اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:20:22 +0330fa 2016 سال رسوایی، فساد و استیضاح http://www.otaghnews.com/news/385679/2016-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD Thu, 22 Dec 16 01:13:06 +0330 2016 سال رسوایی، فساد و استیضاح
از اسناد پاناما تا استیضاح روسای جمهور در برزیل و کره جنوبی سال 2016 را به سالی تبدیل کرد که بعدها با رسوایی، فساد و خشم عمومی نسبت به اختلاس‌ها به یاد آورده می‌شود.

]]>
معرفی کانال پاناما http://www.otaghnews.com/news/365355/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7- Tue, 16 Aug 16 14:26:03 +0430 معرفی کانال پاناما
گاهی بشر سازه‌هایی خلق می‌کند که تنها می‌توان لقب شاهکار را به آن‌ها داد. کانال پاناما یکی از این سازه‌ها به شمار می‌رود که اقیانوس آرام را به برادر کوچک‌ترش یعنی اقیانوس اطلس متصل می‌کند.

]]>
10 کشور آرام دنیا http://www.otaghnews.com/news/350746/10-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7 Sun, 12 Jun 16 15:20:21 +0430 10 کشور آرام دنیا
تنها ۱۰ کشور هستند که می‌توان آن‌ها را کاملا خالی از درگیری دانست.

]]>
کاهش 21 درصدی آدم‌کُشی‌ها در پاناما http://www.otaghnews.com/news/147001/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-21-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D9%8F%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7 Tue, 29 Sep 15 18:40:53 +0330 کاهش 21 درصدی آدم‌کُشی‌ها در پاناما
آمارهای رسمی دولت پاناما نشان می‌دهد که آمار قتل‌ها در 9 ماه نخست سال جاری میلادی (2015) در این کشور 21.4 درصد کاهش یافته است....

]]>