اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 05:47:17 +0330fa سدسازی یک ضرورت در صنعت آب است http://www.otaghnews.com/news/372818/%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Sep 16 06:27:05 +0330 علی رغم انتقادهای متعدی که به مقوله سدسازی می شود معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو معتقد است با توجه به شرایط ایجاد شده در اثر تغییر اقلیم، اجرای سازه‌های بزرگ مانند سد یک ضرورت دارد.

]]>
توسعه صنعت آب در چاله پروژه‌های نیمه‌تمام http://www.otaghnews.com/news/356389/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85 Sun, 03 Jul 16 14:12:02 +0430 توسعه صنعت آب در چاله پروژه‌های نیمه‌تمام
صنعت آب دارای مشکلات زیادی است از این‌رو به ناچار طرح‌ها و پروژه‌های زیادی در این صنعت به میدان می‌آیند؛ پروژه‌هایی که برخی اجرایی و نیازمند بودجه و برخی نیمه‌تمام و در انتظار تخصیص مالی می‌مانند.

]]>
سرمایه مهم‌ترین سد ارتقای صنعت آب http://www.otaghnews.com/news/343366/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8 Tue, 17 May 16 15:55:03 +0430 سرمایه مهم‌ترین سد ارتقای صنعت آب
حضور بخش خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش آب می‌تواند نوید بخش اتفاق‌های خوبی در این صنعت باشد و اخیرا نیز کشور‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در ایران و در این حوزه ابراز تمایل کردند.

]]>
نقشه راه آب کشور تدوین شد http://www.otaghnews.com/news/303446/--%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sun, 20 Dec 15 22:34:39 +0330   نقشه راه آب کشور تدوین شد
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از تدوین نقشه راه آب کشور خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و تعریف شده می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش آب کشور را کاهش دهد.

]]>
جذب سرمایه‌های جدید در صنعت آب http://www.otaghnews.com/news/146331/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8 Mon, 28 Sep 15 17:55:11 +0330 جذب سرمایه‌های جدید در صنعت آب
قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه صنعت آب گفت: بازار تولیدات ایرانی صنعت آبفای ایران توسعه می‌یابد....

]]>