اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:40:52 +0330fa تسلا کارخانه جدیدی در هلند ایجاد کرد http://www.otaghnews.com/news/146634/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 29 Sep 15 11:45:56 +0330 تسلا کارخانه جدیدی در هلند ایجاد کرد
سازنده ماشین های الکتریکی به نام تسلا موتورز یک کارخانه جدید مونتاژ در تیلبورگ هلند برای تامین محصول مورد نیاز دوازده فروشگاه این کمپانی بازگشایی کرده است. وظیفه ای

]]>