشاه است http://www.otaghnews.com/news/393784/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 24 May 17 09:39:04 +0430 نحوه واگذاری غیرقانونی مهمترین محور تفحص از پالایشگاه کرمانشاه است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نوع و نحوه واگذاری و خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه را از مهمترین دلیل تحقیق و تفحص مجلس در این زمینه دانست.

]]>
نمایشگاه نفت ایران ویترین موفقیت‌های بزرگ صنعت نفت است http://www.otaghnews.com/news/392951/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 May 17 17:42:03 +0430 نمایشگاه نفت ایران ویترین موفقیت‌های بزرگ صنعت نفت است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران را ویترین موفقیت‌های بزرگ صنعت نفت عنوان کرد،گفت: این رویداد بین المللی هر سال با کیفیت بالاتری برگزار می‌شود و امسال در سایه برجام بر شمار شرکت‎کنندگان خارجی در این نمایشگاه افزوده شده است.

]]>
قره‌خانی: بر اساس مصلحت‌ها و منافع ملی عمل می‌کنیم http://www.otaghnews.com/news/391572/%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 10 Apr 17 08:45:03 +0430 قره‌خانی: بر اساس مصلحت‌ها و منافع ملی عمل می‌کنیم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «کشور هند را باید به عنوان یک شریک تجاری درازمدت در نظر بگیریم» گفت:‌ کشور هند نظرش این است که در قراردادها شرایط رقیق‌تر شود اما ما هم باید بر اساس مصلحت‌ها و منافع ملی خودمان عمل کنیم.

]]>
امیدوارم مطرح شدن تخلفات نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد http://www.otaghnews.com/news/388606/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%B8%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Fri, 17 Feb 17 16:49:02 +0330 امیدوارم مطرح شدن تخلفات نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با تاکید بر نظارت دقیق بر فرایند تولید نفت و درامدهای نفتی در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، گفت: امیدوارم مطرح شدن مسائلی مانند تخلفات نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد.

]]>
امیدوارم مطرح شدن تخلفات نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد http://www.otaghnews.com/news/388597/-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%B8%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Fri, 17 Feb 17 13:58:03 +0330  امیدوارم مطرح شدن تخلفات نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با تاکید بر نظارت دقیق بر فرایند تولید نفت و درامدهای نفتی در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، گفت: امیدوارم مطرح شدن مسائلی مانند تخلفات نفتی ۸۶ تا ۹۱ سیاسی نباشد.

]]>
تصمیم اوپک منطقی و بدور از فشارهای سیاسی گرفته شد http://www.otaghnews.com/news/382918/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Fri, 02 Dec 16 22:24:05 +0330 تصمیم اوپک منطقی و بدور از فشارهای سیاسی گرفته شد
رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تصمیم گرفته شده یک تصمیم منطقی بوده است گفت:‌ به نظر می رسد آنچنان فشارهای سیاسی در این مسئله دخیل نبوده است.

]]>
کمیسیون انرژی مجلس سه شنبه هفته جاری حادثه پتروشیمی بوعلی را بررسی می کند http://www.otaghnews.com/news/358329/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 11 Jul 16 07:06:04 +0430 کمیسیون انرژی مجلس سه شنبه هفته جاری حادثه پتروشیمی بوعلی را بررسی می کند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعزام تیم کارشناسی ازسوی این کمیسیون برای بررسی علل آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی به ماهشهر گفت: سه‌شنبه جلسه اضطراری با حضور مدیرعامل پتروشیمی ایران، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا برا

]]>
اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم مشخص شدند http://www.otaghnews.com/news/350881/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 13 Jun 16 17:38:02 +0430 اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم مشخص شدند
«هدایت الله خادمی» نماینده ایذه و باغملک در خانه ملت، از تعیین اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

]]>
برجام در دستور کار کمیسیون انرژی و اقتصاد http://www.otaghnews.com/news/145370/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Sat, 26 Sep 15 14:20:21 +0330 بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در دستور کار کمیسیون انرژی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت....

]]>