اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:10:35 +0330fa این گوشی همه‌چیز دارد اما فقط 500 هزار تومان! http://www.otaghnews.com/news/146358/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%21 Mon, 28 Sep 15 16:35:57 +0330 این گوشی همه‌چیز دارد اما فقط 500 هزار تومان!
فبلت دوجی اف 5 / Doogee F5 به قیمت 139 دلار راهی بازار شد....

]]>