اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:39:18 +0330fa افزایش 145درصدی صادرات مس در سال 95 http://www.otaghnews.com/news/392451/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-145%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95 Thu, 27 Apr 17 20:30:02 +0430 افزایش 145درصدی صادرات مس در سال 95
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت که صادرات مس در سال 95 نسبت به سال قبل، بیش از 145درصد افزایش داشته است.

]]>
وضعیت قرمز برای صادرات طلای سرخ http://www.otaghnews.com/news/146008/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE Mon, 28 Sep 15 12:05:55 +0330 وضعیت قرمز برای صادرات طلای سرخ
طی پنج‌ماهه گذشته روند کاهش در صادرات مس با شدت قبل ادامه یافت به طوری که صادرات این محصول معدنی در مرداد ماه به مرز توقف نزدیک شد و از مجموع درآمدهای حاصل از صادرات م...

]]>